{$lang.przejdz_do_tresci}

Szukaj

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych prognozowanie zatrudnienia

Strona główna»Informacje o zadaniu»Działania realizowane przez IPiSS

Działania realizowane przez IPiSS

Szanowni Państwo,
w ramach przedłużenia realizacji Zadania 2 „Opracowanie zintegrowanego systemu prognostyczno-informacyjnego umożliwiającego prognozowanie zatrudnienia„ do końca września 2015 roku Instytut Pracy i Spraw Socjalnych wraz z Konsorcjum Ekonometrycznym zaktualizował dane w narzędziu prognostycznym, zweryfikował prognozy liczby pracujących w Polsce do 2020 roku, wydłużył horyzont prognozy do roku 2022 oraz rozbudował narzędzie prognostyczne o moduł prognoz analogowych.

* * *

W ramach realizacji Zadania 2 „Opracowanie zintegrowanego systemu prognostyczno-informacyjnego umożliwiającego prognozowanie zatrudnienia„ będącego częścią projektu „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej”, do końca 2014 roku Instytut Pracy i Spraw Socjalnych podjął się następujących zadań:

  1. Opracowanie pilotażowej prognozy zatrudnienia dla wybranego województwa.
  2. Opracowanie raportu z pilotażową prognozą zatrudnienia dla wybranego województwa.
  3. Opracowanie trzech prognoz popytu na pracę w ujęciu globalnym.
  4. Opracowanie i publikacja dziewięciu raportów końcowych obejmujących zagadnienia prognozowania popytu na pracę w Polsce i innych krajach.
  5. Uruchomienie, utrzymanie i obsługa w trakcie realizacji zadania portalu internetowego www.prognozowaniezatrudnienia.pl zawierającego informacje dotyczące prognozowania popytu na pracę w Polsce.
  6. Opracowanie, na podstawie modelu prognozowania zatrudnienia według grup zawodów w ujęciu globalnym do 2020 r., narzędzia prognozującego popyt na pracę w wersji do zamieszczenia i wdrożenia na stronach portalu internetowego www.prognozowaniezatrudnienia.pl.
  7. Przeszkolenie trzystu osób (przedstawicieli publicznych służb zatrudnienia) z obsługi portalu internetowego.
  8. Zorganizowanie trzech konferencji ogólnopolskich prezentujących problematykę prognozowania zatrudnienia, a także opracowanie i wydanie drukiem materiałów konferencyjnych.
  9. Upowszechnienie wyników zadania poprzez wydawanie informatora poświęconego problematyce prognozowania popytu na pracę w Polsce.
  10. Powołanie i zapewnienie działania Rady Programowej opiniującej i recenzującej wyniki prac w ramach Zadania 2.

Drukuj, pdf

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Aktualności

29 Sep 2015

Prognozy

Manpower przedstawił Barometr Perspektyw Zatrudnienia dla IV kwartału 2015 r. Spośród przebadanych firm 11% przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, ...

więcejz Prognozy

30 Aug 2015

Prognozy globalne

W narzędziu prognostycznym zamieszczono moduł prognoz analogowych, który jest dostępny dla zarejestrowanych Użytkowników z uprawnieniami drugiego stopnia w zak...

więcejz Prognozy globalne

30 Mar 2015

Charakterystyka Zadania

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych wraz z Konsorcjum Ekonometrycznym zakończył prace merytoryczne w ramach przedłużenia realizacji Zadania 2 „Opracowanie zintegr...

więcejz Charakterystyka Zadania

25 Feb 2015

Działania realizowane prze...

Szanowni Państwo, w ramach przedłużenia realizacji Zadania 2 „Opracowanie zintegrowanego systemu prognostyczno-informacyjnego umożliwiającego prognozowanie za...

więcejz Działania realizowane przez IPiSS

31 Oct 2014

Rejestracja do narzędzia p...

Szanowni Państwo, zapraszamy do rejestrowania i korzystania z zaawansowanych funkcji narzędzia prognostycznego. Narzędzie Prognostyczne

więcejz Rejestracja do narzędzia prognostycznego została otwarta!!!

Informacje o Projekcie

Projekt "Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej"

więcejz: Informacje o Projekcie

FAQ

Przejdź do FAQ

Narzędzie prognostyczne

Projekt „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ul. Bellottiego 3b, 01-022 Warszawa, tel.: (+48 22) 53 67 511, fax (+48 22) 53 67 514, e-mail: portal@prognozowaniezatrudnienia.pl

Poprawny kod XHTML 1.0

Na skróty, Pliki do pobrania

Subskrybuj nagłówki wiadomości poprzez RSS lub ATOM.

RSS , Atom