{$lang.przejdz_do_tresci}

Szukaj

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych prognozowanie zatrudnienia

Strona główna»Informacje o zadaniu»Charakterystyka Zadania

Charakterystyka Zadania

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych wraz z Konsorcjum Ekonometrycznym zakończył prace merytoryczne w ramach przedłużenia realizacji Zadania 2 „Opracowanie zintegrowanego systemu prognostyczno-informacyjnego umożliwiającego prognozowanie zatrudnienia„ w projekcie „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej”  Zgodnie z planem prac:

  • zaktualizowano dane o liczbie pracujących w narzędziu prognostycznym za lata 2012 -2013,
  • zweryfikowano poprawność prognoz dokonano niezbędnych korekt w dotychczasowym prognozach do roku 2020,
  • opracowano prognozy liczby pracujących w przekrojach grup zawodów, sektorów i województw na lata 2021-2022,
  • opracowano prognozy analogowe, które umieszczono w narzędziu prognostycznym.

* * *

W okresie przedłużenia realizacji Zadania 2 „Opracowanie zintegrowanego systemu prognostyczno-informacyjnego umożliwiającego prognozowanie zatrudnienia„ rolę Administratora Portalu i narzędzia prognostycznego pełni Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Pytania związane z działaniem Portalu www.prognozowaniezatrudnienia.pl i narzędzia prognostycznego prosimy kierować na adres e-mail: prognozowaniezatrudnienia@mpips.gov.pl

* * *

Jedną z podstawowych bolączek polskiego rynku pracy jest brak rozeznania co do wielkości i struktury zapotrzebowania na pracę w przyszłości. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, jako Partner Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, podjął się bezprecedensowego w Polsce zadania, polegającego na opracowaniu systemu prognozowania zatrudnienia według zawodów.

System ten powstaje w projekcie „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej” w ramach Zadania 2 - Opracowania zintegrowanego systemu prognostyczno-informacyjnego umożliwiającego prognozowanie zatrudnienia.

System prognozowania zatrudnienia przeznaczony będzie do wykorzystania przede wszystkim przez instytucje rynku pracy (zwłaszcza publiczną służbę zatrudnienia, agencje zatrudnienia oraz instytucje szkoleniowe), a także instytucje: pomocy społecznej, edukacyjne, władzy i administracji rządowej oraz samorządowej. Jego odbiorcami będą w przyszłości także osoby pozostające bez pracy, które uzyskają źródło informacji, w jakim kierunku powinny się przekwalifikować.

W dłuższej perspektywie system będzie adresowany także bezpośrednio do osób poszukujących pracy oraz ludzi młodych, planujących dopiero karierę zawodową i stojących przed wyborem kierunku kształcenia. Pośrednio projekt będzie adresowany także do rodziców młodzieży, bardzo często pomagających swoim dzieciom wybrać kierunek edukacji, czy wręcz wybierając go np. na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum.

Powszechne wykorzystanie globalnego modelu prognozy zatrudnienia według grup zawodów będzie możliwe przez dostęp on-line tak skonstruowany, by każda instytucja czy osoba poszukująca informacji mogła z niego korzystać. Opracowywany system prognostyczno-informacyjny ma być z jednej strony w pełni profesjonalny, oparty na najnowszych narzędziach i metodach stosowanych w świecie, a z drugiej - przyjazny dla użytkowników, czyli dla nas wszystkich.

Drukuj, pdf

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Aktualności

29 Sep 2015

Prognozy

Manpower przedstawił Barometr Perspektyw Zatrudnienia dla IV kwartału 2015 r. Spośród przebadanych firm 11% przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, ...

więcejz Prognozy

30 Aug 2015

Prognozy globalne

W narzędziu prognostycznym zamieszczono moduł prognoz analogowych, który jest dostępny dla zarejestrowanych Użytkowników z uprawnieniami drugiego stopnia w zak...

więcejz Prognozy globalne

30 Mar 2015

Charakterystyka Zadania

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych wraz z Konsorcjum Ekonometrycznym zakończył prace merytoryczne w ramach przedłużenia realizacji Zadania 2 „Opracowanie zintegr...

więcejz Charakterystyka Zadania

25 Feb 2015

Działania realizowane prze...

Szanowni Państwo, w ramach przedłużenia realizacji Zadania 2 „Opracowanie zintegrowanego systemu prognostyczno-informacyjnego umożliwiającego prognozowanie za...

więcejz Działania realizowane przez IPiSS

31 Oct 2014

Rejestracja do narzędzia p...

Szanowni Państwo, zapraszamy do rejestrowania i korzystania z zaawansowanych funkcji narzędzia prognostycznego. Narzędzie Prognostyczne

więcejz Rejestracja do narzędzia prognostycznego została otwarta!!!

Informacje o Projekcie

Projekt "Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej"

więcejz: Informacje o Projekcie

FAQ

Przejdź do FAQ

Narzędzie prognostyczne

Projekt „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ul. Bellottiego 3b, 01-022 Warszawa, tel.: (+48 22) 53 67 511, fax (+48 22) 53 67 514, e-mail: portal@prognozowaniezatrudnienia.pl

Poprawny kod XHTML 1.0

Na skróty, Pliki do pobrania

Subskrybuj nagłówki wiadomości poprzez RSS lub ATOM.

RSS , Atom