{$lang.przejdz_do_tresci}

Szukaj

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych prognozowanie zatrudnienia

Prognoza zatrudnienia dla województwa warmińsko-mazurskiego według grup zawodów

W województwie warmińsko-mazurskim w horyzoncie prognozy 2012-2020 przewidywane jest zwiększenie liczby pracujących o 10,8 tys. osób (z 515 tys. osób do 525,8 tys. osób), co stanowi wzrost o 2,1%  w stosunku do stanu z roku 2012.

W województwie warmińsko-mazurskim wyraźny wzrost liczby pracujących w latach 2012-2020 prognozowany jest wielkiej grupie zawodowej: 2: Specjaliści (23,4%) oraz 8: Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń (15%). Znacznie niższy wzrost zatrudnienia przewidywany jest w wielkiej grupie 5: Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy (8,8%) oraz 3: Technicy i inny średni personel (7,3%).

Znaczne spadki liczby pracujących w horyzoncie prognozy 2012-2020, wynoszące 28,2% oraz 20,1%, przewiduje się, odpowiednio, w wielkich grupach zawodowych 6: Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy oraz 4: Pracownicy biurowi. W pozostałych grupach wielkich zakłada się znacznie mniejsze spadki zatrudnienia, natomiast w wielkiej grupie zawodowej 1: Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy, prognozuje się względną stabilizację liczby pracujących w horyzoncie prognozy.

Liczba pracujących (w tys. osób) w przekroju wielkich grup zawodowych (KZiS2010) w województwie warmińsko-mazurskim w latach 1995-2011 (prognoza na lata 2012-2020)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1995

5,2

22,1

57,3

38,3

24,6

50,1

98,6

78,3

29,4

51,5

1996

6,9

23,4

57,6

58,8

25,5

62,4

76,9

74,3

30,6

45,6

1997

5,6

23,7

56,0

48,3

31,5

54,9

52,4

87,0

34,8

37,2

1998

5,4

29,3

50,0

42,0

36,2

68,0

51,4

94,7

42,1

50,6

1999

6,3

24,8

53,2

53,9

34,5

64,6

45,4

97,2

45,2

42,7

2000

4,1

28,1

56,5

39,7

36,0

67,5

68,7

97,0

44,1

36,0

2001

4,3

26,5

62,1

39,7

29,7

65,8

70,5

86,0

40,3

32,5

2002

5,9

31,4

57,8

50,2

24,0

62,7

71,5

84,1

32,2

36,4

2003

8,3

35,1

60,4

50,7

23,0

58,8

72,4

86,4

40,2

43,7

2004

5,8

31,4

71,4

44,2

22,8

66,1

67,2

94,9

54,2

47,3

2005

6,6

20,4

76,9

45,9

24,2

74,7

61,8

90,5

46,3

44,0

2006

7,7

21,8

62,4

61,1

25,9

80,2

45,9

92,9

51,4

45,0

2007

6,1

21,0

62,2

55,5

30,9

88,0

51,0

106,8

53,7

46,9

2008

3,2

20,1

80,8

61,5

28,9

82,0

57,0

117,6

61,6

51,9

2009

6,7

20,9

89,1

65,9

33,0

82,6

49,7

113,2

51,2

41,4

2010

7,4

22,7

83,3

65,5

30,1

81,0

43,5

116,4

54,9

44,3

2011

6,6

29,3

75,0

62,4

30,8

76,7

41,1

101,9

57,8

42,6

2012

6,6

21,3

81,0

59,3

24,6

78,5

44,4

104,5

53,2

41,6

2013

6,7

20,9

83,5

60,4

24,1

79,9

43,2

102,3

54,1

41,5

2014

6,6

20,3

85,4

60,7

23,4

80,4

41,7

101,1

54,7

41,1

2015

6,6

19,9

87,8

61,2

22,8

81,2

40,3

101,8

55,8

40,9

2016

6,6

19,9

90,2

61,7

22,2

82,0

38,7

101,0

56,7

40,7

2017

6,5

19,9

92,8

62,3

21,6

82,9

37,0

100,6

57,8

40,5

2018

6,5

20,0

95,4

62,9

21,0

83,9

35,4

100,5

59,1

40,3

2019

6,5

19,9

97,6

63,2

20,3

84,6

33,6

99,0

60,1

40,0

2020

6,4

19,9

100,0

63,6

19,7

85,3

31,8

98,1

61,2

39,7

POWIĘKSZ TABELĘ


Siły zbrojne

Liczba pracujących (w tys. osób)

Siły zbrojne

do góry

Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy

Liczba pracujących (w tys. osób)

Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy

do góry

Specjaliści

Liczba pracujących (w tys. osób)

Specjaliści

do góry

Technicy i inny średni personel

Liczba pracujących (w tys. osób)

Technicy i inny średni personel

do góry

Pracownicy biurowi

Liczba pracujących (w tys. osób)

Pracownicy biurowi

do góry

Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy

Liczba pracujących (w tys. osób)

Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy

do góry

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy

Liczba pracujących (w tys. osób)

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy

do góry

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy

Liczba pracujących (w tys. osób)

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy

do góry

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń

Liczba pracujących (w tys. osób)

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń

do góry

Pracownicy przy pracach prostych

Liczba pracujących (w tys. osób)

Pracownicy przy pracach prostych

do góry


Załączniki

Drukuj, pdf

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Aktualności

29 Sep 2015

Prognozy

Manpower przedstawił Barometr Perspektyw Zatrudnienia dla IV kwartału 2015 r. Spośród przebadanych firm 11% przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, ...

więcejz Prognozy

30 Aug 2015

Prognozy globalne

W narzędziu prognostycznym zamieszczono moduł prognoz analogowych, który jest dostępny dla zarejestrowanych Użytkowników z uprawnieniami drugiego stopnia w zak...

więcejz Prognozy globalne

30 Mar 2015

Charakterystyka Zadania

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych wraz z Konsorcjum Ekonometrycznym zakończył prace merytoryczne w ramach przedłużenia realizacji Zadania 2 „Opracowanie zintegr...

więcejz Charakterystyka Zadania

25 Feb 2015

Działania realizowane prze...

Szanowni Państwo, w ramach przedłużenia realizacji Zadania 2 „Opracowanie zintegrowanego systemu prognostyczno-informacyjnego umożliwiającego prognozowanie za...

więcejz Działania realizowane przez IPiSS

31 Oct 2014

Rejestracja do narzędzia p...

Szanowni Państwo, zapraszamy do rejestrowania i korzystania z zaawansowanych funkcji narzędzia prognostycznego. Narzędzie Prognostyczne

więcejz Rejestracja do narzędzia prognostycznego została otwarta!!!

Informacje o Projekcie

Projekt "Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej"

więcejz: Informacje o Projekcie

FAQ

Przejdź do FAQ

Narzędzie prognostyczne

Projekt „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ul. Bellottiego 3b, 01-022 Warszawa, tel.: (+48 22) 53 67 511, fax (+48 22) 53 67 514, e-mail: portal@prognozowaniezatrudnienia.pl

Poprawny kod XHTML 1.0

Na skróty, Pliki do pobrania

Subskrybuj nagłówki wiadomości poprzez RSS lub ATOM.

RSS , Atom