{$lang.przejdz_do_tresci}

Szukaj

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych prognozowanie zatrudnienia

Strona główna»Konferencje» 29 listopada 2012 r., II Konferencja

wróć do "KONFERENCJE"

Informacje podstawowe

29 listopada 2012 r., II Konferencja

29 listopada w Radisson Blu Sobieski Hotel w Warszawie odbyła się II Konferencja System prognostyczno-informacyjny zatrudnienia w Polsce, poświęcona przedstawieniu postępów prac w Zadaniu 2 - Opracowanie zintegrowanego systemu prognostyczno-informacyjnego umożliwiającego prognozowanie zatrudnienia realizowanego w ramach projektu Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej.

II Konferencja, 29 listopada 2012 r.

Konferencję otworzyli: Czesława Ostrowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Justyna Garbarczyk, zastępca Dyrektora Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, prof. Kazimierz W. Frieske, Dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych oraz prof. Zbigniew Strzelecki, Przewodniczący Rady Programowej Zadania 2.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Gospodarki, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, publicznych służb zatrudnienia, organizacji pracodawców, przedstawiciele świata nauki.

Głównym punktem konferencji było zaprezentowanie pilotażowej prognozy zatrudnienia według grup zawodów do 2020 roku w województwie łódzkim. Prognoza pilotażowa stanowi punkt wyjścia dla opracowania prognoz zatrudnienia dla pozostałych województw.
W trakcie Konferencji przedstawiono również rozwiązania w zakresie prognozowania popytu na pracę stosowane w krajach Unii Europejskiej, które stanowią punkt odniesienia dla polskiego systemu, a także koncepcję wykorzystania Portalu www.prognozowaniezatrudnienia.pl  jako narzędzia informującego o wynikach prognoz zatrudnienia.


Drukuj, pdf

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Narzędzie prognostyczne

Projekt „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ul. Bellottiego 3b, 01-022 Warszawa, tel.: (+48 22) 53 67 511, fax (+48 22) 53 67 514, e-mail: portal@prognozowaniezatrudnienia.pl

Poprawny kod XHTML 1.0

Na skróty, Pliki do pobrania

Subskrybuj nagłówki wiadomości poprzez RSS lub ATOM.

RSS , Atom