{$lang.przejdz_do_tresci}

Szukaj

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych prognozowanie zatrudnienia

Prognoza zatrudnienia dla województwa opolskiego według grup zawodów

W województwie opolskim w horyzoncie prognozy 2012-2020 przewidywane jest zmniejszenie liczby pracujących o 28,2 tys. osób (z 355 tys. osób do 326,8 tys. osób), co stanowi spadek o 7,9%  w stosunku do stanu z roku 2012.

W województwie opolskim w większości wielkich grup zawodowych prognozowane są w latach 2012-2020 spadki zatrudnienia, wynoszące odpowiednio: 22,5% w wielkiej grupie zawodowej 7: Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, 17,6% w grupie 6: Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy, 16,3% w grupie wielkiej 9: Pracownicy przy pracach prostych, 15% w grupie 3: Technicy i inny średni personel oraz 11% w wielkiej grupie 4: Pracownicy biurowi. Jedynie w dwóch wielkich grupach zawodowych – 1: Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy oraz 2: Specjaliści – obserwowana będzie w latach 2012-2020 tendencja wzrostowa liczby pracujących. Zgodnie z prognozą, zatrudnienie w tych grupach wielkich wzrośnie o odpowiednio 11,2% i 10,6%. W pozostałych grupach wielkich (0: Siły zbrojne, 5: Pracownicy usług osobistych oraz 8: Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń) przewidywana jest w horyzoncie prognozy 2012-2020 względna stabilizacja poziomu zatrudnienia.

Liczba pracujących (w tys. osób) w przekroju wielkich grup zawodowych (KZiS2010) w województwie opolskim w latach 1995-2011 (prognoza na lata 2012-2020)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1995

2,8

25,5

46,3

48,6

30,1

46,0

69,8

101,1

39,6

31,6

1996

1,7

28,7

45,1

45,0

34,7

57,9

68,8

105,8

43,9

27,2

1997

0,6

20,3

44,1

40,9

35,3

53,0

52,6

105,8

43,2

38,4

1998

0,7

9,9

38,9

39,7

37,7

55,0

32,1

104,6

44,6

41,4

1999

3,8

13,8

54,1

44,7

27,4

54,3

46,6

86,9

48,9

34,4

2000

0,4

14,3

46,4

41,1

22,3

45,4

51,5

86,4

49,6

25,0

2001

0,4

14,1

45,3

39,9

24,0

46,5

50,4

63,2

40,5

21,2

2002

1,0

11,1

41,5

45,1

23,6

48,1

44,3

55,8

43,8

20,8

2003

1,4

13,7

43,7

39,3

24,2

47,7

46,6

59,2

35,6

25,1

2004

0,9

18,7

39,7

37,0

22,0

48,9

53,2

58,7

30,3

23,6

2005

0,9

16,8

44,7

34,7

26,2

52,1

42,9

60,6

36,0

19,8

2006

17,6

43,6

32,5

33,6

47,4

48,1

54,9

43,1

23,6

2007

1,1

24,0

48,2

36,7

30,5

45,7

43,0

61,8

43,7

27,2

2008

2,1

21,5

55,3

43,3

24,4

55,5

32,1

81,7

48,2

28,6

2009

1,8

20,2

51,6

42,5

22,9

53,3

39,5

72,7

46,4

24,8

2010

0,9

23,7

54,4

35,4

25,9

50,3

32,8

67,4

39,2

27,8

2011

2,1

18,8

49,4

36,6

23,7

54,0

30,8

71,3

44,7

33,1

2012

1,5

22,7

53,9

36,6

24,4

51,8

36,9

61,2

41,2

24,7

2013

1,5

21,7

51,4

34,0

22,7

48,7

34,1

54,2

38,3

22,7

2014

1,5

22,0

52,1

33,3

22,4

48,5

33,4

51,9

38,0

22,2

2015

1,5

22,6

53,3

32,9

22,3

48,7

33,0

50,7

38,2

21,9

2016

1,5

23,0

54,4

32,5

22,1

48,8

32,5

49,9

38,2

21,6

2017

1,5

23,5

55,4

32,0

21,9

48,7

31,7

49,1

38,1

21,3

2018

1,6

24,3

57,3

31,9

22,0

49,4

31,5

49,2

38,8

21,2

2019

1,6

24,7

58,3

31,5

21,8

49,5

30,9

48,1

38,9

20,9

2020

1,6

25,2

59,6

31,2

21,8

49,8

30,4

47,4

39,2

20,6

POWIĘKSZ TABELĘ


Siły zbrojne

Liczba pracujących (w tys. osób)

Siły zbrojne

do góry

Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy

Liczba pracujących (w tys. osób)

Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy

do góry

Specjaliści

Liczba pracujących (w tys. osób)

Specjaliści

do góry

Technicy i inny średni personel

Liczba pracujących (w tys. osób)

Technicy i inny średni personel

do góry

Pracownicy biurowi

Liczba pracujących (w tys. osób)

Pracownicy biurowi

do góry

Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy

Liczba pracujących (w tys. osób)

Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy

do góry

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy

Liczba pracujących (w tys. osób)

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy

do góry

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy

Liczba pracujących (w tys. osób)

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy

do góry

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń

Liczba pracujących (w tys. osób)

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń

do góry

Pracownicy przy pracach prostych

Liczba pracujących (w tys. osób)

Pracownicy przy pracach prostych

do góry


Załączniki

Drukuj, pdf

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Aktualności

29 Sep 2015

Prognozy

Manpower przedstawił Barometr Perspektyw Zatrudnienia dla IV kwartału 2015 r. Spośród przebadanych firm 11% przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, ...

więcejz Prognozy

30 Aug 2015

Prognozy globalne

W narzędziu prognostycznym zamieszczono moduł prognoz analogowych, który jest dostępny dla zarejestrowanych Użytkowników z uprawnieniami drugiego stopnia w zak...

więcejz Prognozy globalne

30 Mar 2015

Charakterystyka Zadania

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych wraz z Konsorcjum Ekonometrycznym zakończył prace merytoryczne w ramach przedłużenia realizacji Zadania 2 „Opracowanie zintegr...

więcejz Charakterystyka Zadania

25 Feb 2015

Działania realizowane prze...

Szanowni Państwo, w ramach przedłużenia realizacji Zadania 2 „Opracowanie zintegrowanego systemu prognostyczno-informacyjnego umożliwiającego prognozowanie za...

więcejz Działania realizowane przez IPiSS

31 Oct 2014

Rejestracja do narzędzia p...

Szanowni Państwo, zapraszamy do rejestrowania i korzystania z zaawansowanych funkcji narzędzia prognostycznego. Narzędzie Prognostyczne

więcejz Rejestracja do narzędzia prognostycznego została otwarta!!!

Informacje o Projekcie

Projekt "Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej"

więcejz: Informacje o Projekcie

FAQ

Przejdź do FAQ

Narzędzie prognostyczne

Projekt „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ul. Bellottiego 3b, 01-022 Warszawa, tel.: (+48 22) 53 67 511, fax (+48 22) 53 67 514, e-mail: portal@prognozowaniezatrudnienia.pl

Poprawny kod XHTML 1.0

Na skróty, Pliki do pobrania

Subskrybuj nagłówki wiadomości poprzez RSS lub ATOM.

RSS , Atom