{$lang.przejdz_do_tresci}

Szukaj

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych prognozowanie zatrudnienia

Strona główna»System prognozowania»Prognoza pilotażowa dla województwa

Prognoza pilotażowa dla województwa

Opracowanie prognozy pilotażowej dla województwa było elementem poprzedzającym przygotowanie prognoz zatrudnienia do 2020 roku w przekroju zawodów, sektorów i województw.

***

Prognoza zatrudnienia dla województwa łódzkiego do 2020 roku według grup zawodów, podregionów i sektorów ekonomicznych, opracowana przez Konsorcjum Ekonometryczne, po wprowadzeniu korekty eksperckiej przygotowanej przez zespół ekonomistów rynku pracy, została przyjęta przez Radę Programową Zadania 2 w dniu 24 kwietnia br. Raport prezentujący szczegółowe wyniki prognozy jest zamieszczony w serwisie Produkty.

Poniżej prezentujemy wyniki prognozy w przekroju wielkich grup zawodowych.

Przewidywana liczba pracujących (2011-2020) w przekroju wielkich grup zawodowych (KZiS2010) w województwie łódzkim – (w tys. osób)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Siły zbrojne 5,1 5,4 5,5 5,6 5,7 5,9 5,9 6,0 6,2 6,2
Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 86,7 88,6 89,4 88,5 88,8 89,1 87,9 87,9 88,2 87,5
Specjaliści 207,1 216,5 223,3 225,9 231,7 237,4 238,7 243,6 249,3 252,1
Technicy i inny średni personel 125,3 128,3 129,9 129,1 130,2 131,2 129,8 130,4 131,5 131,1
Pracownicy biurowi 82,2 83,0 82,7 80,9 80,3 80,6 79,4 79,4 79,7 79,0
Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 189,9 195,7 199,2 198,8 201,3 204,2 203,3 205,5 208,4 208,8
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 154,8 155,3 153,8 149,3 146,9 144,2 138,9 135,6 132,6 128,0
Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 188,2 191,1 191,7 188,6 188,3 187,9 184,2 183,2 182,8 180,4
Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 146,4 153,3 158,3 160,3 164,6 168,2 168,8 171,9 175,5 177,0
Pracownicy przy pracach prostych 82,1 84,1 85,0 84,3 84,8 85,3 84,2 84,4 84,8 84,3
Razem 1267,8 1301,2 1319,0 1311,3 1322,7 1333,9 1321,1 1328,0 1339,0 1334,4


* * *

W procesie budowania systemu prognozowania zatrudnienia zastosowano podejście wykorzystywane w badaniach społecznych, gdzie przed rozpoczęciem badań właściwych przeprowadza się pilotaż, w celu sprawdzenia poprawności narzędzia. W przypadku systemu prognozowania zatrudnienia taki pilotaż sprowadził się do wybrania jednego województwa, dla którego została opracowana prognoza pilotażowa. Następnie wypracowane rozwiązanie zostało poddane testowaniu w innym województwie w celu sprawdzenia uniwersalności modelu prognostycznego. Pilotażowe województwo zostało wybrane na podstawie następujących charakterystyk:

  • nie-peryferyjne położenie geograficzne (w centrum kraju),
  • podział na co najmniej pięć jednostek NUTS III (podregionów),
  • w obszarze województwa jako jedna z jednostek NUTS III występuje wielkie miasto, liczące co najmniej 500 tys. Mieszkańców,
  • poziom podstawowych charakterystyk rynku pracy (współczynnik aktywności zawodowej, wskaźnik zatrudnienia, stopa bezrobocia) zbliżony do przeciętnego w kraju.
Po dokonaniu procesu delimitacji, województwem o takiej charakterystyce okazało się województwo łódzkie. Na pierwszym posiedzeniu Rady Programowej Rada zaakceptowała województwo łódzkie do pilotażu.
 

Drukuj, pdf

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Aktualności

29 Sep 2015

Prognozy

Manpower przedstawił Barometr Perspektyw Zatrudnienia dla IV kwartału 2015 r. Spośród przebadanych firm 11% przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, ...

więcejz Prognozy

30 Aug 2015

Prognozy globalne

W narzędziu prognostycznym zamieszczono moduł prognoz analogowych, który jest dostępny dla zarejestrowanych Użytkowników z uprawnieniami drugiego stopnia w zak...

więcejz Prognozy globalne

30 Mar 2015

Charakterystyka Zadania

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych wraz z Konsorcjum Ekonometrycznym zakończył prace merytoryczne w ramach przedłużenia realizacji Zadania 2 „Opracowanie zintegr...

więcejz Charakterystyka Zadania

25 Feb 2015

Działania realizowane prze...

Szanowni Państwo, w ramach przedłużenia realizacji Zadania 2 „Opracowanie zintegrowanego systemu prognostyczno-informacyjnego umożliwiającego prognozowanie za...

więcejz Działania realizowane przez IPiSS

31 Oct 2014

Rejestracja do narzędzia p...

Szanowni Państwo, zapraszamy do rejestrowania i korzystania z zaawansowanych funkcji narzędzia prognostycznego. Narzędzie Prognostyczne

więcejz Rejestracja do narzędzia prognostycznego została otwarta!!!

Informacje o Projekcie

Projekt "Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej"

więcejz: Informacje o Projekcie

FAQ

Przejdź do FAQ

Narzędzie prognostyczne

Projekt „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ul. Bellottiego 3b, 01-022 Warszawa, tel.: (+48 22) 53 67 511, fax (+48 22) 53 67 514, e-mail: portal@prognozowaniezatrudnienia.pl

Poprawny kod XHTML 1.0

Na skróty, Pliki do pobrania

Subskrybuj nagłówki wiadomości poprzez RSS lub ATOM.

RSS , Atom