{$lang.przejdz_do_tresci}

Szukaj

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych prognozowanie zatrudnienia

13 grudnia 2011 r., I Konferencja

Konferencja pt.: System prognostyczno-informacyjny zatrudnienia w Polsce

Sala Ludwikowska Polonia Palace Hotel, Warszawa Aleje Jerozolimskie 45

PROGRAM

9.00–10.00

 

Rejestracja uczestników
10.00–10.30

 

Otwarcie konferencji i powitanie gości
prof. nadzw. dr hab. Bożenna Balcerzak-Paradowska, Dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych (Partner)
Iwona Zakrzewska, Dyrektor Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (Lider Projektu)
10.30–10.45

 

Potrzeby i oczekiwania Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na prognozowanie zatrudnienia
Czesława Ostrowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
10.45–11.00

 

System prognostyczno-informacyjny umożliwiający prognozowanie zatrudnienia
prof. dr hab. Elżbieta Kryńska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Kierownik Merytoryczny Zadania
11.00–11.15

 

Determinanty zatrudnienia w świetle teorii ekonomii
prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski, Katedra makroekonomii, Instytut Ekonomii, Uniwersytet Łódzki
11.15–11.35

 

Studia przypadków prognozowania zatrudnienia za granicą
mgr Ewa Gałecka-Burdziak, Szkoła Główna Handlowa
11.35–12.00

 

Przerwa na kawę
12.00–12.20

 

Studia przypadków prognozowania zatrudnienia w Polsce
dr Iwona Kukulak-Dolata, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
12.20–12.40

 

Wnioski z analiz teoretycznych i wdrożeniowych dla systemu prognostyczno-informacyjnego prognozowania zatrudnienia
dr Halina Sobocka-Szczapa, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
12.40–13.00

 

Portal internetowy ww.prognozowaniezatrudnienia.pl
dr Łukasz Arendt, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
13.00–13.40

 

Dyskusja
13.40–14.00

 

Podsumowanie
prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki, Szkoła Główna Handlowa
14.00

 

Lunch

Drukuj, pdf

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Narzędzie prognostyczne

Projekt „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ul. Bellottiego 3b, 01-022 Warszawa, tel.: (+48 22) 53 67 511, fax (+48 22) 53 67 514, e-mail: portal@prognozowaniezatrudnienia.pl

Poprawny kod XHTML 1.0

Na skróty, Pliki do pobrania

Subskrybuj nagłówki wiadomości poprzez RSS lub ATOM.

RSS , Atom