{$lang.przejdz_do_tresci}

Szukaj

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych prognozowanie zatrudnienia

wróć

Sprawdź, czy na Twoje pytanie nie ma już odpowiedzi

  • 1. W jaki sposób pracownicy naukowi będą mogli uzyskać dostęp do narzędzia prognostycznego? Do kogo należy zwrócić się o login i hasło?

    Procedura uzyskiwania loginu i hasła dla Użytkowników Narzędzia prognostycznego (w tym pracowników naukowych) zostanie zamieszczona na Portalu www.prognozowaniezatrudnienia.pl po tym, jak zostanie ostatecznie uzgodniona z liderem Zadania 2 - Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej.

  • 2. W jaki sposób określane były dane historyczne dotyczące liczby pracujących? Porównałam dane dotyczące liczby pracujących ogółem dla woj. dolnośląskiego dla lat 2010 - 2013 zamieszczone w roczniku statystycznym woj. dolnośląskiego (Rynek pracy - Pracujący - stan na 31.XII ) i różnią się one od podanych w prognozie dla województwa jako dane historyczne. Również liczba pracujących wg BAEL jest inna.

    Dane historyczne liczby pracujących dla lat 2010-2013 są spójne z danymi
    dostępnymi w Banku Danych Lokalnych w pozycji pracujący według BAEL dla IV
    kwartału odpowiednich lat.

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Narzędzie prognostyczne

Projekt „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ul. Bellottiego 3b, 01-022 Warszawa, tel.: (+48 22) 53 67 511, fax (+48 22) 53 67 514, e-mail: portal@prognozowaniezatrudnienia.pl

Poprawny kod XHTML 1.0

Na skróty, Pliki do pobrania

Subskrybuj nagłówki wiadomości poprzez RSS lub ATOM.

RSS , Atom