{$lang.przejdz_do_tresci}

Szukaj

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych prognozowanie zatrudnienia

Strona główna»Aktualności
2014-10-31

Rejestracja do narzędzia prognostycznego została otwarta!!!

Szanowni Państwo, zapraszamy do rejestrowania i korzystania z zaawansowanych funkcji narzędzia prognostycznego.

Narzędzie Prognostyczne


Zarejestrowany Użytkownik może uzyskać dostęp do zaawansowanych funkcji narzędzia prognostycznego wymagających logowania, które opisane są między innymi w artykule „Portal www.prognozowaniezatrudnienia.pl i narzędzie prognostyczne jako przykład systemu informacyjno-prognostycznego” opublikowanym w numerze tematycznym czasopisma „Polityka Społeczna”, który jest dostępny na Portalu: Polityka Społeczna

Rejestracja Użytkownika w Narzędziu PrognostycznymAby zarejestrować się jako Użytkownik w narzędziu prognostycznym należy kliknąć przycisk Przycisk - Rejestracja znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu i wypełnić zamieszczony formularz, wskazując w jakim celu narzędzie prognostyczne będzie wykorzystywane. Niezbędne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Po wypełnieniu formularza, na adres mailowy Użytkownika zostanie wysłany e-mail z informacją, iż jego dane zostały zarejestrowane w systemie, z prośbą o kliknięcie w link potwierdzający, że to właśnie Użytkownik (a nie osoba trzecia) wystąpił o nadanie uprawnień dostępu do narzędzia prognostycznego. Po weryfikacji zgłoszenia w osobnym e-mailu Użytkownik zostanie poinformowany o nadaniu uprawnień.

Panel logowania do Narzędzia PrognostycznegoAby zalogować się do narzędzia prognostycznego należy kliknąć w przycisk Przycisk - Logowanie , a następnie wpisać adres e-mail i hasło, które Użytkownik otrzymał w wiadomości e-mail potwierdzającej nadanie uprawnień do dostępu do narzędzia prognostycznego i kliknąć przycisk Przycisk - Zaloguj się.

Drukuj, pdf

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Aktualności

29 Sep 2015

Prognozy

Manpower przedstawił Barometr Perspektyw Zatrudnienia dla IV kwartału 2015 r. Spośród przebadanych firm 11% przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, ...

więcejz Prognozy

30 Aug 2015

Prognozy globalne

W narzędziu prognostycznym zamieszczono moduł prognoz analogowych, który jest dostępny dla zarejestrowanych Użytkowników z uprawnieniami drugiego stopnia w zak...

więcejz Prognozy globalne

30 Mar 2015

Charakterystyka Zadania

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych wraz z Konsorcjum Ekonometrycznym zakończył prace merytoryczne w ramach przedłużenia realizacji Zadania 2 „Opracowanie zintegr...

więcejz Charakterystyka Zadania

25 Feb 2015

Działania realizowane prze...

Szanowni Państwo, w ramach przedłużenia realizacji Zadania 2 „Opracowanie zintegrowanego systemu prognostyczno-informacyjnego umożliwiającego prognozowanie za...

więcejz Działania realizowane przez IPiSS

31 Oct 2014

Rejestracja do narzędzia p...

Szanowni Państwo, zapraszamy do rejestrowania i korzystania z zaawansowanych funkcji narzędzia prognostycznego. Narzędzie Prognostyczne

więcejz Rejestracja do narzędzia prognostycznego została otwarta!!!

Informacje o Projekcie

Projekt "Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej"

więcejz: Informacje o Projekcie

FAQ

Przejdź do FAQ

Narzędzie prognostyczne

Projekt „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ul. Bellottiego 3b, 01-022 Warszawa, tel.: (+48 22) 53 67 511, fax (+48 22) 53 67 514, e-mail: portal@prognozowaniezatrudnienia.pl

Poprawny kod XHTML 1.0

Na skróty, Pliki do pobrania

Subskrybuj nagłówki wiadomości poprzez RSS lub ATOM.

RSS , Atom