{$lang.przejdz_do_tresci}

Szukaj

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych prognozowanie zatrudnienia

Prognoza zatrudnienia dla województwa mazowieckiego według grup zawodów

W horyzoncie prognozy w województwie mazowieckim przewiduje się wzrost liczby pracujących z 2426,8 tys. osób w roku 2012 do 2505,7 tys. osób w roku 2020 (wzrost o 78,9 tys. osób). Liczba pracujących w tym województwie wzrośnie zatem na przestrzeni lat 2012-2020 o 3,3%.

W województwie mazowieckim wzrost liczby pracujących w latach 2012-2020 prognozowany jest w czterech wielkich grupach zawodowych. Zgodnie z prognozą największe wzrosty wystąpią w grupach wielkich: 2: Specjaliści (32,5%) oraz 8: Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń (11,8%), natomiast w pozostałych dwóch wielkich grupach zawodowych – 5: Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy oraz 3: Technicy i inny średni personel – przewiduje się nieznaczne wzrosty liczby pracujących, wynoszące odpowiednio: 6,6% i 3,3%. Ponadto, w wielkiej grupie 1: Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy obserwowana będzie nieznaczna tendencja wzrostowa liczby pracujących (1,2%), wskazująca na względną stabilizację zatrudnienia w tej grupie zawodowej.

Spadek liczby pracujących w horyzoncie prognozy 2012-2020 w województwie mazowieckim przewiduje się natomiast w pięciu wielkich grupach zawodowych, spośród których najsilniejsze tendencje obserwowane będą w grupach: 6: Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy (spadek o 39,1%) oraz 7: Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (23,9%). W grupach wielkich 9: Pracownicy przy pracach prostych oraz 4: Pracownicy biurowi prognozowane spadki są stosunkowo niewielkie i wynoszą odpowiednio: 8,2%, 5,9%, natomiast w wielkiej grupie zawodowej 0: Siły zbrojne przewidywana jest względna stabilizacja poziomu zatrudnienia w okresie prognozy (spadek zatrudnienia na poziomie 2,5%).

Liczba pracujących (w tys. osób) w przekroju wielkich grup zawodowych (KZiS2010) w województwie mazowieckim w latach 1995-2011 (prognoza na lata 2012-2020)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1995

4,2

192,6

288,0

212,8

172,8

216,1

379,2

324,5

125,9

130,3

1996

6,3

164,8

304,4

212,4

190,2

255,6

385,5

334,1

140,8

137,6

1997

9,5

185,9

290,2

218,6

206,5

222,4

421,8

347,6

138,7

142,7

1998

5,2

141,8

300,4

237,5

217,7

262,1

369,9

356,5

154,3

151,5

1999

16,4

105,8

303,6

246,9

156,9

240,7

410,6

247,1

133,7

129,5

2000

16,8

123,8

330,5

233,8

175,9

247,3

424,4

244,2

139,6

127,3

2001

12,6

115,5

336,2

213,1

174,4

235,4

433,4

213,3

128,8

139,1

2002

6,0

102,9

300,1

210,8

173,6

265,2

362,9

215,2

139,2

144,5

2003

10,1

129,1

340,6

232,1

174,8

268,1

353,0

227,6

134,3

115,8

2004

12,1

130,0

395,4

238,9

152,1

236,8

383,6

240,0

143,0

90,9

2005

11,8

104,4

424,7

236,4

158,0

282,1

297,2

237,7

154,4

117,2

2006

10,6

163,1

425,5

269,4

192,6

311,0

218,0

242,6

186,7

153,2

2007

2,5

167,6

463,2

309,2

224,0

328,2

204,4

278,5

188,9

157,7

2008

8,2

165,1

468,6

306,8

200,2

348,7

289,5

312,0

207,1

145,9

2009

15,9

168,9

527,8

292,7

173,6

303,7

257,4

281,7

171,8

152,0

2010

17,8

159,3

546,1

284,1

189,0

288,1

243,5

269,9

171,4

136,5

2011

14,3

170,3

610,4

305,8

188,4

296,0

251,3

261,0

202,8

147,2

2012

13,6

166,4

607,0

303,9

186,2

327,3

230,4

258,4

192,7

140,9

2013

13,4

162,4

614,8

299,5

180,4

323,2

215,0

240,1

189,9

136,0

2014

13,4

162,8

639,4

301,8

179,6

326,8

205,4

232,9

192,7

134,8

2015

13,5

164,7

669,4

305,2

179,8

331,9

196,8

230,3

197,2

134,7

2016

13,5

165,6

696,9

307,5

179,0

335,7

186,2

223,6

200,7

133,9

2017

13,5

167,0

726,3

310,3

178,7

340,2

175,5

217,9

204,8

133,4

2018

13,5

168,4

756,4

312,9

178,5

344,7

164,7

212,9

209,5

132,7

2019

13,4

168,1

778,8

313,0

176,5

346,3

152,2

203,7

212,1

130,8

2020

13,3

168,5

804,4

313,8

175,1

349,0

140,3

196,6

215,4

129,4

POWIĘKSZ TABELĘ

Siły zbrojne

Liczba pracujących (w tys. osób)

Siły zbrojne

do góry

Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy

Liczba pracujących (w tys. osób)

Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy

do góry

Specjaliści

Liczba pracujących (w tys. osób)

Specjaliści

do góry

Technicy i inny średni personel

Liczba pracujących (w tys. osób)

Technicy i inny średni personel

do góry

Pracownicy biurowi

Liczba pracujących (w tys. osób)

Pracownicy biurowi

do góry

Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy

Liczba pracujących (w tys. osób)

Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy

do góry

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy

Liczba pracujących (w tys. osób)

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy

do góry

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy

Liczba pracujących (w tys. osób)

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy

do góry

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń

Liczba pracujących (w tys. osób)

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń

do góry

Pracownicy przy pracach prostych

Liczba pracujących (w tys. osób)

Pracownicy przy pracach prostych

do góry


Załączniki

Drukuj, pdf

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Aktualności

29 Sep 2015

Prognozy

Manpower przedstawił Barometr Perspektyw Zatrudnienia dla IV kwartału 2015 r. Spośród przebadanych firm 11% przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, ...

więcejz Prognozy

30 Aug 2015

Prognozy globalne

W narzędziu prognostycznym zamieszczono moduł prognoz analogowych, który jest dostępny dla zarejestrowanych Użytkowników z uprawnieniami drugiego stopnia w zak...

więcejz Prognozy globalne

30 Mar 2015

Charakterystyka Zadania

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych wraz z Konsorcjum Ekonometrycznym zakończył prace merytoryczne w ramach przedłużenia realizacji Zadania 2 „Opracowanie zintegr...

więcejz Charakterystyka Zadania

25 Feb 2015

Działania realizowane prze...

Szanowni Państwo, w ramach przedłużenia realizacji Zadania 2 „Opracowanie zintegrowanego systemu prognostyczno-informacyjnego umożliwiającego prognozowanie za...

więcejz Działania realizowane przez IPiSS

31 Oct 2014

Rejestracja do narzędzia p...

Szanowni Państwo, zapraszamy do rejestrowania i korzystania z zaawansowanych funkcji narzędzia prognostycznego. Narzędzie Prognostyczne

więcejz Rejestracja do narzędzia prognostycznego została otwarta!!!

Informacje o Projekcie

Projekt "Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej"

więcejz: Informacje o Projekcie

FAQ

Przejdź do FAQ

Narzędzie prognostyczne

Projekt „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ul. Bellottiego 3b, 01-022 Warszawa, tel.: (+48 22) 53 67 511, fax (+48 22) 53 67 514, e-mail: portal@prognozowaniezatrudnienia.pl

Poprawny kod XHTML 1.0

Na skróty, Pliki do pobrania

Subskrybuj nagłówki wiadomości poprzez RSS lub ATOM.

RSS , Atom