{$lang.przejdz_do_tresci}

Szukaj

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych prognozowanie zatrudnienia

Prognoza zatrudnienia dla województwa zachodniopomorskiego według grup zawodów

W horyzoncie prognozy w województwie zachodniopomorskim przewiduje się spadek liczby pracujących z 574 tys. osób w roku 2012 do 528,5 tys. osób w roku 2020 (spadek o 45,5 tys. osób). Liczba pracujących w tym województwie zmaleje zatem na przestrzeni lat 2012-2020 o 7,9%.

Zgodnie z prognozą w województwie zachodniopomorskim liczba pracujących zmniejszy się w latach 2012-2020 aż w siedmiu wielkich grupach zawodowych, z czego największe spadki prognozowane są w grupach wielkich: 7: Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (33,7%), 0: Siły zbrojne (21%) oraz 6: Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy (20,4%). W pozostałych grupach zawodowych (4: Pracownicy biurowi oraz 8: Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń) spadki zatrudnienia obserwowane w horyzoncie prognozy będą niższe i wyniosą odpowiednio: 14,6% i 13,9%. Wzrost liczby pracujących w horyzoncie prognozy 2012-2020, wynoszący 14%, przewiduje się w województwie zachodniopomorskim jedynie w wielkiej grupie zawodowej 2: Specjaliści. W pozostałych grupach zawodowych zakłada się względną stabilizację poziomu zatrudnienia w latach 2012-2020.

Liczba pracujących (w tys. osób) w przekroju wielkich grup zawodowych (KZiS2010) w województwie zachodniopomorskim w latach 1995-2011 (prognoza na lata 2012-2020)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1995

8,5

28,6

87,9

67,7

40,5

75,5

69,2

124,3

43,9

73,8

1996

13,1

36,3

63,9

67,9

43,8

79,9

63,0

120,1

56,9

56,8

1997

16,4

30,4

73,0

61,0

44,4

82,1

69,0

128,9

68,7

46,8

1998

10,4

26,7

80,0

59,3

56,1

93,1

62,2

139,6

59,7

50,5

1999

11,3

24,2

76,8

65,4

57,4

92,8

39,0

119,3

62,5

40,5

2000

8,3

33,5

67,8

63,4

58,2

89,2

40,8

134,8

65,4

44,2

2001

11,4

28,5

69,9

53,7

53,6

102,6

37,8

130,5

62,2

50,2

2002

12,0

23,8

76,2

57,8

57,3

101,0

36,3

101,4

55,0

42,1

2003

6,5

30,7

66,7

65,0

44,5

96,1

44,9

86,6

67,5

37,3

2004

9,7

38,7

62,3

63,5

49,9

93,1

55,2

87,6

61,0

40,8

2005

14,7

36,2

76,8

60,8

41,9

94,4

51,9

82,4

52,6

38,4

2006

12,8

39,2

95,8

66,8

34,4

92,5

44,0

83,8

56,8

32,9

2007

7,4

37,1

95,8

75,5

27,4

76,7

28,5

97,2

52,3

37,9

2008

8,8

30,7

101,8

75,0

32,0

85,4

21,9

111,3

45,8

47,5

2009

11,4

29,1

93,0

78,4

31,3

96,3

26,8

98,9

51,9

47,0

2010

11,0

29,3

86,8

72,7

42,3

92,0

34,0

93,5

55,3

52,4

2011

7,9

33,9

81,2

63,0

37,4

87,8

34,3

91,2

60,7

51,1

2012

10,4

37,5

101,5

76,1

33,4

95,0

29,0

90,5

53,2

47,4

2013

9,8

36,2

99,8

74,0

30,7

91,3

26,5

81,9

50,2

45,6

2014

9,6

36,5

102,3

74,6

29,3

91,2

25,1

78,5

49,4

45,6

2015

9,4

36,8

104,9

75,0

29,3

91,0

23,6

76,2

48,8

45,8

2016

9,2

37,0

107,3

75,3

29,2

90,6

23,6

72,9

48,1

45,8

2017

8,9

37,3

109,7

75,6

29,2

90,4

23,5

69,8

47,5

45,9

2018

8,7

37,4

111,9

75,6

29,1

89,8

23,4

66,9

46,8

45,8

2019

8,4

37,5

113,8

75,6

28,9

89,3

23,2

63,2

46,1

45,6

2020

8,2

37,6

115,7

75,6

28,7

88,7

23,1

60,0

45,4

45,4

POWIĘKSZ TABELĘ


Siły zbrojne

Liczba pracujących (w tys. osób)

Siły zbrojne

do góry

Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy

Liczba pracujących (w tys. osób)

Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy

do góry

Specjaliści

Liczba pracujących (w tys. osób)

Specjaliści

do góry

Technicy i inny średni personel

Liczba pracujących (w tys. osób)

Technicy i inny średni personel

do góry

Pracownicy biurowi

Liczba pracujących (w tys. osób)

Pracownicy biurowi

do góry

Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy

Liczba pracujących (w tys. osób)

Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy

do góry

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy

Liczba pracujących (w tys. osób)

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy

do góry

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy

Liczba pracujących (w tys. osób)

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy

do góry

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń

Liczba pracujących (w tys. osób)

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń

do góry

Pracownicy przy pracach prostych

Liczba pracujących (w tys. osób)

Pracownicy przy pracach prostych

do góry


Drukuj, pdf

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Aktualności

29 Sep 2015

Prognozy

Manpower przedstawił Barometr Perspektyw Zatrudnienia dla IV kwartału 2015 r. Spośród przebadanych firm 11% przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, ...

więcejz Prognozy

30 Aug 2015

Prognozy globalne

W narzędziu prognostycznym zamieszczono moduł prognoz analogowych, który jest dostępny dla zarejestrowanych Użytkowników z uprawnieniami drugiego stopnia w zak...

więcejz Prognozy globalne

30 Mar 2015

Charakterystyka Zadania

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych wraz z Konsorcjum Ekonometrycznym zakończył prace merytoryczne w ramach przedłużenia realizacji Zadania 2 „Opracowanie zintegr...

więcejz Charakterystyka Zadania

25 Feb 2015

Działania realizowane prze...

Szanowni Państwo, w ramach przedłużenia realizacji Zadania 2 „Opracowanie zintegrowanego systemu prognostyczno-informacyjnego umożliwiającego prognozowanie za...

więcejz Działania realizowane przez IPiSS

31 Oct 2014

Rejestracja do narzędzia p...

Szanowni Państwo, zapraszamy do rejestrowania i korzystania z zaawansowanych funkcji narzędzia prognostycznego. Narzędzie Prognostyczne

więcejz Rejestracja do narzędzia prognostycznego została otwarta!!!

Informacje o Projekcie

Projekt "Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej"

więcejz: Informacje o Projekcie

FAQ

Przejdź do FAQ

Narzędzie prognostyczne

Projekt „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ul. Bellottiego 3b, 01-022 Warszawa, tel.: (+48 22) 53 67 511, fax (+48 22) 53 67 514, e-mail: portal@prognozowaniezatrudnienia.pl

Poprawny kod XHTML 1.0

Na skróty, Pliki do pobrania

Subskrybuj nagłówki wiadomości poprzez RSS lub ATOM.

RSS , Atom