{$lang.przejdz_do_tresci}

Szukaj

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych prognozowanie zatrudnienia

Strona główna»Polecamy, rekomendujemy»Instytucje wspierające promocję Zadania

wróć do listy Instytucje wspierające promocję Zadania

Instytucje wspierające promocję Zadania

Administracja publiczna

Projekt systemowy pod nazwą: Rynek Pracy pod LupąWojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w partnerstwie ze wszystkimi dwudziestoma  działającymi w regionie powiatowymi urzędami pracy realizuje projekt systemowy pod nazwą: Rynek Pracy pod Lupą. więcej...

do góry

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy działa w ramach projektówOpolskie Obserwatorium Rynku Pracy systemowych  Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu z Poddziałania 6.1.2 PO KL w latach 2009-2010 oraz 2011-2013. więcej...

 do góry

Mazowieckie Obserwatorium Rynku PracyMazowieckie obserwatorium Rynku Pracy
Obserwując i badając zdobywamy wiedzę, która pozwala skutecznie działać. W naszym Obserwatorium badamy rynek pracy na Mazowszu oraz zbieramy o nim praktyczne informacje. Wspieramy przedsiębiorców w skutec znym planowaniu rozwoju ich firm. Służymy pomocą w dopasowaniu programów edukacyjnych do oczekiwań rynku pracy. więcej...

 do góry

Wojewódzki UrzWojewódzki Urząd Pracy w Łodziąd Pracy w Łodzi, wspólnie z partnerami publicznymi i prywatnymi, realizuje działania na rzecz promocji zatrudnienia i rozwoju rynku pracy w regionie.
Od 2004 roku uczestniczy we wdrażaniu programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wspierających mieszkańców województwa na rynku pracy. więcej...

do góry

Wojewódzki Urząd Pracy w KatowicachObserwatorium Rynku Pracy
Zadania z zakresu monitorowania rynku pracy realizowane są przez Obserwatorium Rynku Pracy, które funkcjonuje w Wojewódzkim Urzędzie Pracy na prawach wydziału od lipca 2001 r. więcej...

do góry

Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz  GospodarczychPodlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku  jako profesjonalny realizator polityki rynku pracy, skutecznie inspiruje partnerów do wspólnych działań na rzecz poprawy sytuacji na regionalnym rynku pracy.  więcej...do góry

Podlaskie Obserwatorium Polityki SpołecznejPodlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej
jest projektem systemowym o charakterze badawczym realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.  więcej...

do góry

Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy

Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy
Monitorujemy oferty pracy, śledzimy losy absolwentów, prezentujemy oczekiwania pracodawców, dotrzemy do osób bezrobotnych i pracujących, aby porównać ich zachowania na rynku pracy. Badania ankietowe oraz telefoniczne uzupełniamy wywiadami indywidualnymi i grupowymi.  więcej...

 

  do góry

Instytucje Wspierające Promocję

Promocję II Konferencji System prognostyczno-informacyjny zatrudnienia w Polsce wspierają

Miesięcznik Personel i Zarządzanie Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Aktualności

29 Sep 2015

Prognozy

Manpower przedstawił Barometr Perspektyw Zatrudnienia dla IV kwartału 2015 r. Spośród przebadanych firm 11% przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, ...

więcejz Prognozy

30 Aug 2015

Prognozy globalne

W narzędziu prognostycznym zamieszczono moduł prognoz analogowych, który jest dostępny dla zarejestrowanych Użytkowników z uprawnieniami drugiego stopnia w zak...

więcejz Prognozy globalne

30 Mar 2015

Charakterystyka Zadania

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych wraz z Konsorcjum Ekonometrycznym zakończył prace merytoryczne w ramach przedłużenia realizacji Zadania 2 „Opracowanie zintegr...

więcejz Charakterystyka Zadania

25 Feb 2015

Działania realizowane prze...

Szanowni Państwo, w ramach przedłużenia realizacji Zadania 2 „Opracowanie zintegrowanego systemu prognostyczno-informacyjnego umożliwiającego prognozowanie za...

więcejz Działania realizowane przez IPiSS

31 Oct 2014

Rejestracja do narzędzia p...

Szanowni Państwo, zapraszamy do rejestrowania i korzystania z zaawansowanych funkcji narzędzia prognostycznego. Narzędzie Prognostyczne

więcejz Rejestracja do narzędzia prognostycznego została otwarta!!!

Informacje o Projekcie

Projekt "Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej"

więcejz: Informacje o Projekcie

FAQ

Przejdź do FAQ

Narzędzie prognostyczne

Projekt „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ul. Bellottiego 3b, 01-022 Warszawa, tel.: (+48 22) 53 67 511, fax (+48 22) 53 67 514, e-mail: portal@prognozowaniezatrudnienia.pl

Poprawny kod XHTML 1.0

Na skróty, Pliki do pobrania

Subskrybuj nagłówki wiadomości poprzez RSS lub ATOM.

RSS , Atom