{$lang.przejdz_do_tresci}

Szukaj

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych prognozowanie zatrudnienia

Prognoza zatrudnienia dla województwa śląskiego według grup zawodów

W horyzoncie prognozy w województwie śląskim przewiduje się wzrost liczby pracujących z 1912,9 tys. osób w roku 2012 do 1986,6 tys. osób w roku 2020 (wzrost o 73,7 tys. osób). Liczba pracujących w tym województwie wzrośnie zatem na przestrzeni lat 2012-2020 o 3,9%.

Zgodnie z prognozą w województwie śląskim liczba pracujących zwiększy się w latach 2012-2020 w siedmiu wielkich grupach zawodowych, z czego największy wzrost prognozowany jest w grupie wielkiej 2: Specjaliści (30,4%). Wzrost zatrudnienia zakładany w pozostałych wielkich grupach zawodowych jest natomiast znacznie niższy (wzrost o 8,1% w grupie 5: Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy oraz o 7,5% w grupie wielkiej 0: Siły zbrojne), a w niektórych grupach (1: Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy, 4: Pracownicy biurowi, 6: Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy oraz 8: Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń) przewiduje się względną stabilizację poziomu zatrudnienia.

Znaczny spadek liczby pracujących w horyzoncie prognozy 2012-2020, wynoszący 20,1%, przewiduje się w województwie śląskim w wielkiej grupie zawodowej 7: Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy. W pozostałych grupach wielkich – 9: Pracownicy przy pracach prostych oraz 3: Technicy i inny średni personel – zakłada się znacznie niższe spadki zatrudnienia, wynoszące odpowiednio 9,4% oraz 4,2%.

Liczba pracujących (w tys. osób) w przekroju wielkich grup zawodowych (KZiS2010) w województwie śląskim w latach 1995-2011 (prognoza na lata 2012-2020)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1995

0,6

107,6

184,7

182,1

119,5

198,7

109,3

459,1

248,9

131,4

1996

1,2

93,9

207,1

197,8

117,5

215,3

95,2

458,5

248,1

134,7

1997

1,2

103,0

202,9

208,0

137,4

214,2

86,1

434,3

243,8

120,3

1998

1,7

104,0

219,9

220,9

127,5

215,2

72,3

421,7

234,4

117,1

1999

1,1

106,1

141,0

169,1

102,7

170,5

98,2

329,8

203,0

89,0

2000

81,7

150,7

175,5

115,4

203,8

104,4

328,4

201,9

96,5

2001

100,4

182,4

190,7

117,1

222,8

70,8

346,0

193,5

128,5

2002

85,6

233,0

181,6

111,1

242,9

50,9

300,9

200,7

125,4

2003

1,1

85,2

251,8

169,4

117,3

247,1

49,7

305,2

228,3

105,3

2004

3,0

91,1

263,1

178,2

147,7

240,3

61,4

297,4

216,5

115,9

2005

4,1

81,3

278,8

199,6

136,2

235,3

58,9

321,5

213,4

113,7

2006

2,4

84,7

286,7

211,5

144,5

237,6

51,5

335,6

239,1

118,4

2007

111,0

264,2

235,6

163,4

281,5

48,3

339,2

229,4

133,3

2008

1,3

120,2

294,1

199,7

133,7

285,0

35,9

321,5

252,9

108,4

2009

108,9

318,7

205,7

130,7

259,3

37,3

293,4

228,7

114,4

2010

2,2

137,7

335,6

237,6

131,8

280,7

48,8

311,2

213,2

117,7

2011

1,2

139,2

366,5

250,3

144,9

292,9

52,5

303,7

247,0

113,5

2012

1,8

128,5

394,2

234,7

145,7

308,9

32,2

302,9

239,9

124,0

2013

1,9

131,7

418,5

240,5

150,1

320,9

33,3

289,5

244,8

125,5

2014

1,9

131,8

433,2

239,4

150,9

324,2

33,5

274,2

244,5

123,9

2015

2,0

133,2

451,8

239,4

152,6

329,3

34,0

264,4

246,3

123,4

2016

2,0

132,9

465,5

236,9

152,7

330,8

33,9

260,3

245,4

121,4

2017

2,0

132,4

478,1

233,9

152,5

331,6

33,7

256,0

244,0

119,2

2018

2,0

132,2

491,6

231,1

152,6

332,9

33,6

253,2

243,8

117,2

2019

2,0

131,2

502,0

227,7

151,9

332,9

33,4

246,5

242,2

114,6

2020

2,0

130,8

514,2

224,9

151,8

333,8

33,3

242,0

241,5

112,4

POWIĘKSZ TABELĘ


Siły zbrojne

Liczba pracujących (w tys. osób)

Siły zbrojne

do góry

Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy

Liczba pracujących (w tys. osób)

Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy

do góry

Specjaliści

Liczba pracujących (w tys. osób)

Specjaliści

do góry

Technicy i inny średni personel

Liczba pracujących (w tys. osób)

Technicy i inny średni personel

do góry

Pracownicy biurowi

Liczba pracujących (w tys. osób)

Pracownicy biurowi

do góry

Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy

Liczba pracujących (w tys. osób)

Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy

do góry

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy

Liczba pracujących (w tys. osób)

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy

do góry

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy

Liczba pracujących (w tys. osób)

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy

do góry

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń

Liczba pracujących (w tys. osób)

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń

do góry

Pracownicy przy pracach prostych

Liczba pracujących (w tys. osób)

Pracownicy przy pracach prostych

do góry


Załączniki

Drukuj, pdf

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Aktualności

29 Sep 2015

Prognozy

Manpower przedstawił Barometr Perspektyw Zatrudnienia dla IV kwartału 2015 r. Spośród przebadanych firm 11% przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, ...

więcejz Prognozy

30 Aug 2015

Prognozy globalne

W narzędziu prognostycznym zamieszczono moduł prognoz analogowych, który jest dostępny dla zarejestrowanych Użytkowników z uprawnieniami drugiego stopnia w zak...

więcejz Prognozy globalne

30 Mar 2015

Charakterystyka Zadania

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych wraz z Konsorcjum Ekonometrycznym zakończył prace merytoryczne w ramach przedłużenia realizacji Zadania 2 „Opracowanie zintegr...

więcejz Charakterystyka Zadania

25 Feb 2015

Działania realizowane prze...

Szanowni Państwo, w ramach przedłużenia realizacji Zadania 2 „Opracowanie zintegrowanego systemu prognostyczno-informacyjnego umożliwiającego prognozowanie za...

więcejz Działania realizowane przez IPiSS

31 Oct 2014

Rejestracja do narzędzia p...

Szanowni Państwo, zapraszamy do rejestrowania i korzystania z zaawansowanych funkcji narzędzia prognostycznego. Narzędzie Prognostyczne

więcejz Rejestracja do narzędzia prognostycznego została otwarta!!!

Informacje o Projekcie

Projekt "Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej"

więcejz: Informacje o Projekcie

FAQ

Przejdź do FAQ

Narzędzie prognostyczne

Projekt „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ul. Bellottiego 3b, 01-022 Warszawa, tel.: (+48 22) 53 67 511, fax (+48 22) 53 67 514, e-mail: portal@prognozowaniezatrudnienia.pl

Poprawny kod XHTML 1.0

Na skróty, Pliki do pobrania

Subskrybuj nagłówki wiadomości poprzez RSS lub ATOM.

RSS , Atom