string(421) "ERROR n°1 : The tag <CAPTION> does not yet exist.If you want to add it, you must create the methods o_CAPTION (for opening) and c_CAPTION (for closure) by following the model of existing tags.If you create these methods, do not hesitate to send me an email to webmaster@html2pdf.fr to included them in the next version of HTML2PDF.
C:\xampp\htdocs\pipz\ipiss.pl\biblioteka\External\html2pdf\html2pdf.class.php 1251"
string(1474) "#0 C:\xampp\htdocs\pipz\ipiss.pl\biblioteka\External\html2pdf\html2pdf.class.php(1212): HTML2PDF->_executeAction(Array)
#1 C:\xampp\htdocs\pipz\ipiss.pl\biblioteka\External\html2pdf\html2pdf.class.php(2685): HTML2PDF->_makeHTMLcode()
#2 C:\xampp\htdocs\pipz\ipiss.pl\biblioteka\External\html2pdf\html2pdf.class.php(1255): HTML2PDF->_tag_open_DIV(Array)
#3 C:\xampp\htdocs\pipz\ipiss.pl\biblioteka\External\html2pdf\html2pdf.class.php(1226): HTML2PDF->_executeAction(Array)
#4 C:\xampp\htdocs\pipz\ipiss.pl\biblioteka\External\html2pdf\html2pdf.class.php(408): HTML2PDF->_makeHTMLcode()
#5 C:\xampp\htdocs\pipz\ipiss.pl\biblioteka\Ipiss\Pdf\Generator.php(70): HTML2PDF->writeHTML('

	
		
		
		
		
		
		
		
		
		Portal Internetowy Prognozowanie Zatrudnienia
		
					
			
						
				 			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
				
		

	

	
		
		
{$lang.przejdz_do_tresci}
W "Front Tresc Artykul" wystąpił błąd

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Aktualności

29 Sep 2015

Prognozy

Manpower przedstawił Barometr Perspektyw Zatrudnienia dla IV kwartału 2015 r. Spośród przebadanych firm 11% przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, ...

więcejz Prognozy

30 Aug 2015

Prognozy globalne

W narzędziu prognostycznym zamieszczono moduł prognoz analogowych, który jest dostępny dla zarejestrowanych Użytkowników z uprawnieniami drugiego stopnia w zak...

więcejz Prognozy globalne

30 Mar 2015

Charakterystyka Zadania

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych wraz z Konsorcjum Ekonometrycznym zakończył prace merytoryczne w ramach przedłużenia realizacji Zadania 2 „Opracowanie zintegr...

więcejz Charakterystyka Zadania

25 Feb 2015

Działania realizowane prze...

Szanowni Państwo, w ramach przedłużenia realizacji Zadania 2 „Opracowanie zintegrowanego systemu prognostyczno-informacyjnego umożliwiającego prognozowanie za...

więcejz Działania realizowane przez IPiSS

31 Oct 2014

Rejestracja do narzędzia p...

Szanowni Państwo, zapraszamy do rejestrowania i korzystania z zaawansowanych funkcji narzędzia prognostycznego. Narzędzie Prognostyczne

więcejz Rejestracja do narzędzia prognostycznego została otwarta!!!

Informacje o Projekcie

Projekt "Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej"

więcejz: Informacje o Projekcie

FAQ

Przejdź do FAQ

Projekt „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ul. Bellottiego 3b, 01-022 Warszawa, tel.: (+48 22) 53 67 511, fax (+48 22) 53 67 514, e-mail: portal@prognozowaniezatrudnienia.pl