{$lang.przejdz_do_tresci}

Szukaj

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych prognozowanie zatrudnienia

Strona główna»Konferencje»Informacje ogólne

wróć do "KONFERENCJE"

Informacje ogólne

W Zadaniu 2 „Opracowanie zintegrowanego systemu prognostyczno-informacyjnego umożliwiającego prognozowanie zatrudnienia” realizowanym w ramach projektu „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej” zaplanowano organizację trzech Konferencji.

Pierwsza z nich, która odbyła się 13 grudnia 2011 roku, miała charakter konferencji inicjującej i służyła przedstawieniu opinii publicznej głównych założeń, celów i produktów, jakie przyjęto do realizacji w Zadaniu 2.

Druga Konferencja miała miejsce w Warszawie w dniu 29 listopada 2013 roku. Była poświęcona zaprezentowanie wyników i postępów prac w Zadaniu 2, w szczególności przedstawieniu pilotażowej prognozy zatrudnienia według zawodów do 2020 roku w województwie łódzkim. W trakcie Konferencji przedstawiono również rozwiązania w zakresie prognozowania popytu na pracę stosowane w krajach Unii Europejskiej

Ostatnia Konferencja, podsumowująca realizację Zadania 2 „Opracowanie zintegrowanego systemu prognostyczno-informacyjnego umożliwiającego prognozowanie zatrudnienia” miała charakter międzynarodowy. Odbyła się 25 czerwca 2014 roku. Podczas Konferencji zaprezentowano prognozy zatrudnienia w Polsce w przekroju zawodów, sektorów i województw do 2020 roku, a także uruchomiono narzędzie prognostyczne na portalu www.prognozowaniezatrudnienia.pl

Wszystkie Konferencje skierowane były do przedstawicieli Publicznych Służb Zatrudnienia, środowiska akademickiego, administracji rządowej i samorządowej, a także wszystkich instytucji i podmiotów zainteresowanych problematyką prognozowania zapotrzebowania na pracę.

Drukuj, pdf

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Narzędzie prognostyczne

Projekt „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ul. Bellottiego 3b, 01-022 Warszawa, tel.: (+48 22) 53 67 511, fax (+48 22) 53 67 514, e-mail: portal@prognozowaniezatrudnienia.pl

Poprawny kod XHTML 1.0

Na skróty, Pliki do pobrania

Subskrybuj nagłówki wiadomości poprzez RSS lub ATOM.

RSS , Atom