{$lang.przejdz_do_tresci}

Szukaj

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych prognozowanie zatrudnienia

Strona główna»Aktualności
2015-09-29

Prognozy

Manpower przedstawił Barometr Perspektyw Zatrudnienia dla IV kwartału 2015 r.

Spośród przebadanych firm 11% przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, 5% planuje redukcję etatów, natomiast 78% brak zmian personalnych, co wskazuje na umiarkowany optymizm polskich pracodawców. Po uwzględnieniu korekty sezonowej prognoza netto zatrudnienia dla Polski wynosi +7% - jest to wynik lepszy w stosunku do ubiegłego kwartału o 2 punkty procentowe i porównywalny z poziomem zanotowanym w ubiegłym roku.
Najbardziej optymistyczne prognozy zatrudnienia dla IV kwartału 2015 r. odnotowano dla sektorów: Transport/Logistyka/Komunikacja, Budownictwo oraz Rolnictwo/Leśnictwo/Rybołówstwo.


* * *

5 maja Komisja Europejska przedstawiła wiosenną prognozę

Prognoza przedstawia bardziej optymistyczny obraz gospodarki i rynku pracy w porównaniu do prognozy zimowej. W 2015 roku polska gospodarka ma rosnąć w tempie 3,3%, a w 2016 roku 3,4%. Wzrost zatrudnienia powinien przełożyć się na obniżenie stopy bezrobocia, która powinna wynieść 8,4% w 2015 roku i 7,9% w roku 2016.

Więcej informacji na: http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2015_spring/pl_en.pdf

* * *

Manpower przedstawił Barometr Perspektyw Zatrudnienia dla III kwartału 2015 r.

Wyniki Barometru po raz kolejny wskazują, że Polscy pracodawcy są umiarkowanymi optymistami - spośród przebadanych firm 13% przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, 4% planuje redukcję etatów, natomiast 78% brak zmian personalnych. Po uwzględnieniu korekty sezonowej prognoza netto zatrudnienia dla Polski wynosi +4% - jest to gorszy wynik w stosunku do ubiegłego kwartału o 3 punkty procentowe i porównywalny z poziomem zanotowanym w ubiegłym roku.
Najbardziej optymistyczne prognozy zatrudnienia dla III kwartału 2015 r. odnotowano dla sektorów: Transport/Logistyka/

Komunikacja oraz Handel detaliczny i hurtowy.

Więcej informacji na: http://www.manpowergroup.pl/repository/Raporty/Barometr/PL/Raport_Barometr_Manpower_Q3_2015_PL_WWW.pdf


* * *

Manpower przedstawił Barometr Perspektyw Zatrudnienia dla II kwartału 2015 r.

Wyniki Barometru wskazują, że Polscy pracodawcy są umiarkowanymi optymistami - spośród 750 przebadanych firm 16% przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, 7% planuje redukcję etatów, natomiast 73% brak zmian personalnych. Po uwzględnieniu korekty sezonowej prognoza netto zatrudnienia dla Polski wynosi +8% - jest to wynik zbliżony do tego z ubiegłego roku i o 2 punkty procentowe wyższy w stosunku do ubiegłego kwartału.
Najbardziej optymistyczne prognozy zatrudnienia dla II kwartału 2015 r. odnotowano dla następujących sektorów: Budownictwo, Transport/Logistyka/Komunikacja, Produkcja przemysłowa.

Więcej informacji na: http://www.manpowergroup.pl/repository/Raporty/Barometr/PL/Barometr_Manpower_Perspektyw_Zatrudnienia_Q2_2015.pdf

* * *

5 lutego Komisja Europejska przedstawiła zimową prognozę

Prognoza jest bardziej optymistyczna niż poprzednie przewidywania z jesieni 2014 roku. W 2015 roku polska gospodarka ma rosnąć w tempie 3,2%, a w 2016 roku 3,4%. Poprawiły się również prognozy dla rynku pracy - wzrost zatrudnienia ma być wyższy, a stopa bezrobocia powinna wynieść 8,8% w 2015 roku i 8,3% w roku 2016.

Więcej informacji na:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2015_winter/pl_en.pdf

* * *

Jesienna prognoza Komisji Europejskiej

W prognozie Komisji Europejskiej opublikowanej w listopadzie 2014 r., podkreślono, że pomimo umiarkowanego wzrostu gospodarczego Polska będzie czwartą najszybciej rosnącą gospodarką w Unii Europejskiej w 2014 roku. Prognoza przewiduje spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w 2015 roku do 2,8% oraz poprawę sytuacji w roku 2016. Zgodnie z prognozą zatrudnienia w latach 2015-2016 ma powoli rosnąć, a stopa bezrobocia powinna wynieść 9,3% w 2015 roku i 8,8% w roku 2016.

Więcej informacji na:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2014_autumn/pl_en.pdf

* * *

5 maja 2014 Komisja Europejska przedstawiła wiosenną prognozę

Komisja Europejska prognozuje, iż poprawa sytuacji ekonomicznej w Polsce, której oznaki pojawiły się w II połowie 2013 roku, utrzyma się i wzmocni w 2014 roku. Wzrost gospodarczy w 2014 roku ma wynieść 3,2%, a w 2015 roku 3,4%. Poprawi się też sytuacja na rynku pracy. Stopa bezrobocia powinna ukształtować się na poziomie 9,9% w 2014 roku i 9,5% w 2015 roku..

Więcej informacji na:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2014_spring_forecast_en.htm

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2014_spring/pl_en.pdf


* * *

Manpower przedstawił Barometr Perspektyw Zatrudnienia dla II kwartału 2014 r.

Wyniki Barometru wskazują, że Polscy pracodawcy są umiarkowanymi optymistami jeśli chodzi o możliwość wzrostu zatrudnienia w II kwartale 2014 roku. Spośród 751 przebadanych firm 15% przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, 7% planuje redukcję etatów, natomiast 75% brak zmian personalnych. Po uwzględnieniu korekty sezonowej prognoza netto zatrudnienia dla Polski wynosi +7%  - jest to wynik zbliżony do tego z ubiegłego kwartału.
Najbardziej optymistyczne prognozy zatrudnienia dla II kwartału 2014r. odnotowano dla następujących sektorów: Transport/Logistyka/Komunikacja, Produkcja przemysłowa, a także Rolnictwo/Leśnictwo/Rybołówstwo.

Więcej informacji na:

http://www.manpowergroup.pl/repository/Raporty/Barometr/PL/Barometr_Manpower_Perspektyw_Zatrudnienia_Q2_2014.pdf

* * *

Przewidywana poprawa sytuacji na rynku pracy

Większość ekonomistów antycypuje poprawę sytuacji na rynku pracy, chociaż nie należy oczekiwać znacznego spadku stopy bezrobocia. Płace w przedsiębiorstwach mogą wzrosnąć o 4%, ale nadal rynek pracy będzie rynkiem pracodawcy, a nie pracownika.

Więcej na: http://gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/446686,prognozy-gospodarcze-na-2014-rok-ceny-pensje-bezrobocie-zus-i-ofe-budzet-inflacja.html

* * *

Prognoza wzrostu PKB w 2014 roku

Poprawa na rynku pracy [w 2014 roku] będzie widoczna, choć nadal nie będzie ona spektakularna -  to z kolei opinia Adama Antoniaka, ekonomisty Banku PEKAO. Prognozuje się, że PKB w 2014 roku może wzrosnąć o 2,9%, co będzie skutkowało obniżeniem stopy bezrobocia na koniec 2014 r. do ok. 13,4%.

Więcej informacji na:
http://biznes.newsweek.pl/polska-gospodarka-w-2014-roku-prognozy-newsweek-pl,artykuly,277975,1.html

* * *

Rynek pracy 2014 - plusy i minusy

Bezrobocie w 2014 roku będzie spadać, płace nieznacznie wzrosną, powstaną nowe miejsca pracy - tak prognozuje Work Service w opracowaniu "Rynek pracy 2014 - Plusy i minusy".

Szczegóły znajdziecie Państwo pod adresem:
http://www.workservice.pl/Dla-pracodawcow/Ekspert-HR-komentuje/Rynek-pracy-2014-plusy-i-minusy

* * *

Manpower przedstawił Barometr Perspektyw Zatrudnienia dla I kwartału 2014 r.

Wyniki dla pierwszych trzech miesięcy roku wskazują, że pracodawcy w Polsce z dużym optymizmem patrzą w przyszłość. Spośród 756 przebadanych firm, 13% przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, 9% planuje redukcję etatów, natomiast 72% brak zmian personalnych. Po uwzględnieniu korekty sezonowej prognoza netto zatrudnienia dla Polski wynosi +9% i jest to najwyższy wynik wśród państw Unii Europejskiej. To trzeci z rzędu dodatni wynik dla Polski i jednocześnie najwyższa prognoza od IV kwartału 2011 r.

Więcej informacji na:

http://www.manpowergroup.pl/.../Barometr_Manpower_Perspektyw_Zatrudnienia_Q1_2014.pdf

* * *

Manpower przedstawił Barometr Perspektyw Zatrudnienia dla IV kwartału 2013 r.
Polscy pracodawcy są umiarkowanie optymistyczni jeśli chodzi o plany zatrudnienia w IV kwartale 2013 roku - zwiększenie całkowitego zatrudnienia planuje 12% przebadanych firm, 9% przewiduje redukcję etatów a 74% deklaruje brak zmian personalnych. Po uwzględnieniu czynników sezonowych prognoza netto zatrudnienia wynosi +4% i wzmacnia pozytywny wynik z poprzedniej edycji badania w Polsce.

Więcej informacji na: http://www.manpowergroup.pl/.../Barometr_Manpower_Perspektyw_Zatrudnienia_Q4_2013.pdf

* * *

Prognoza Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
29 lipca IBnGR przedstawił kolejną kwartalną prognozę makroekonomiczną. Eksperci IBnGR przewidują, że w latach 2013-2014 poważnym problemem polskiej gospodarki będzie trudna sytuacja na rynku pracy. Na koniec 2013 r. stopa bezrobocia rejestrowanego ma wynieść 14,1%, a na koniec 2014 r. 13,0%. Tempo wzrostu zatrudnienia szacowane jest na 1,1% w 2014 r., co powinno przełożyć się na nieco większy wzrost wynagrodzeń (2,1% w 2014 r. wobec 1,6% w 2013 r.).

Więcej informacji na: http://www.ibngr.pl/.../PROGNOZY_2013.3.pdf

* * *

Manpower przedstawił Barometr Perspektyw Zatrudnienia dla III kwartału 2013 r.
Polscy pracodawcy są ostrożnymi optymistami - zwiększenie całkowitego zatrudnienia planuje 16% przebadanych firm, 9% przewiduje redukcję etatów a 72% deklaruje brak zmian personalnych. Po uwzględnieniu czynników sezonowych prognoza netto zatrudnienia wynosi +2% i od czterech ostatnich edycji badania w Polsce jest to pierwszy wynik wskazujący na wzrost zatrudnienia.

Więcej informacji na http://www.manpowergroup.pl/repository/Raporty/Barometr/PL/Barometr_Manpower_Perspektyw_Zatrudnienia_Q3_2013.pdf

* * *

Na początku maja ukazała się wiosenna prognoza Komisji Europejskiej.
Prognoza utrzymuje pesymistyczne przewidywania dotyczące powolnego powrotu gospodarki europejskiej na ścieżkę wzrostu. Produkt Krajowy Brutto w 2013 roku w krajach UE ma obniżyć się o 0,1%, a w krajach strefy Euro o 0,4%. Bezrobocie powinno ukształtować się na poziomie 11,1% w UE i 12,2% w strefie Euro.
Prognoza dla Polski zakłada, że w 2013 roku PKB wzrośnie o 1,1%, inflacja wyniesie 1,4%, a stopa bezrobocia ukształtuje się na poziomie 10,9%.

Więcej informacji na http://ec.europa.eu/news/economy/130503_pl.htm oraz http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2013/pdf/ee2_en.pdf

* * *

Manpower przedstawił Barometr Perspektyw Zatrudnienia dla II kwartału 2013 r.
Deklaracje zatrudnieniowe polskich pracodawców wskazują, że zwiększenie całkowitego zatrudnienia planuje 11% przebadanych firm. Taki sam odsetek przewiduje redukcję etatów a 75% deklaruje brak zmian personalnych. Po uwzględnieniu czynników sezonowych prognoza netto zatrudnienia wynosi -2% i osiągnęła (po raz kolejny) najniższy poziom od czasu, kiedy rozpoczęto badanie ManpowerGroup w Polsce.

Więcej informacji na http://www.manpowergroup.pl/repository/Raporty/Barometr/PL/Barometr_Manpower_Perspektyw_Zatrudnienia_Q2_2013.pdf

* * *

Komisja Europejska 22 lutego 2013r. po raz pierwszy w historii opublikowała zimową prognozę gospodarczą
Prognoza przewiduje, że powrót na ścieżkę wzrostu będzie wolniejszy niż zakładano. Wzrost gospodarczy prognozowany jest na 0,1% dla krajów UE, podczas gdy w krajach strefy Euro gospodarka przewiduje się spadek PKB rzędu 0,3%. Bezrobocie wzrośnie do poziomu 11,1% w UE i 12,2% w strefie Euro.
Prognoza dla Polski zakłada, że w 2013 roku PKB wzrośnie tylko o 1,2%, inflacja wyniesie 1,8%, a stopa bezrobocia ukształtuje się na poziomie 10,8%.

Więcej informacji na http://ec.europa.eu/news/economy/130222_pl.htm oraz European Economic Forecast Winter 2013

* * *

Prognozy na 2013 rok przewidują stagnację gospodarczą w Polsce - spowoduje to według większości prognoz spadek liczby pracujących i utrzymanie stopy bezrobocia BAEL między 10% a 11%.

Więcej informacji na http://www.rynekpracy.pl/artykul.php/wpis.612
* * *

Manpower przedstawił Barometr Perspektyw Zatrudnienia dla I kwartału 2013 r.
Z analiz prowadzonych przez Manpower wynika, że pracodawcy w Polsce są bardzo ostrożni jeśli chodzi o plany zatrudnienia w I kwartale 2013 r.  Zwiększenie całkowitego zatrudnienia planuje 9% przebadanych firm, 15% przewiduje redukcję etatów a 73% deklaruje brak zmian personalnych. Po uwzględnieniu czynników sezonowych prognoza netto zatrudnienia wynosi -1% i osiągnęła najniższy poziom od czasu, kiedy rozpoczęto badanie ManpowerGroup w Polsce. W porównaniu do ubiegłego kwartału prognoza pozostaje na zbliżonym poziomie, zaś w ujęciu rok do roku spada o 9 punktów procentowych.

Więcej informacji na https://candidate.manpower.com/wps/wcm/connect/2e37de804dcadce58ccdafdec06207aa/MEOS_Poland_PL_Q1_2013.pdf?MOD=AJPERES

* * *

Komisja Europejska 7 listopada opublikowała jesienną prognozę
Prognoza przewiduje stopniowe ożywienie gospodarki na początku 2013 roku. Zgodnie z prognozą w 2013 r. spodziewany jest stopniowy powrót na ścieżkę wzrostu: PKB ma zwiększyć się o 0,4 proc. w UE i o 0,1 proc. w strefie euro, choć utrzymają się znaczne różnice między państwami członkowskimi.
Ze względu na osłabienie działalności gospodarczej oczekuje się, że stopa bezrobocia w 2012 r. wyniesie 10,5 proc. w UE i 11,3 proc. w strefie euro. W 2013 r. osiągnie ona rekordowy poziom wynoszący 10,9 proc. w UE i 11,8 proc. w strefie euro, a w 2014 r. nieco spadnie.

Więcej informacji na: http://ec.europa.eu/news/economy/121107_pl.htm
oraz European Economic Forecast - Autumn 2012

* * *

Projekt budżetu na 2013 r. wstępnie przyjęty przez Rząd
4 września 2012 roku Rząd wstępnie przyjął projekt budżetu na 2013 rok. Zgodnie z przyjętymi założeniami realny wzrost PKB ma wynieść 2,2%, inflacja 2,7%, realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej 1,9%, wzrost zatrudnienia w gospodarce 0,2%, a stopa bezrobocia na koniec 2013 roku 13%.

* * *

Manpower przedstawia Barometr Perspektyw Zatrudnienia dla IV kwartału 2012 r.
Barometr perspektyw zatrudnienia opracowywany przez Manpower dla IV kwartału 2012 roku po raz pierwszy od II kwartału 2008 roku wskazuje na negatywną prognozę zatrudnienia - po uwzględnieniu czynników sezonowych prognoza netto zatrudnienia na IV kwartał br wyniosła -1%. Więcej na https://candidate.manpower.com/wps/wcm/connect/f05b21804cad8fcd8893bcb640a80a8f/Barometr_Manpower_Perspektyw_Zatrudnienia_Q4_2012.pdf?MOD=AJPERES

* * *

Wiosenna prognoza Komisji Europejskiej na lata 2012-2013
Prognoza Komisji Europejskiej przewiduje, że stopniowe ożywienie w krajach Unii Europejskiej rozpocznie się w drugiej połowie 2012 roku i nabierze tempa w 2013 roku. Zwiększenie zatrudnienia oczekiwane jest w 2013 roku w wyniku ożywienia gospodarczego i skutków wprowadzanych reform.
Prognoza dla Polski zakłada spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w porównaniu do poprzednich lat (tempo wzrostu PKB szacowane jest na 2,7% w 2012 roku i 2,6% w 2013 roku), przy istotnej poprawie salda finansów publicznych. Na rynku pracy przewiduje się niewielki wzrost zatrudnienia (o 0,3% w 2012 roku i 0,4% w roku 2013) i stabilizację liczby osób bezrobotnych, co ma skutkować niewielkim wzrostem stopy bezrobocia do 9,8% w 2012 roku, a następnie jej spadkiem do 9,6% w roku 2013.

* * *

Prognozy ekonomistów  opracowywane w ramach konkursu „Rzeczpospolitej”, „Parkietu” i Narodowego Banku Polskiego

Kwartalne prognozy wybranych wskaźników makroekonomicznych w Polsce

II kw. 2012

III kw. 2012

IV kw. 2012

I kw. 2013

Roczny wzrost PKB (w %, ceny stałe roku poprzedniego)

Minimum

1,8

2,1

1,6

0,2

Maksimum

4,5

4,1

3,9

4,2

Średnia

3,3

2,9

2,8

2,7

Mediana

3,3

2,9

2,8

2,8

Roczna inflacja CPI (w %, średnio w kwartale)

Minimum

3,2

3,0

1,6

1,7

Maksimum

4,8

4,3

4,1

4,2

Średnia

3,8

3,8

3,3

3,0

Mediana

3,8

3,8

3,3

2,99

Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu okresu (w %)

Minimum

11,1

11,6

12,1

12,6

Maksimum

13,4

13,2

13,8

14,5

Średnia

12,2

12,2

12,9

13,4

Mediana

12,2

12,2

12,8

13,4

Źródło: Rzeczpospolita, Ekonomia & rynek, z 16 kwietnia 2012, s. B11

Prognoza Komisji Europejskiej
Najnowsza prognoza okresowa opublikowana przez Komisję Europejską w lutym 2012 roku zakłada, że w 2012 roku PKB w Unii Europejskiej utrzyma się na obecnym poziomie, a w krajach strefy euro skurczy się o 0,3 proc. Komisja oczekuje wzrostu gospodarczego w 17 państwach członkowskich. W pozostałych krajach wzrost zahamowany zostanie przez czynniki takie jak niepewność rynków, obawy związane z kryzysem długu publicznego i spadek eksportu.
Wzrost PKB w Polsce prognozowany jest na 2,5%, przy równoczesnym spowolnieniu wzrostu konsumpcji prywatnej, będącej wynikiem pogorszenia nastrojów konsumentów i pogorszenia sytuacji na rynku pracy. W wyniku ostatnich zmian w poza-podatkowych kosztach pracy i zamrożeniu płac w administracji publicznej wzrost płac zostanie wyhamowany, co przy prognozowanej inflacji na poziomie 3,5% doprowadzi do spadku siły nabywczej.

Źródło: Interim Forecast. February 2012, European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs; http://ec.europa.eu/news/economy/120223_pl.htm

Prognoza rządowa
Zgodnie z założeniami przyjętymi w pracach nad budżetem na 2012 rok tempo wzrostu PKB ma wynieść 2,5%, a stopa bezrobocia na koniec roku 12,3%.
 
Prognoza Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
Zgodnie z prognozami IBnGR w 2012 roku PKB w Polsce  wzrośnie o 2,9%, przy czym wyższe tempo wzrostu będzie notowane w pierwszej połowie roku. Perspektywy na rynku pracy oceniane są pesymistycznie – prognozowana stopa bezrobocia na koniec grudnia 2012 roku ma wynieść 12,8%, czyli nieco wyższa niż na koniec 2011 roku.

Źródło: Kwartalne prognozy makroekonomiczne nr 73 (luty 2012r.), Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Drukuj, pdf

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Aktualności

29 Sep 2015

Prognozy

Manpower przedstawił Barometr Perspektyw Zatrudnienia dla IV kwartału 2015 r. Spośród przebadanych firm 11% przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, ...

więcejz Prognozy

30 Aug 2015

Prognozy globalne

W narzędziu prognostycznym zamieszczono moduł prognoz analogowych, który jest dostępny dla zarejestrowanych Użytkowników z uprawnieniami drugiego stopnia w zak...

więcejz Prognozy globalne

30 Mar 2015

Charakterystyka Zadania

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych wraz z Konsorcjum Ekonometrycznym zakończył prace merytoryczne w ramach przedłużenia realizacji Zadania 2 „Opracowanie zintegr...

więcejz Charakterystyka Zadania

25 Feb 2015

Działania realizowane prze...

Szanowni Państwo, w ramach przedłużenia realizacji Zadania 2 „Opracowanie zintegrowanego systemu prognostyczno-informacyjnego umożliwiającego prognozowanie za...

więcejz Działania realizowane przez IPiSS

31 Oct 2014

Rejestracja do narzędzia p...

Szanowni Państwo, zapraszamy do rejestrowania i korzystania z zaawansowanych funkcji narzędzia prognostycznego. Narzędzie Prognostyczne

więcejz Rejestracja do narzędzia prognostycznego została otwarta!!!

Informacje o Projekcie

Projekt "Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej"

więcejz: Informacje o Projekcie

FAQ

Przejdź do FAQ

Narzędzie prognostyczne

Projekt „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ul. Bellottiego 3b, 01-022 Warszawa, tel.: (+48 22) 53 67 511, fax (+48 22) 53 67 514, e-mail: portal@prognozowaniezatrudnienia.pl

Poprawny kod XHTML 1.0

Na skróty, Pliki do pobrania

Subskrybuj nagłówki wiadomości poprzez RSS lub ATOM.

RSS , Atom