{$lang.przejdz_do_tresci}

Szukaj

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych prognozowanie zatrudnienia

Prognozy globalne

W narzędziu prognostycznym zamieszczono moduł prognoz analogowych, który jest dostępny dla zarejestrowanych Użytkowników z uprawnieniami drugiego stopnia w zakładce „Scenariusze”. Prognoza analogowa uwzględnia procesy konwergencji w strukturze popytu na pracę między Polską a pozostałymi krajami Unii Europejskiej.

* * *

W narzędziu prognostycznym http://np.prognozowaniezatrudnienia.pl/ dostępne są już pełne wyniki prognoz liczby pracujących w Polsce do 2022 roku. Zachęcamy do zapoznania się z nimi!!!

* * *

Zgodnie z wynikami prognoz w przekroju sektorowym należy spodziewać się znacznego spadku (w ujęciu względnym) liczby pracujących w rolnictwie (o 24% w perspektywie 2014-2015), niewielkiego zmniejszenia zatrudnienia w przemyśle (o 2%), przy wzroście liczby pracujących w usługach rynkowych i nierynkowych (o, odpowiednio, 12% i 5%).

Liczba pracujących w Polsce w latach 1995-2022 według sektorów ekonomicznych, w mln osób

Liczba pracujących w Polsce w latach 1995-2022 według sektorów ekonomicznych, w mln osób

Prognozy liczby pracujących w Polsce do 2022 roku w przekroju sektorów i wielkich grup zawodów przedstawiono w plik: Zaktualizowana prognoza zatrudnienia według wielkich grup zawodów w przekroju sektorów na lata 1995-2022


Wyniki prognoz w przekroju wojewódzkim wskazują na istotne różnice w trajektoriach kształtowania się liczby pracujących. Dużego przyrostu zatrudnienia (w ujęciu względnym) należy spodziewać się w województwie zachodniopomorskim, pomorskim i śląskim. Równocześnie dla województwa kujawsko pomorskiego i opolskiego prognozowane są znaczące spadki liczby pracujących (odpowiednio, o 6,7% i 6% w perspektywie 2015-2022).

Województwa: Dolnośląskie - Małopolskie
RokWojewództwo
DolnośląskieKujawsko-pomorskieLubelskieLubuskieŁódzkieMałopolskie
2015 1140,9 751,3 947,7 432,8 1310,5 1331,3
2016 1150,2 747,2 943,2 433,0 1303,0 1332,6
2017 1143,3 735,2 949,8 429,4 1300,5 1335,3
2018 1153,1 728,6 943,2 429,8 1312,1 1340,0
2019 1157,5 727,6 955,3 427,6 1316,5 1340,0
2020 1159,0 722,0 959,3 427,2 1327,3 1337,9
2021 1162,6 718,3 957,8 425,2 1325,2 1339,8
2022 1166,7 701,0 959,2 429,9 1323,3 1343,9


Województwa: Mazowieckie - Śląskie
RokWojewództwo
MazowieckieOpolskiePodkarpackiePodlaskiePomorskieŚląskie
2015 2465,9 341,1 855,7 477,5 936,6 1945,7
2016 2477,7 340,5 855,4 482,0 943,7 1945,4
2017 2487,5 339,7 854,2 486,1 946,1 1948,5
2018 2501,0 338,2 855,1 487,2 951,9 1962,2
2019 2509,0 336,6 854,1 487,6 967,1 1978,5
2020 2507,3 331,2 852,1 480,0 964,8 1998,8
2021 2507,5 323,4 848,3 478,5 959,9 2011,2
2022 2521,2 320,7 847,2 477,9 968,8 2010,1


Województwa: Świętokrzyskie - Zachodniopomorskie
RokWojewództwo
ŚwiętokrzyskieWarmińsko-mazurskieWielkopolskieZachodniopomorskie
2015 598,7 564,8 1362,2 590,1
2016 611,0 565,0 1366,6 592,3
2017 605,5 564,5 1369,1 597,4
2018 599,6 565,4 1375,8 603,0
2019 599,6 565,0 1379,3 606,5
2020 602,9 564,0 1381,8 608,1
2021 600,4 562,1 1381,6 610,9
2022 596,4 561,8 1386,3 614,1


Po uwzględnieniu korekt zgłoszonych przez ekspertów – ekonomistów rynku pracy, Konsorcjum Ekonometryczne opracowało skorygowaną prognozę liczby pracujących w Polsce do roku 2022 w trzech wariantach: pesymistycznym, optymistycznym i pośrednim (najbardziej prawdopodobnym).
W scenariuszu pesymistycznym liczba pracujących w Polsce maleje do 15,97 mln osób w roku 2022 (spadek o 73,6 tys. między 2015 a 2022 rokiem). W wariancie optymistycznym możemy liczyć na wzrost liczby pracujących w latach 2015-2022 o 288,8 tys. osób. W rezultacie w 2022 roku liczba pracujących powinna oscylować wokół 16,31 mln osób. Natomiast najbardziej prawdopodobne jest, iż w horyzoncie prognozy liczba pracujących osiągnie poziom 16,29 mln osób (wzrost o 175,8 tys. w latach 2015-2022).

Skorygowane prognozy liczby pracujących w Polsce na lata 2015-2022 w trzech wariantach (pesymistycznym, pośrednim i optymistycznym), w tys. osób

Skorygowane prognozy liczby pracujących w Polsce na lata 2015-2022 w trzech wariantach (pesymistycznym, pośrednim i optymistycznym), w tys. osób

Prognozy liczby pracujących w Polsce do 2022 roku w przekroju województw i wielkich grup zawodów przedstawiono w pliku:
Zaktualizowana prognoza zatrudnienia według wielkich grup zawodów w przekroju województw na lata 2014-2022

Prognozy liczby pracujących w Polsce do 2022 roku w przekroju wielkich grup zawodów przedstawiono w pliku:
Zaktualizowana prognoza zatrudnienia według wielkich grup zawodów w Polsce na lata 2014-2022

* * *

Poniżej prezentujemy wybrane wyniki prognoz w przekroju grup zawodów, sektorów i województw do roku 2020

* * *

Prognozy dla grup zawodów o największej i najmniejszej liczbie pracujących w 2020 roku dla Polski:

* * *

Prognozy dla 10 grup zawodów o największej liczbie pracujących w 2020 roku w przekroju województw:

* * *

Prognozy zatrudnienia do 2020 roku według sektorów ekonomicznych:

* * *

Prognozy zatrudnienia do 2020 roku dla województw:

* * *
Po przetestowaniu uniwersalności modelu prognostycznego opracowanego dla pilotażowego województwa zostanie zbudowany model ekonometryczny, który umożliwi generowanie prognoz zatrudnienia dla całej Polski do 2020 roku w trzech przekrojach:
  • grup zawodów (na poziomie grup średnich z Klasyfikacji Zawodów i Specjalności na potrzeby rynku pracy),
  • sektorów ekonomicznych (według PKD2007 w podziale na: rolnictwo, przemysł, usługi rynkowe i usługi nierynkowe),
  • obszarów statystycznych NUTS II.

Prognozy globalne zostały opracowane w III kwartale 2013 roku.

Drukuj, pdf

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Aktualności

29 Sep 2015

Prognozy

Manpower przedstawił Barometr Perspektyw Zatrudnienia dla IV kwartału 2015 r. Spośród przebadanych firm 11% przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, ...

więcejz Prognozy

30 Aug 2015

Prognozy globalne

W narzędziu prognostycznym zamieszczono moduł prognoz analogowych, który jest dostępny dla zarejestrowanych Użytkowników z uprawnieniami drugiego stopnia w zak...

więcejz Prognozy globalne

30 Mar 2015

Charakterystyka Zadania

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych wraz z Konsorcjum Ekonometrycznym zakończył prace merytoryczne w ramach przedłużenia realizacji Zadania 2 „Opracowanie zintegr...

więcejz Charakterystyka Zadania

25 Feb 2015

Działania realizowane prze...

Szanowni Państwo, w ramach przedłużenia realizacji Zadania 2 „Opracowanie zintegrowanego systemu prognostyczno-informacyjnego umożliwiającego prognozowanie za...

więcejz Działania realizowane przez IPiSS

31 Oct 2014

Rejestracja do narzędzia p...

Szanowni Państwo, zapraszamy do rejestrowania i korzystania z zaawansowanych funkcji narzędzia prognostycznego. Narzędzie Prognostyczne

więcejz Rejestracja do narzędzia prognostycznego została otwarta!!!

Informacje o Projekcie

Projekt "Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej"

więcejz: Informacje o Projekcie

FAQ

Przejdź do FAQ

Narzędzie prognostyczne

Projekt „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ul. Bellottiego 3b, 01-022 Warszawa, tel.: (+48 22) 53 67 511, fax (+48 22) 53 67 514, e-mail: portal@prognozowaniezatrudnienia.pl

Poprawny kod XHTML 1.0

Na skróty, Pliki do pobrania

Subskrybuj nagłówki wiadomości poprzez RSS lub ATOM.

RSS , Atom