{$lang.przejdz_do_tresci}

Szukaj

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych prognozowanie zatrudnienia

Prognoza zatrudnienia dla województwa pomorskiego według grup zawodów

W horyzoncie prognozy w województwie pomorskim przewiduje się wzrost liczby pracujących z 929,9 tys. osób w roku 2012 do 968,7 tys. osób w roku 2020 (wzrost o 38,7 tys. osób). Liczba pracujących w tym województwie wzrośnie zatem na przestrzeni lat 2012-2020 o 4,2%.

W województwie pomorskim wzrost liczby pracujących w latach 2012-2020 prognozowany jest w pięciu wielkich grupach zawodowych. Zgodnie z prognozą największy wzrost wystąpi w wielkiej grupie zawodowej 2: Specjaliści (29,2%) natomiast w pozostałych trzech grupach wielkich – 8: Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń, 3: Technicy i inny średni personel, 0: Siły zbrojne oraz 5: Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy – przewiduje się nieco mniejsze wzrosty liczby pracujących, wynoszące odpowiednio: 13,4%, 12,5%, 12,1% oraz 9,7%.

Wyraźny spadek liczby pracujących w horyzoncie prognozy 2012-2020 w województwie pomorskim przewiduje się natomiast w trzech wielkich grupach zawodowych: 4: Pracownicy biurowi (spadek o 22,3%), 7: Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (17,2%) oraz 6: Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy (15,3%). W grupach wielkich 1: Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy oraz 9: Pracownicy przy pracach prostych prognozowane spadki są stosunkowo niewielkie (wynoszą odpowiednio: 4,9% oraz 4,8%), co wskazuje na względną stabilizację poziomu zatrudnienia.

Liczba pracujących (w tys. osób) w przekroju wielkich grup zawodowych (KZiS2010) w województwie pomorskim w latach 1995-2011 (prognoza na lata 2012-2020)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1995

4,1

65,0

82,8

68,0

48,9

97,9

66,1

153,1

51,9

72,7

1996

4,2

67,6

99,9

77,6

52,2

94,6

50,9

169,7

60,9

62,5

1997

5,0

57,8

103,4

66,3

62,9

114,7

72,0

175,8

67,3

66,2

1998

7,6

65,6

99,0

82,6

59,4

122,3

62,3

174,0

69,5

61,5

1999

3,6

53,8

100,8

75,8

73,6

67,4

43,2

143,4

53,2

40,7

2000

5,3

55,6

103,6

94,4

79,1

85,1

73,2

146,9

59,3

50,8

2001

6,9

42,3

114,3

84,7

64,8

106,1

67,3

154,4

59,9

71,4

2002

5,7

38,6

96,4

68,4

65,7

94,3

39,2

138,6

58,1

60,3

2003

10,0

38,7

98,8

71,9

50,1

94,9

46,9

120,4

56,1

53,4

2004

10,3

36,7

118,6

91,8

47,1

96,2

65,7

114,6

61,6

48,2

2005

8,2

36,1

123,2

102,3

50,8

100,2

73,4

139,0

69,8

52,6

2006

4,0

40,1

132,5

83,0

44,6

93,6

64,1

143,2

69,4

50,1

2007

4,6

44,1

131,4

82,2

62,8

104,6

50,2

148,8

77,5

54,2

2008

8,5

49,9

121,8

103,9

63,5

120,7

42,3

168,4

81,4

66,8

2009

11,1

43,7

133,2

108,9

49,8

123,6

31,1

169,4

65,8

61,1

2010

6,9

46,4

143,9

110,4

49,8

119,5

50,8

132,5

71,8

60,3

2011

7,1

49,5

159,8

104,2

54,5

116,9

62,3

132,8

79,9

49,6

2012

10,5

51,8

179,6

124,2

56,8

135,1

56,5

164,6

86,4

64,3

2013

10,8

51,2

185,1

126,5

55,2

136,9

55,5

157,8

87,2

63,8

2014

11,0

50,8

191,2

128,6

53,7

138,5

54,7

154,2

88,4

63,3

2015

11,2

50,9

198,9

131,2

52,5

140,8

54,2

153,7

90,4

63,4

2016

11,3

50,7

205,9

133,2

51,0

142,6

53,1

150,5

91,9

63,1

2017

11,5

50,3

212,4

134,9

49,4

144,0

51,8

147,1

93,3

62,7

2018

11,6

50,1

219,4

136,7

47,8

145,6

50,6

144,5

95,1

62,4

2019

11,7

49,5

225,3

138,0

45,9

146,7

49,1

139,7

96,4

61,7

2020

11,8

49,2

232,0

139,7

44,2

148,3

47,9

136,2

98,1

61,2

POWIĘKSZ TABELĘ


Siły zbrojne

Liczba pracujących (w tys. osób)

do góry

Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy

Liczba pracujących (w tys. osób)

do góry

Specjaliści

Liczba pracujących (w tys. osób)

do góry

Technicy i inny średni personel

Liczba pracujących (w tys. osób)

do góry

Pracownicy biurowi

Liczba pracujących (w tys. osób)

do góry

Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy

Liczba pracujących (w tys. osób)

do góry

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy

Liczba pracujących (w tys. osób)

do góry

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy

Liczba pracujących (w tys. osób)

do góry

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń

Liczba pracujących (w tys. osób)

do góry

Pracownicy przy pracach prostych

Liczba pracujących (w tys. osób)

do góry


Załączniki

Drukuj, pdf

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Aktualności

29 Sep 2015

Prognozy

Manpower przedstawił Barometr Perspektyw Zatrudnienia dla IV kwartału 2015 r. Spośród przebadanych firm 11% przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, ...

więcejz Prognozy

30 Aug 2015

Prognozy globalne

W narzędziu prognostycznym zamieszczono moduł prognoz analogowych, który jest dostępny dla zarejestrowanych Użytkowników z uprawnieniami drugiego stopnia w zak...

więcejz Prognozy globalne

30 Mar 2015

Charakterystyka Zadania

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych wraz z Konsorcjum Ekonometrycznym zakończył prace merytoryczne w ramach przedłużenia realizacji Zadania 2 „Opracowanie zintegr...

więcejz Charakterystyka Zadania

25 Feb 2015

Działania realizowane prze...

Szanowni Państwo, w ramach przedłużenia realizacji Zadania 2 „Opracowanie zintegrowanego systemu prognostyczno-informacyjnego umożliwiającego prognozowanie za...

więcejz Działania realizowane przez IPiSS

31 Oct 2014

Rejestracja do narzędzia p...

Szanowni Państwo, zapraszamy do rejestrowania i korzystania z zaawansowanych funkcji narzędzia prognostycznego. Narzędzie Prognostyczne

więcejz Rejestracja do narzędzia prognostycznego została otwarta!!!

Informacje o Projekcie

Projekt "Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej"

więcejz: Informacje o Projekcie

FAQ

Przejdź do FAQ

Narzędzie prognostyczne

Projekt „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ul. Bellottiego 3b, 01-022 Warszawa, tel.: (+48 22) 53 67 511, fax (+48 22) 53 67 514, e-mail: portal@prognozowaniezatrudnienia.pl

Poprawny kod XHTML 1.0

Na skróty, Pliki do pobrania

Subskrybuj nagłówki wiadomości poprzez RSS lub ATOM.

RSS , Atom