http://www.prognozowaniezatrudnienia.pl

Informacja o narzędziu prognostycznym


Narzędzie prognostyczne jest systemem informatycznym, który na podstawie modelu ekonometrycznego i danych statystycznych zgromadzonych w banku danych umożliwi wizualizację wyników prognoz.

Narzędzie to, w przyjazny dla użytkownika systemu sposób, pozwoli na wygenerowanie prognozy dla zadanego okresu, grupy zawodu, sektora gospodarki, czy województwa. Umożliwi również prowadzenie analiz scenariuszowych.

Jest to najważniejszy element Portalu www.prognozowaniezatrudnienia.pl

Narzędzie prognostyczne zostało uruchomione 25 czerwca 2014 roku podczas Międzynarodowej Konferencji "System prognostyczno-informacyjny zatrudnienia w Polsce".
Osoby chcące uzyskać dostęp do bardziej zaawansowanych funkcji narzędzia prognostycznego powinny zarejestrować się, wypełniając formularz rejestracyjny. Zachęcamy do korzystania z narzędzia prognostycznego!!!


Kapitał Ludzki Narodowa Strategia SpójnościCentrum Rozwoju Zasobów LudzkichInstytut Pracy i Spraw SocjalnychUnia Europejska. Europejski Fundusz Społeczny

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z realizacją Umowy partnerskiej IPiSS i CRZL na rzecz realizacji Projektu pt. „Analiza procesów zachodzących na polskim rysnku pracy i wobszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej”