http://www.prognozowaniezatrudnienia.pl

Rejestracja do narzędzia prognostycznego została otwarta!!!

Szanowni Państwo, zapraszamy do rejestrowania i korzystania z zaawansowanych funkcji narzędzia prognostycznego.

Narzędzie PrognostyczneZarejestrowany Użytkownik może uzyskać dostęp do zaawansowanych funkcji narzędzia prognostycznego wymagających logowania, które opisane są między innymi w artykule „Portal www.prognozowaniezatrudnienia.pl i narzędzie prognostyczne jako przykład systemu informacyjno-prognostycznego” opublikowanym w numerze tematycznym czasopisma „Polityka Społeczna”, który jest dostępny na Portalu: Polityka Społeczna

Rejestracja Użytkownika w Narzędziu PrognostycznymAby zarejestrować się jako Użytkownik w narzędziu prognostycznym należy kliknąć przycisk Przycisk - Rejestracja znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu i wypełnić zamieszczony formularz, wskazując w jakim celu narzędzie prognostyczne będzie wykorzystywane. Niezbędne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Po wypełnieniu formularza, na adres mailowy Użytkownika zostanie wysłany e-mail z informacją, iż jego dane zostały zarejestrowane w systemie, z prośbą o kliknięcie w link potwierdzający, że to właśnie Użytkownik (a nie osoba trzecia) wystąpił o nadanie uprawnień dostępu do narzędzia prognostycznego. Po weryfikacji zgłoszenia w osobnym e-mailu Użytkownik zostanie poinformowany o nadaniu uprawnień.

Panel logowania do Narzędzia PrognostycznegoAby zalogować się do narzędzia prognostycznego należy kliknąć w przycisk Przycisk - Logowanie , a następnie wpisać adres e-mail i hasło, które Użytkownik otrzymał w wiadomości e-mail potwierdzającej nadanie uprawnień do dostępu do narzędzia prognostycznego i kliknąć przycisk Przycisk - Zaloguj się.


Kapitał Ludzki Narodowa Strategia SpójnościCentrum Rozwoju Zasobów LudzkichInstytut Pracy i Spraw SocjalnychUnia Europejska. Europejski Fundusz Społeczny

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z realizacją Umowy partnerskiej IPiSS i CRZL na rzecz realizacji Projektu pt. „Analiza procesów zachodzących na polskim rysnku pracy i wobszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej”