{$lang.przejdz_do_tresci}

Szukaj

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych prognozowanie zatrudnienia

Strona główna»Produkty»Doświadczenia zagraniczne i współpraca z zagranicą

wróć do listy Doświadczenia zagraniczne

Doświadczenia zagraniczne

Dobre praktyki zagraniczne

Raport Best practices in forecasting labour demand in Europe (wersja anglojęzyczna) oraz Dobre praktyki prognozowania zatrudnienia w Europie (wersja polskojęzyczna) są już dostępne w formacie pdf na Portalu.

Pobierz pełną wersję Raportu II w języku polskim
Pobierz pełną wersję Raportu II w języku angielskim

* * *

W początkowej fazie realizacji Zadania 2 „Opracowanie zintegrowanego systemu prognostyczno-informacyjnego umożliwiającego prognozowanie zatrudnienia„ w projekcie „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej” zwrócono się do ekspertów zagranicznych z prośbą o przygotowanie ekspertyz prezentujących rozwiązania w zakresie prognozowania popytu na pracę. Pozyskano sześć ekspertyz prezentujących dobre praktyki w  prognozowaniu popytu na pracę w Holandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Czechach i Finlandii.

Ekspertyzy zostaną opublikowane w formie zwartej w polskiej i angielskiej wersji językowej.  

Inne przykłady dobrych praktyk będą zamieszczane na Portalu w miarę postępów prac i identyfikacji rozwiązań o charakterze dobrych praktyk.

Wyjazdy studialne

Opublikowano Raport z wyjazdu studialnego "Holenderskie i niemieckie doświadczenia w prognozowaniu popytu na pracę - wnioski dla polskiego systemu prognozowania zatrudnienia"!

Zachęcamy do zamawiania wersji papierowej oraz pobierania raportu w wersji pdf.

***

Pierwszy wyjazd studialny miał miejsce w dniach 6-9 grudnia 2011 roku. W ramach wyjazdu odbyły się trzy spotkania:

  • z dr. Frankiem Corversem i dr. Arnaud Dupuy’em w Research Centre for Education and the Labour Market (ROA), Maastricht University, w Maastricht (7 grudnia 2011 roku),
  • z Paulem Vroonhofem, Tonem Kwaakem i W. H. J. Verhoevenem w EIM Business and Policy Research w Zoetermeer (8 grudnia 2011 roku),
  • z dr. Gerdem Zika i Tobiasem Maierem w Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung w Norymberdze (9 grudnia 2011 roku), połączone z udziałem w warsztatach „Metodologie prognozowania długookresowego”.
Wyjazd studyjny miał na celu:
  • zgromadzenie i analizę informacji i materiałów na temat stosowanych metod i narzędzi prognozowania popytu na pracę w Holandii i Niemczech;
  • sformułowanie wniosków i rekomendacji dla polskiego modelu prognozowania zatrudnienia.
Charakter wizyt studyjnych (osobiste spotkania z ekspertami - członkami zespołów opracowujących prognozy) był kluczowym elementem pozwalającym na uzyskanie wysokiej wartości dodanej dla polskiego projektu. Poprzez rozmowy dotyczące szczegółowych rozwiązań stosowanych w procesie prognozowania popytu na pracę udało się pozyskać wiedzę, która w literaturze nazywana jest tzw. wiedzą ukrytą lub cichą, a której nie odnajdziemy w dostępnych publikacjach i opracowaniach. Jest to wiedza dotycząca realnych wyzwań i problemów, z jakimi spotkali się eksperci budując modele ekonometryczne i prognozy, a co ważniejsze - jak te problemy udało się rozwiązać.
Wnioski i rekomendacje dla budowania polskiego systemu prognozowania zatrudnienia wynikające z doświadczeń ekspertów zagranicznych mają dwojaki charakter: metodologiczny, związany z budową modelu ekonometrycznego oraz „techniczny”, dotyczący sposobu organizowania i zarządzania projektem. Wnioski i rekomendacje podzielono na dwa bloki – pierwszy obejmuje te rekomendacje, które można i należy wprowadzić w ramach realizowanego Zadania 2, natomiast drugi wskazuje na kierunku rozwoju metodologii prognozowania, jaka powinna mieć miejsce po 2014 roku, czyli po zakończeniu projektu.
 
Dr Frank Corvers (koordynator linii badawczej Dynamika Rynku Pracy)
 
 

dr Frank Corvers (koordynator linii badawczej Dynamika Rynku Pracy) dyskutuje z dr Arturem Gajdosem na temat rekomendacji dla budowy polskiego systemu prognozowania zatrudnienia.

 

 

  

Dr Arnaud Dupuy przedstawia podejście ROA do procesu prognozowania popytu na pracę w Holandii.

 

 

dr Arnaud Dupuy przedstawia podejście ROA do procesu prognozowania popytu na pracę w Holandii.

 

 

 

Ton Kwaak i Paul Vroonhof podczas spotkania w siedzibie EIM Business and Policy Research w Zoetermeer

 

 

 

Ton Kwaak i Paul Vroonhof podczas spotkania w siedzibie EIM Business and Policy Research w Zoetermeer

Ton Kwaak, Paul Vroonhof i W. H. J. Verhoeven przekazują swoje rekomendacje dla budowy polskiego modelu prognozowania zatrudnienia, a Łukasz Arendt je od razu notuje

 

 

 

 

Ton Kwaak, Paul Vroonhof i W. H. J. Verhoeven przekazują swoje rekomendacje dla budowy polskiego modelu prognozowania zatrudnienia, a Łukasz Arendt je od razu notuje.

Łukasz Arendt w siedzibie IAB podczas warsztatów „Metodologie prognozowania długookresowego”

 

 

 

 

Łukasz Arendt w siedzibie IAB podczas warsztatów „Metodologie prognozowania długookresowego”.

 

 

 

 

 

 

 

Ciekawe rozwiązania

Ciekawe rozwiązania

Wśród ciekawych rozwiązań w zakresie prognozowania popytu na pracę należy wymienić:

  • Metodologię stosowaną przez Research Centre for Education and the Labour Market (ROA), stanowiącą element kompleksowego system informacji o rynku pracy (http://www.roa.unimaas.nl/)
  • Metodologię prognozowania popytu na pracę która rozwijana jest w ramach projektu QUBE w Niemczech (więcej informacji na stronie www.qube-projekt.de oraz w książce Helmrich R., Zika G. (red.) (2010), Beruf und Arbeit in der Zukunft - BIBB-IAB-Modellrechnungen zu den Entwicklungen in den Berufsfeldern und Qualifikationen bis 2025, W. Bertelsmann Verlag, Bielefeld, która znajduje się w zasobach Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Warszawie).

Kolejne przykłady ciekawych rozwiązań wkrótce.

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Aktualności

29 Sep 2015

Prognozy

Manpower przedstawił Barometr Perspektyw Zatrudnienia dla IV kwartału 2015 r. Spośród przebadanych firm 11% przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, ...

więcejz Prognozy

30 Aug 2015

Prognozy globalne

W narzędziu prognostycznym zamieszczono moduł prognoz analogowych, który jest dostępny dla zarejestrowanych Użytkowników z uprawnieniami drugiego stopnia w zak...

więcejz Prognozy globalne

30 Mar 2015

Charakterystyka Zadania

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych wraz z Konsorcjum Ekonometrycznym zakończył prace merytoryczne w ramach przedłużenia realizacji Zadania 2 „Opracowanie zintegr...

więcejz Charakterystyka Zadania

25 Feb 2015

Działania realizowane prze...

Szanowni Państwo, w ramach przedłużenia realizacji Zadania 2 „Opracowanie zintegrowanego systemu prognostyczno-informacyjnego umożliwiającego prognozowanie za...

więcejz Działania realizowane przez IPiSS

31 Oct 2014

Rejestracja do narzędzia p...

Szanowni Państwo, zapraszamy do rejestrowania i korzystania z zaawansowanych funkcji narzędzia prognostycznego. Narzędzie Prognostyczne

więcejz Rejestracja do narzędzia prognostycznego została otwarta!!!

Informacje o Projekcie

Projekt "Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej"

więcejz: Informacje o Projekcie

FAQ

Przejdź do FAQ

Narzędzie prognostyczne

Projekt „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ul. Bellottiego 3b, 01-022 Warszawa, tel.: (+48 22) 53 67 511, fax (+48 22) 53 67 514, e-mail: portal@prognozowaniezatrudnienia.pl

Poprawny kod XHTML 1.0

Na skróty, Pliki do pobrania

Subskrybuj nagłówki wiadomości poprzez RSS lub ATOM.

RSS , Atom