{$lang.przejdz_do_tresci}

Szukaj

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych prognozowanie zatrudnienia

wróć do "KONFERENCJE"

Informacje podstawowe

13 grudnia 2011 r., I Konferencja

Konferencja pt.: System prognostyczno-informacyjny zatrudnienia w Polsce

 

W dniu 13 grudnia 2011 r. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych zorganizował konferencję pt.:"System prognostyczno-informacyjny zatrudnienia w Polsce", która odbyła się w sali Ludwikowskiej Polonia Palace Hotel (Warszawa Aleje Jerozolimskie 45)
Była to pierwsza z trzech konferencji przewidzianych w cyklu realizacji zadania Opracowanie zintegrowanego systemu prognostyczno-informacyjnego umożliwiającego prognozowanie zatrudnienia podjętego w ramach projektu "Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zadanie realizuje Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (lider) oraz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (partner).
Zintegrowany system prognostyczno-informacyjny umożliwiający prognozowanie zatrudnienia według zawodów przeznaczony będzie do wykorzystania przez instytucje rynku pracy, a także instytucje pomocy społecznej, instytucje edukacyjne oraz instytucje władzy i administracji, tak rządowej jak i samorządowej. Jego odbiorcami będą w przyszłości także osoby pozostające bez pracy, które uzyskają źródło informacji, w jakim kierunku powinny się przekwalifikować oraz młodzi ludzie podejmujący decyzję o wyborze ścieżki kształcenia.
Konferencja poświęcona była przedstawieniu założeń, celów i struktury zadania oraz pierwszych wyników podjętych prac. Przedstawione zostały, między innymi, podstawy teoretyczne prognozowania zatrudnienia, studia przypadków prognozowania zatrudnienia w kraju i za granicą oraz sposób przyszłego udostępniania opracowywanego systemu poprzez portal internetowy.

Drukuj, pdf

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Narzędzie prognostyczne

Projekt „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ul. Bellottiego 3b, 01-022 Warszawa, tel.: (+48 22) 53 67 511, fax (+48 22) 53 67 514, e-mail: portal@prognozowaniezatrudnienia.pl

Poprawny kod XHTML 1.0

Na skróty, Pliki do pobrania

Subskrybuj nagłówki wiadomości poprzez RSS lub ATOM.

RSS , Atom