Aktualności Najnowsze informacje z serwisu. Sun, 22 Sep 2019 04:48:06 +0200 Zend_Feed_Writer 1.11.6 (http://framework.zend.com) http://www.prognozowaniezatrudnienia.pl/rss/id,1.html Prognozy Tue, 29 Sep 2015 19:24:23 +0200 http://www.prognozowaniezatrudnienia.pl/aktualnosci/prognozy.html http://www.prognozowaniezatrudnienia.pl/aktualnosci/prognozy.html * * *

5 maja Komisja Europejska przedstawiła wiosenną prognozę

Prognoza przedstawia bardziej optymistyczny obraz gospodarki i rynku pracy w porównaniu do prognozy zimowej. W 2015 roku polska gospodarka ma rosnąć w tempie 3,3%, a w 2016 roku 3,4%. Wzrost zatrudnienia powinien przełożyć się na obniżenie stopy bezrobocia, która powinna wynieść 8,4% w 2015 roku i 7,9% w roku 2016.

Więcej informacji na: http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2015_spring/pl_en.pdf

* * *

Manpower przedstawił Barometr Perspektyw Zatrudnienia dla III kwartału 2015 r.

Wyniki Barometru po raz kolejny wskazują, że Polscy pracodawcy są umiarkowanymi optymistami - spośród przebadanych firm 13% przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, 4% planuje redukcję etatów, natomiast 78% brak zmian personalnych. Po uwzględnieniu korekty sezonowej prognoza netto zatrudnienia dla Polski wynosi +4% - jest to gorszy wynik w stosunku do ubiegłego kwartału o 3 punkty procentowe i porównywalny z poziomem zanotowanym w ubiegłym roku.
Najbardziej optymistyczne prognozy zatrudnienia dla III kwartału 2015 r. odnotowano dla sektorów: Transport/Logistyka/

Komunikacja oraz Handel detaliczny i hurtowy.

Więcej informacji na: http://www.manpowergroup.pl/repository/Raporty/Barometr/PL/Raport_Barometr_Manpower_Q3_2015_PL_WWW.pdf


* * *

Manpower przedstawił Barometr Perspektyw Zatrudnienia dla II kwartału 2015 r.

Wyniki Barometru wskazują, że Polscy pracodawcy są umiarkowanymi optymistami - spośród 750 przebadanych firm 16% przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, 7% planuje redukcję etatów, natomiast 73% brak zmian personalnych. Po uwzględnieniu korekty sezonowej prognoza netto zatrudnienia dla Polski wynosi +8% - jest to wynik zbliżony do tego z ubiegłego roku i o 2 punkty procentowe wyższy w stosunku do ubiegłego kwartału.
Najbardziej optymistyczne prognozy zatrudnienia dla II kwartału 2015 r. odnotowano dla następujących sektorów: Budownictwo, Transport/Logistyka/Komunikacja, Produkcja przemysłowa.

Więcej informacji na: http://www.manpowergroup.pl/repository/Raporty/Barometr/PL/Barometr_Manpower_Perspektyw_Zatrudnienia_Q2_2015.pdf

* * *

5 lutego Komisja Europejska przedstawiła zimową prognozę

Prognoza jest bardziej optymistyczna niż poprzednie przewidywania z jesieni 2014 roku. W 2015 roku polska gospodarka ma rosnąć w tempie 3,2%, a w 2016 roku 3,4%. Poprawiły się również prognozy dla rynku pracy - wzrost zatrudnienia ma być wyższy, a stopa bezrobocia powinna wynieść 8,8% w 2015 roku i 8,3% w roku 2016.

Więcej informacji na:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2015_winter/pl_en.pdf

* * *

Jesienna prognoza Komisji Europejskiej

W prognozie Komisji Europejskiej opublikowanej w listopadzie 2014 r., podkreślono, że pomimo umiarkowanego wzrostu gospodarczego Polska będzie czwartą najszybciej rosnącą gospodarką w Unii Europejskiej w 2014 roku. Prognoza przewiduje spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w 2015 roku do 2,8% oraz poprawę sytuacji w roku 2016. Zgodnie z prognozą zatrudnienia w latach 2015-2016 ma powoli rosnąć, a stopa bezrobocia powinna wynieść 9,3% w 2015 roku i 8,8% w roku 2016.

Więcej informacji na:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2014_autumn/pl_en.pdf

* * *

5 maja 2014 Komisja Europejska przedstawiła wiosenną prognozę

Komisja Europejska prognozuje, iż poprawa sytuacji ekonomicznej w Polsce, której oznaki pojawiły się w II połowie 2013 roku, utrzyma się i wzmocni w 2014 roku. Wzrost gospodarczy w 2014 roku ma wynieść 3,2%, a w 2015 roku 3,4%. Poprawi się też sytuacja na rynku pracy. Stopa bezrobocia powinna ukształtować się na poziomie 9,9% w 2014 roku i 9,5% w 2015 roku..

Więcej informacji na:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2014_spring_forecast_en.htm

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2014_spring/pl_en.pdf


* * *

Manpower przedstawił Barometr Perspektyw Zatrudnienia dla II kwartału 2014 r.

Wyniki Barometru wskazują, że Polscy pracodawcy są umiarkowanymi optymistami jeśli chodzi o możliwość wzrostu zatrudnienia w II kwartale 2014 roku. Spośród 751 przebadanych firm 15% przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, 7% planuje redukcję etatów, natomiast 75% brak zmian personalnych. Po uwzględnieniu korekty sezonowej prognoza netto zatrudnienia dla Polski wynosi +7%  - jest to wynik zbliżony do tego z ubiegłego kwartału.
Najbardziej optymistyczne prognozy zatrudnienia dla II kwartału 2014r. odnotowano dla następujących sektorów: Transport/Logistyka/Komunikacja, Produkcja przemysłowa, a także Rolnictwo/Leśnictwo/Rybołówstwo.

Więcej informacji na:

http://www.manpowergroup.pl/repository/Raporty/Barometr/PL/Barometr_Manpower_Perspektyw_Zatrudnienia_Q2_2014.pdf

* * *

Przewidywana poprawa sytuacji na rynku pracy

Większość ekonomistów antycypuje poprawę sytuacji na rynku pracy, chociaż nie należy oczekiwać znacznego spadku stopy bezrobocia. Płace w przedsiębiorstwach mogą wzrosnąć o 4%, ale nadal rynek pracy będzie rynkiem pracodawcy, a nie pracownika.

Więcej na: http://gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/446686,prognozy-gospodarcze-na-2014-rok-ceny-pensje-bezrobocie-zus-i-ofe-budzet-inflacja.html

* * *

Prognoza wzrostu PKB w 2014 roku

Poprawa na rynku pracy [w 2014 roku] będzie widoczna, choć nadal nie będzie ona spektakularna -  to z kolei opinia Adama Antoniaka, ekonomisty Banku PEKAO. Prognozuje się, że PKB w 2014 roku może wzrosnąć o 2,9%, co będzie skutkowało obniżeniem stopy bezrobocia na koniec 2014 r. do ok. 13,4%.

Więcej informacji na:
http://biznes.newsweek.pl/polska-gospodarka-w-2014-roku-prognozy-newsweek-pl,artykuly,277975,1.html

* * *

Rynek pracy 2014 - plusy i minusy

Bezrobocie w 2014 roku będzie spadać, płace nieznacznie wzrosną, powstaną nowe miejsca pracy - tak prognozuje Work Service w opracowaniu "Rynek pracy 2014 - Plusy i minusy".

Szczegóły znajdziecie Państwo pod adresem:
http://www.workservice.pl/Dla-pracodawcow/Ekspert-HR-komentuje/Rynek-pracy-2014-plusy-i-minusy

* * *

Manpower przedstawił Barometr Perspektyw Zatrudnienia dla I kwartału 2014 r.

Wyniki dla pierwszych trzech miesięcy roku wskazują, że pracodawcy w Polsce z dużym optymizmem patrzą w przyszłość. Spośród 756 przebadanych firm, 13% przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, 9% planuje redukcję etatów, natomiast 72% brak zmian personalnych. Po uwzględnieniu korekty sezonowej prognoza netto zatrudnienia dla Polski wynosi +9% i jest to najwyższy wynik wśród państw Unii Europejskiej. To trzeci z rzędu dodatni wynik dla Polski i jednocześnie najwyższa prognoza od IV kwartału 2011 r.

Więcej informacji na:

http://www.manpowergroup.pl/.../Barometr_Manpower_Perspektyw_Zatrudnienia_Q1_2014.pdf

* * *

Manpower przedstawił Barometr Perspektyw Zatrudnienia dla IV kwartału 2013 r.
Polscy pracodawcy są umiarkowanie optymistyczni jeśli chodzi o plany zatrudnienia w IV kwartale 2013 roku - zwiększenie całkowitego zatrudnienia planuje 12% przebadanych firm, 9% przewiduje redukcję etatów a 74% deklaruje brak zmian personalnych. Po uwzględnieniu czynników sezonowych prognoza netto zatrudnienia wynosi +4% i wzmacnia pozytywny wynik z poprzedniej edycji badania w Polsce.

Więcej informacji na: http://www.manpowergroup.pl/.../Barometr_Manpower_Perspektyw_Zatrudnienia_Q4_2013.pdf

* * *

Prognoza Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
29 lipca IBnGR przedstawił kolejną kwartalną prognozę makroekonomiczną. Eksperci IBnGR przewidują, że w latach 2013-2014 poważnym problemem polskiej gospodarki będzie trudna sytuacja na rynku pracy. Na koniec 2013 r. stopa bezrobocia rejestrowanego ma wynieść 14,1%, a na koniec 2014 r. 13,0%. Tempo wzrostu zatrudnienia szacowane jest na 1,1% w 2014 r., co powinno przełożyć się na nieco większy wzrost wynagrodzeń (2,1% w 2014 r. wobec 1,6% w 2013 r.).

Więcej informacji na: http://www.ibngr.pl/.../PROGNOZY_2013.3.pdf

* * *

Manpower przedstawił Barometr Perspektyw Zatrudnienia dla III kwartału 2013 r.
Polscy pracodawcy są ostrożnymi optymistami - zwiększenie całkowitego zatrudnienia planuje 16% przebadanych firm, 9% przewiduje redukcję etatów a 72% deklaruje brak zmian personalnych. Po uwzględnieniu czynników sezonowych prognoza netto zatrudnienia wynosi +2% i od czterech ostatnich edycji badania w Polsce jest to pierwszy wynik wskazujący na wzrost zatrudnienia.

Więcej informacji na http://www.manpowergroup.pl/repository/Raporty/Barometr/PL/Barometr_Manpower_Perspektyw_Zatrudnienia_Q3_2013.pdf

* * *

Na początku maja ukazała się wiosenna prognoza Komisji Europejskiej.
Prognoza utrzymuje pesymistyczne przewidywania dotyczące powolnego powrotu gospodarki europejskiej na ścieżkę wzrostu. Produkt Krajowy Brutto w 2013 roku w krajach UE ma obniżyć się o 0,1%, a w krajach strefy Euro o 0,4%. Bezrobocie powinno ukształtować się na poziomie 11,1% w UE i 12,2% w strefie Euro.
Prognoza dla Polski zakłada, że w 2013 roku PKB wzrośnie o 1,1%, inflacja wyniesie 1,4%, a stopa bezrobocia ukształtuje się na poziomie 10,9%.

Więcej informacji na http://ec.europa.eu/news/economy/130503_pl.htm oraz http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2013/pdf/ee2_en.pdf

* * *

Manpower przedstawił Barometr Perspektyw Zatrudnienia dla II kwartału 2013 r.
Deklaracje zatrudnieniowe polskich pracodawców wskazują, że zwiększenie całkowitego zatrudnienia planuje 11% przebadanych firm. Taki sam odsetek przewiduje redukcję etatów a 75% deklaruje brak zmian personalnych. Po uwzględnieniu czynników sezonowych prognoza netto zatrudnienia wynosi -2% i osiągnęła (po raz kolejny) najniższy poziom od czasu, kiedy rozpoczęto badanie ManpowerGroup w Polsce.

Więcej informacji na http://www.manpowergroup.pl/repository/Raporty/Barometr/PL/Barometr_Manpower_Perspektyw_Zatrudnienia_Q2_2013.pdf

* * *

Komisja Europejska 22 lutego 2013r. po raz pierwszy w historii opublikowała zimową prognozę gospodarczą
Prognoza przewiduje, że powrót na ścieżkę wzrostu będzie wolniejszy niż zakładano. Wzrost gospodarczy prognozowany jest na 0,1% dla krajów UE, podczas gdy w krajach strefy Euro gospodarka przewiduje się spadek PKB rzędu 0,3%. Bezrobocie wzrośnie do poziomu 11,1% w UE i 12,2% w strefie Euro.
Prognoza dla Polski zakłada, że w 2013 roku PKB wzrośnie tylko o 1,2%, inflacja wyniesie 1,8%, a stopa bezrobocia ukształtuje się na poziomie 10,8%.

Więcej informacji na http://ec.europa.eu/news/economy/130222_pl.htm oraz European Economic Forecast Winter 2013

* * *

Prognozy na 2013 rok przewidują stagnację gospodarczą w Polsce - spowoduje to według większości prognoz spadek liczby pracujących i utrzymanie stopy bezrobocia BAEL między 10% a 11%.

Więcej informacji na http://www.rynekpracy.pl/artykul.php/wpis.612
* * *

Manpower przedstawił Barometr Perspektyw Zatrudnienia dla I kwartału 2013 r.
Z analiz prowadzonych przez Manpower wynika, że pracodawcy w Polsce są bardzo ostrożni jeśli chodzi o plany zatrudnienia w I kwartale 2013 r.  Zwiększenie całkowitego zatrudnienia planuje 9% przebadanych firm, 15% przewiduje redukcję etatów a 73% deklaruje brak zmian personalnych. Po uwzględnieniu czynników sezonowych prognoza netto zatrudnienia wynosi -1% i osiągnęła najniższy poziom od czasu, kiedy rozpoczęto badanie ManpowerGroup w Polsce. W porównaniu do ubiegłego kwartału prognoza pozostaje na zbliżonym poziomie, zaś w ujęciu rok do roku spada o 9 punktów procentowych.

Więcej informacji na https://candidate.manpower.com/wps/wcm/connect/2e37de804dcadce58ccdafdec06207aa/MEOS_Poland_PL_Q1_2013.pdf?MOD=AJPERES

* * *

Komisja Europejska 7 listopada opublikowała jesienną prognozę
Prognoza przewiduje stopniowe ożywienie gospodarki na początku 2013 roku. Zgodnie z prognozą w 2013 r. spodziewany jest stopniowy powrót na ścieżkę wzrostu: PKB ma zwiększyć się o 0,4 proc. w UE i o 0,1 proc. w strefie euro, choć utrzymają się znaczne różnice między państwami członkowskimi.
Ze względu na osłabienie działalności gospodarczej oczekuje się, że stopa bezrobocia w 2012 r. wyniesie 10,5 proc. w UE i 11,3 proc. w strefie euro. W 2013 r. osiągnie ona rekordowy poziom wynoszący 10,9 proc. w UE i 11,8 proc. w strefie euro, a w 2014 r. nieco spadnie.

Więcej informacji na: http://ec.europa.eu/news/economy/121107_pl.htm
oraz European Economic Forecast - Autumn 2012

* * *

Projekt budżetu na 2013 r. wstępnie przyjęty przez Rząd
4 września 2012 roku Rząd wstępnie przyjął projekt budżetu na 2013 rok. Zgodnie z przyjętymi założeniami realny wzrost PKB ma wynieść 2,2%, inflacja 2,7%, realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej 1,9%, wzrost zatrudnienia w gospodarce 0,2%, a stopa bezrobocia na koniec 2013 roku 13%.

* * *

Manpower przedstawia Barometr Perspektyw Zatrudnienia dla IV kwartału 2012 r.
Barometr perspektyw zatrudnienia opracowywany przez Manpower dla IV kwartału 2012 roku po raz pierwszy od II kwartału 2008 roku wskazuje na negatywną prognozę zatrudnienia - po uwzględnieniu czynników sezonowych prognoza netto zatrudnienia na IV kwartał br wyniosła -1%. Więcej na https://candidate.manpower.com/wps/wcm/connect/f05b21804cad8fcd8893bcb640a80a8f/Barometr_Manpower_Perspektyw_Zatrudnienia_Q4_2012.pdf?MOD=AJPERES

* * *

Wiosenna prognoza Komisji Europejskiej na lata 2012-2013
Prognoza Komisji Europejskiej przewiduje, że stopniowe ożywienie w krajach Unii Europejskiej rozpocznie się w drugiej połowie 2012 roku i nabierze tempa w 2013 roku. Zwiększenie zatrudnienia oczekiwane jest w 2013 roku w wyniku ożywienia gospodarczego i skutków wprowadzanych reform.
Prognoza dla Polski zakłada spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w porównaniu do poprzednich lat (tempo wzrostu PKB szacowane jest na 2,7% w 2012 roku i 2,6% w 2013 roku), przy istotnej poprawie salda finansów publicznych. Na rynku pracy przewiduje się niewielki wzrost zatrudnienia (o 0,3% w 2012 roku i 0,4% w roku 2013) i stabilizację liczby osób bezrobotnych, co ma skutkować niewielkim wzrostem stopy bezrobocia do 9,8% w 2012 roku, a następnie jej spadkiem do 9,6% w roku 2013.

Więcej na: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2012/pdf/ee-2012-1_en.pdf

* * *

Prognozy ekonomistów  opracowywane w ramach konkursu „Rzeczpospolitej”, „Parkietu” i Narodowego Banku Polskiego

Kwartalne prognozy wybranych wskaźników makroekonomicznych w Polsce

II kw. 2012

III kw. 2012

IV kw. 2012

I kw. 2013

Roczny wzrost PKB (w %, ceny stałe roku poprzedniego)

Minimum

1,8

2,1

1,6

0,2

Maksimum

4,5

4,1

3,9

4,2

Średnia

3,3

2,9

2,8

2,7

Mediana

3,3

2,9

2,8

2,8

Roczna inflacja CPI (w %, średnio w kwartale)

Minimum

3,2

3,0

1,6

1,7

Maksimum

4,8

4,3

4,1

4,2

Średnia

3,8

3,8

3,3

3,0

Mediana

3,8

3,8

3,3

2,99

Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu okresu (w %)

Minimum

11,1

11,6

12,1

12,6

Maksimum

13,4

13,2

13,8

14,5

Średnia

12,2

12,2

12,9

13,4

Mediana

12,2

12,2

12,8

13,4

Źródło: Rzeczpospolita, Ekonomia & rynek, z 16 kwietnia 2012, s. B11

Prognoza Komisji Europejskiej
Najnowsza prognoza okresowa opublikowana przez Komisję Europejską w lutym 2012 roku zakłada, że w 2012 roku PKB w Unii Europejskiej utrzyma się na obecnym poziomie, a w krajach strefy euro skurczy się o 0,3 proc. Komisja oczekuje wzrostu gospodarczego w 17 państwach członkowskich. W pozostałych krajach wzrost zahamowany zostanie przez czynniki takie jak niepewność rynków, obawy związane z kryzysem długu publicznego i spadek eksportu.
Wzrost PKB w Polsce prognozowany jest na 2,5%, przy równoczesnym spowolnieniu wzrostu konsumpcji prywatnej, będącej wynikiem pogorszenia nastrojów konsumentów i pogorszenia sytuacji na rynku pracy. W wyniku ostatnich zmian w poza-podatkowych kosztach pracy i zamrożeniu płac w administracji publicznej wzrost płac zostanie wyhamowany, co przy prognozowanej inflacji na poziomie 3,5% doprowadzi do spadku siły nabywczej.

Źródło: Interim Forecast. February 2012, European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs; http://ec.europa.eu/news/economy/120223_pl.htm

Prognoza rządowa
Zgodnie z założeniami przyjętymi w pracach nad budżetem na 2012 rok tempo wzrostu PKB ma wynieść 2,5%, a stopa bezrobocia na koniec roku 12,3%.
 
Prognoza Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
Zgodnie z prognozami IBnGR w 2012 roku PKB w Polsce  wzrośnie o 2,9%, przy czym wyższe tempo wzrostu będzie notowane w pierwszej połowie roku. Perspektywy na rynku pracy oceniane są pesymistycznie – prognozowana stopa bezrobocia na koniec grudnia 2012 roku ma wynieść 12,8%, czyli nieco wyższa niż na koniec 2011 roku.

Źródło: Kwartalne prognozy makroekonomiczne nr 73 (luty 2012r.), Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

]]>
Aktualności z rynku pracy Fri, 09 Oct 2015 21:35:59 +0200 http://www.prognozowaniezatrudnienia.pl/aktualnosci/aktualnosci-z-rynku-pracy.html http://www.prognozowaniezatrudnienia.pl/aktualnosci/aktualnosci-z-rynku-pracy.html W urzędach pracy na koniec sierpnia zarejestrowanych było 1 565 tys. osób – wynika z szacunków resortu pracy. Tylko w ciągu ostatniego miesiąca liczba osób bezrobotnych spadła o ponad 20 tys. Sytuacja najbardziej poprawiła się na w województwie śląskim, łódzkim i kujawsko-pomorskim.

20 tys. - O tyle w sierpniu spadła liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy

Bezrobocie jest najniższe od 2008 roku, czyli od wybuchu światowego kryzysu. W ciągu ostatnich dwóch lat liczba osób bezrobotnych spadła o 518 tys. Tak szybkiej poprawy na rynku pracy nie obserwowaliśmy od lat – powiedział minister Władysław Kosiniak-Kamysz w czasie konferencji prasowej na Forum Ekonomicznym w Krynicy.

288 tys. - W sierpniu zarejestrowanych było 288 tys. osób mniej niż przed rokiem

Pracodawcy w sierpniu zgłosili do urzędów pracy 119 tys. ofert zatrudnienia i aktywizacji zawodowej. To o 26% więcej niż przed rokiem i najwięcej od 2001 r., czyli odkąd resort pracy prowadzi statystyki. Najwięcej pracowników szukają firmy na Śląsku (14 tys.), w Wielkopolsce i na Mazowszu (po 13 tys.).

119 tys. - Tyle ofert pracy i aktywizacji zawodowej zgłosili w sierpniu pracodawcy. To najwięcej od 2001 roku, czyli odkąd prowadzone są statystyki

Mamy rekordową liczbę ofert pracy. Nie możemy jednak zapominać o ich jakości. Oferowane przez pracodawców wynagrodzenia muszą pozwalać pracownikom na utrzymanie rodziny. Bez wzrostu płac może się okazać, że praca jest, ale nikt nie chce się jej podjąć z powodu zbyt niskich stawek – powiedział minister Kosiniak-Kamysz.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w sierpniu spadła do 10%. To najlepszy wynik od 7 lat. W porównaniu do lipca stopa bezrobocia zmniejszyła się o 0,1 pkt. proc. Jeszcze 2 lata temu wynosiła 13%.

10,0% - Stopa bezrobocia w sierpniu 2015 spadła o 0,1 punktu w stosunku do lipca

Wszystko wskazuje na to, że już we wrześniu bezrobocie w Polsce będzie jednocyfrowe. Zawsze podkreślam, że to ogromny sukces polskich przedsiębiorców. Tutaj w Krynicy, gdzie dziś bije serce gospodarcze Polski, zwracam się z apelem do pracodawców o podwyżkę wynagrodzeń i większa stabilizację zatrudnienia. Tylko wtedy będziemy mogli mówić także o sukcesie pracowników – powiedział minister Kosiniak-Kamysz.

10,0% - Stopa bezrobocia rejestrowanego w porównaniu do sierpnia 2014 spadła o 1,7 punktu procentowego

Źródło: http://www.mpips.gov.pl

]]>
Prognozy globalne Tue, 29 Sep 2015 19:35:58 +0200 http://www.prognozowaniezatrudnienia.pl/aktualnosci/prognozy-globalne.html http://www.prognozowaniezatrudnienia.pl/aktualnosci/prognozy-globalne.html * * *

W narzędziu prognostycznym http://np.prognozowaniezatrudnienia.pl/ dostępne są już pełne wyniki prognoz liczby pracujących w Polsce do 2022 roku. Zachęcamy do zapoznania się z nimi!!!

* * *

Zgodnie z wynikami prognoz w przekroju sektorowym należy spodziewać się znacznego spadku (w ujęciu względnym) liczby pracujących w rolnictwie (o 24% w perspektywie 2014-2015), niewielkiego zmniejszenia zatrudnienia w przemyśle (o 2%), przy wzroście liczby pracujących w usługach rynkowych i nierynkowych (o, odpowiednio, 12% i 5%).

Liczba pracujących w Polsce w latach 1995-2022 według sektorów ekonomicznych, w mln osób

Liczba pracujących w Polsce w latach 1995-2022 według sektorów ekonomicznych, w mln osób

Prognozy liczby pracujących w Polsce do 2022 roku w przekroju sektorów i wielkich grup zawodów przedstawiono w plik: Zaktualizowana prognoza zatrudnienia według wielkich grup zawodów w przekroju sektorów na lata 1995-2022


Wyniki prognoz w przekroju wojewódzkim wskazują na istotne różnice w trajektoriach kształtowania się liczby pracujących. Dużego przyrostu zatrudnienia (w ujęciu względnym) należy spodziewać się w województwie zachodniopomorskim, pomorskim i śląskim. Równocześnie dla województwa kujawsko pomorskiego i opolskiego prognozowane są znaczące spadki liczby pracujących (odpowiednio, o 6,7% i 6% w perspektywie 2015-2022).

Województwa: Dolnośląskie - Małopolskie
RokWojewództwo
DolnośląskieKujawsko-pomorskieLubelskieLubuskieŁódzkieMałopolskie
2015 1140,9 751,3 947,7 432,8 1310,5 1331,3
2016 1150,2 747,2 943,2 433,0 1303,0 1332,6
2017 1143,3 735,2 949,8 429,4 1300,5 1335,3
2018 1153,1 728,6 943,2 429,8 1312,1 1340,0
2019 1157,5 727,6 955,3 427,6 1316,5 1340,0
2020 1159,0 722,0 959,3 427,2 1327,3 1337,9
2021 1162,6 718,3 957,8 425,2 1325,2 1339,8
2022 1166,7 701,0 959,2 429,9 1323,3 1343,9


Województwa: Mazowieckie - Śląskie
RokWojewództwo
MazowieckieOpolskiePodkarpackiePodlaskiePomorskieŚląskie
2015 2465,9 341,1 855,7 477,5 936,6 1945,7
2016 2477,7 340,5 855,4 482,0 943,7 1945,4
2017 2487,5 339,7 854,2 486,1 946,1 1948,5
2018 2501,0 338,2 855,1 487,2 951,9 1962,2
2019 2509,0 336,6 854,1 487,6 967,1 1978,5
2020 2507,3 331,2 852,1 480,0 964,8 1998,8
2021 2507,5 323,4 848,3 478,5 959,9 2011,2
2022 2521,2 320,7 847,2 477,9 968,8 2010,1


Województwa: Świętokrzyskie - Zachodniopomorskie
RokWojewództwo
ŚwiętokrzyskieWarmińsko-mazurskieWielkopolskieZachodniopomorskie
2015 598,7 564,8 1362,2 590,1
2016 611,0 565,0 1366,6 592,3
2017 605,5 564,5 1369,1 597,4
2018 599,6 565,4 1375,8 603,0
2019 599,6 565,0 1379,3 606,5
2020 602,9 564,0 1381,8 608,1
2021 600,4 562,1 1381,6 610,9
2022 596,4 561,8 1386,3 614,1


Po uwzględnieniu korekt zgłoszonych przez ekspertów – ekonomistów rynku pracy, Konsorcjum Ekonometryczne opracowało skorygowaną prognozę liczby pracujących w Polsce do roku 2022 w trzech wariantach: pesymistycznym, optymistycznym i pośrednim (najbardziej prawdopodobnym).
W scenariuszu pesymistycznym liczba pracujących w Polsce maleje do 15,97 mln osób w roku 2022 (spadek o 73,6 tys. między 2015 a 2022 rokiem). W wariancie optymistycznym możemy liczyć na wzrost liczby pracujących w latach 2015-2022 o 288,8 tys. osób. W rezultacie w 2022 roku liczba pracujących powinna oscylować wokół 16,31 mln osób. Natomiast najbardziej prawdopodobne jest, iż w horyzoncie prognozy liczba pracujących osiągnie poziom 16,29 mln osób (wzrost o 175,8 tys. w latach 2015-2022).

Skorygowane prognozy liczby pracujących w Polsce na lata 2015-2022 w trzech wariantach (pesymistycznym, pośrednim i optymistycznym), w tys. osób

Skorygowane prognozy liczby pracujących w Polsce na lata 2015-2022 w trzech wariantach (pesymistycznym, pośrednim i optymistycznym), w tys. osób

Prognozy liczby pracujących w Polsce do 2022 roku w przekroju województw i wielkich grup zawodów przedstawiono w pliku:
Zaktualizowana prognoza zatrudnienia według wielkich grup zawodów w przekroju województw na lata 2014-2022

Prognozy liczby pracujących w Polsce do 2022 roku w przekroju wielkich grup zawodów przedstawiono w pliku:
Zaktualizowana prognoza zatrudnienia według wielkich grup zawodów w Polsce na lata 2014-2022

* * *

Poniżej prezentujemy wybrane wyniki prognoz w przekroju grup zawodów, sektorów i województw do roku 2020

* * *

Prognozy dla grup zawodów o największej i najmniejszej liczbie pracujących w 2020 roku dla Polski:

* * *

Prognozy dla 10 grup zawodów o największej liczbie pracujących w 2020 roku w przekroju województw:

* * *

Prognozy zatrudnienia do 2020 roku według sektorów ekonomicznych:

* * *

Prognozy zatrudnienia do 2020 roku dla województw:

* * *
Po przetestowaniu uniwersalności modelu prognostycznego opracowanego dla pilotażowego województwa zostanie zbudowany model ekonometryczny, który umożliwi generowanie prognoz zatrudnienia dla całej Polski do 2020 roku w trzech przekrojach:
 • grup zawodów (na poziomie grup średnich z Klasyfikacji Zawodów i Specjalności na potrzeby rynku pracy),
 • sektorów ekonomicznych (według PKD2007 w podziale na: rolnictwo, przemysł, usługi rynkowe i usługi nierynkowe),
 • obszarów statystycznych NUTS II.

Prognozy globalne zostały opracowane w III kwartale 2013 roku.

]]>
O seminariach i Konferencjach Tue, 29 Sep 2015 19:16:56 +0200 http://www.prognozowaniezatrudnienia.pl/aktualnosci/o-seminariach-i-konferencjach.html http://www.prognozowaniezatrudnienia.pl/aktualnosci/o-seminariach-i-konferencjach.html

W Olsztynie, w dniach 8-9 września odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-dydaktyczna "Rynek pracy i ubezpieczenia w dobie innowacji", organizowana przez Katedrę Polityki Społecznej i Ubezpieczeń Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
Więcej informacji na: http://www.rynekpracy.olsztyn.pl/index.php/pl/


W dniu 20 sierpnia 2015 r. w Hotelu Andels w Łodzi odbyło się seminarium "Wyzwania dla łódzkiego rynku pracy". Seminarium adresowane było do wszystkich związanych z regionalnym rynkiem pracy, w szczególności do pracodawców, przedstawicieli działów HR, przedstawicieli firm szkoleniowych, szkół wyższych i administracji w regionie. Podczas seminarium po raz pierwszy zaprezentowano raport regionalny: „Rynek pracy w województwie łódzkim w świetle danych z badań Bilans Kapitału Ludzkiego 2014″.
Więcej informacji na: http://osobyzasoby.pl/2015/07/seminarium-wyzwania-dla-lodzkiego-rynku-pracy-bkl-20-08-2015-lodz/


W dniu 19 czerwca 2015 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" w Warszawie przy ul. Limanowskiego 23 odbyła się międzynarodowa konferencja "Polskie i niemieckie perspektywy swobody przepływu pracowników i prawa do zabezpieczenia społecznego.  Problemy delegowania. Problemy opieki długoterminowej". Konferencja została zorganizowana w ramach między­nar­o­dowego pro­jektu Free Move­ment of Work­ers (FMW) and Social Secu­rity Coor­di­na­tion (SSC) (FreSsco), nad­zorowanego przez Komisję Europe­jską i koor­dynowanego oraz wykony­wanego przez Uni­w­er­sytet w Gan­dawie.


Więcej informacji na www.ipiss.com.pl


W dniu 22 czerwca w Warszawie odbyło się seminarium "Diagnoza stanu doradztwa edukacyjno-zawodowego w świetle ostatnio przeprowadzonych badań” zorganizowane przez Instytut Badan Edukacyjnych w ramach projektu "Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji na: http://www.ibe.edu.pl/


W dniu 21 maja w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce w Warszawie odbyło się seminarium dotyczące problematyki segmentacji rynku pracy. Seminarium koncentrowało się na zagadnieniach związanych z nadmiernym korzystaniem z umów cywilnoprawnych, samozatrudnieniu oraz zawieraniu umów o prace na czas określony.

Więcej informacji na: http://ec.europa.eu/polska/news/events/150511_segmentacja_pl.htm


System prognostyczno-informacyjny oraz narzędzie prognostyczne zostało zaprezentowane podczas seminarium dla pracowników naukowych Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, które odbyło się 27 kwietnia br. Podczas spotkania dr Łukasz Arendt przedstawił podstawowe założenia systemu, metody wykorzystane do opracowania prognoz oraz syntetycznie omówił wyniki prognoz.

Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy


W dniu 12 maja w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego odbyła się Konferencja „Dualne kształcenie zawodowe o potrzebie społecznej umowy”. Podsumowanie Konferencji znajduje się na http://www.cpsdialog.pl/aktualnosci/196-konferencja-12-05


W dniu 28 kwietnia w Pałacu Kultury i Nauki odbyła się międzynarodowa Konferencja "Obraz polskiego rynku pracy w wynikach 5 edycji badań BKL. Wyzwania na dziś i na jutro". Sesje plenarne oraz I ścieżka tematyczna były transmitowane on-line.
Więcej informacji na: http://bkl.parp.gov.pl/warszawa-2015


W dniu 17 kwietnia w Warszawie odbyło się Seminarium "EduMod. Strukturalny model symulacyjno-prognostyczny polskiej gospodarki", podczas którego zaprezentowany został Strukturalny model symulacyjno-prognostyczny polskiej gospodarki uwzględniający zjawiska związane z kapitałem ludzkim.
Więcej informacji na http://ibs.org.pl/pl/wiadomosci/news/5154,seminarium-edumod-strukturalny-model-symulacyjno-prognostycznego-polskiej-gospodarki


W dniu 8 kwietnia w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego odbyła się Konferencja "Strefa euro a rynek pracy w Polsce", organizowana w ramach cyklu konferencji "Społeczne i gospodarcze konsekwencje wejścia Polski do strefy euro".
Więcej informacji na: https://www.ipiss.com.pl/?wydarzenia=konferencja-pt-strefa-euro-a-rynek-pracy-w-polsce&t=zaproszenie


Kolejna konferencja z cyklu "Dylematy współczesnego rynku pracy" odbędzie się w dniach 14-16 września 2015 r. w Targanicach.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem e-mail: cbis.rynekpracy@ue.katowice.pl


24 lutego 2015 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyła się konferencja „Równe szanse kobiet i mężczyzn na rynku pracy?”.

Więcej informacji na: http://www.cpsdialog.pl/aktualnosci/178-konf-24-02-rowne


29 stycznia 2015 roku odbyła się konferencja „Polska Rama Kwalifikacji-zmiana dla edukacji i rynku pracy” w Zakopanem. O tym, dlaczego człowiek powinien podnosić kwalifikacje w każdym wieku oraz jakie są założenia i stan prac nad Polską Ramą Kwalifikacji opowiedzieli eksperci Instytutu Badań Edukacyjnych, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie i specjaliści wybranych branż.

Więcej informacji na: http://www.kwalifikacje.edu.pl/pl/konferencje/807-o-zmianach-w-edukacji-i-rynku-pracy-w-zakopanem


22 stycznia 2015 r. w entrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyła się zorganizowana przy współpracy CPS „Dialog” i Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych konferencja pn. „Zatrudnienie przyjazne rodzinie - doświadczenia międzynarodowe, realia polskie”.

Więcej informacji na: http://www.cpsdialog.pl/aktualnosci/168-konf-22-01-2015-1


Wyniki prognoz i system prognostyczno-informacyjny były prezentowane podczas IX Kongresu Zarządzania Oświatą, który odbył się w Łodzi w dniach 24-26 września. Tematem wystąpienia było zapotrzebowanie na kwalifikacje zawodowe do 2020 roku w województwie łódzkim.

Więcej informacji na: http://www.oskko.edu.pl/kongres/


Wyniki prognoz i system prognostyczno-informacyjny były prezentowane podczas 54 Kongresu European Regional Science Association, który odbył się w Petersburgu (Rosja) w dniach 26-29 sierpnia 2014 roku.
Prognozy wygenerowane w narzędziu prognostycznym posłużyły przeprowadzeniu analizy zgodności oferty kształcenia w dziedzinach nauki i techniki (HRSTE) z zapotrzebowaniem na zasoby ludzkie w ujęciu zawodowym (HRSTO) w województwie łódzkim.

 

 

 

 


W dniu 5 września 2014 roku Instytut Pracy i Spraw Socjalnych oraz Uniwersytet w Gandawie zorganizowały międzynarodową konferencję pt.: "Reemigracja obywateli polskich - problemy prawne i społeczne". W organizacji konferencji uczestniczył także Zakład Zabezpieczenia Społecznego Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Konferencja odbyła się w Centrum Dialogu Społecznego "Dialog" im. Andrzeja Bączkowskiego w Warszawie przy ul. Limanowskiego 23.
Więcej informacji na: https://www.ipiss.com.pl/


W dni­ach 9–10 wrześ­nia 2014 roku w Olsz­tynie odbyła się V Ogólnopol­ska Kon­fer­encja Naukowo-Dydaktyczna pod patronatem Pol­skiej Akademii Nauk pt.: “Rynek pracy i ubez­pieczenia w dobie innowacji”. Konferencja została zorganizowana przez Kat­e­drę Poli­tyki Społecznej i Ubez­pieczeń, Uni­w­er­sytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsz­tynie oraz Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych.

Więcej informacji na: http://ipiss.com.pl/


W dniach 15-17 września 2014 r. w Targanicach odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Dylematy współczesnego rynku pracy". Konferencja zorganizowana została przez Centrum Badań nad Rynkiem Pracy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach pod honorowym patronatem J.M. Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. dr hab. Leszka Żabińskiego, Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Oddział Katowice.

Więcej informacji na: http://www.ue.katowice.pl/


Minister Władysław Kosiniak-Kamysz wziął udział w spotkaniu ministrów pracy Państw Unii Europejskiej, które odbyło się w Mediolanie 17 lipca 2014 r. Podczas spotkania rozmawiano, między innymi, o zielonych miejscach pracy, ubóstwie i rozwoju ekonomii społecznej.

Więcej informacji na: http://www.mpips.gov.pl/


16 czerwca 2014 r. w Warszawie w kinie „Iluzjon” przy ul. Narbutta 50a odbyło się seminarium „Dualny rynek pracy – wyzwania i rozwiązania” organizowane przez Fundację Naukową Instytut Badań Strukturalnych.
W trakcie seminarium omówione zostały kwestie związane z dualnym rynkiem pracy w Polsce: rozwój elastycznych form zatrudnienia, wykorzystanie umów cywilnoprawnych i pozorowanego samozatrudnienia oraz możliwe ich konsekwencje dla pracowników i gospodarki. Poświęcono uwagę czynnikom instytucjonalnym stojącym u podstaw tych przemian i przedyskutowano potencjalne sposoby wyjścia z obecnej, nieoptymalnej społecznie i gospodarczo, sytuacji.

Więcej informacji na: http://ibs.org.pl


W dniach 26-27 czerwca 2014 roku w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się Konferencja "Wzrost gospodarczy - rynek pracy – innowacyjność gospodarki". Tematyka Konferencji obejmuje takie zagadnienia, jak analiza wzrostu gospodarczego, determinantów popytu i podaży na rynku pracy w Polsce oraz ważniejszych aspektów polityki makroekonomicznej w Polsce.

Więcej informacji na: http://www.uni.lodz.pl/strefa/konferencje/konferencje,szczegoly,546


1 maja obchodziliśmy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Chcąc zachęcić Polaków do wspólnego świętowania, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wraz z licznymi partnerami z całej Polski (m.in. Urzędami Marszałkowskimi, instytucjami wdrażającymi fundusze unijne, beneficjentami oraz Telewizją Polską) przeprowadziło szereg działań, które podsumowały ostatnie 10 lat rozwoju naszego kraju i zaprezentują skalę zmian, jakie nastąpiły w naszym kraju dzięki wykorzystaniu Funduszy Europejskich.


Więcej informacji na http://www.10latwue.pl/


17 maja 2014 r. na Polu Mokotowskim w Warszawie odbył się bieg na dystansie 5 km rozegrany w ramach kampanii społecznej „Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz!”. „Biegiem na staż” to punkt kulminacyjny kampanii , której celem jest zmotywowanie ludzi młodych do uczestnictwa w rzetelnych programach staży i praktyk stanowiących najlepszą formę edukacji praktycznej oraz zachęcenie pracodawców do realizowania staży i praktyk o wysokiej jakości.

Więcej informacji na http://stazeipraktyki.pl/


W dniu 25 kwietnia 2014 r. odbyła się konferencja pt.: „Reforma publicznych służb zatrudnienia – mity i realia”, zorganizowana przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych oraz Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego.

Więcej informacji na:

https://www.ipiss.com.pl/aktualnosci/44755#more-44755

http://www.cpsdialog.pl/aktualnosci/72-konferencja-reforma-publicznych-sluzb


W dniu 7 kwietnia 2014 roku w Łodzi odbyła się Konferencja "Usługi opiekuńcze jako nowa oferta rynku pracy" organizowana przez Katedrę Pracy i Polityki Społecznej na Uniwersytecie Łódzkim. Celem konferencji było rozpoznanie problematyki usług opiekuńczych jako nowej oferty rynku pracy. W konferencji udział wzieli nie tylko naukowcy, ale również praktycy, tj. przedstawiciele instytucji i przedsiębiorstw świadczących usługi opiekuńcze.

Więcej informacji na:

http://www.uni.lodz.pl/strefa/konferencje/konferencje,szczegoly,543


11 marca 2014 roku w  Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyła się Konferencja "Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia - Prognozy dla rynku pracy w II kwartale 2014 r." Wyniki prezentowanego Barometru Manpower, jak i analizy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, które przedstawił podczas spotkania Sekretarz Stanu dr hab. Jacek Męcina, są zgodne co do tego, że obecny optymizm przedsiębiorców można w jakiś sposób porównać do najlepszego w 6-letniej historii raportu Manpower w roku 2008.

Więcej informacji na:

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/zatrudnienie-i-przeciwdzialanie-bezrobociu/art,6623,coraz-lepsze-prognozy-zatrudnienia.html


W dniu 28 lutego 2014 r. w Hotelu Orbis Novotel w Gdańsku odbyła się konferencja „Między doświadczeniem i kwalifikacjami a postawą i osobowością – najważniejsze wymagania pomorskich pracodawców względem kandydatów do pracy.” Celem konferencji było podsumowanie i upowszechnienie wyników trzeciego cyklu badania prowadzonego w ramach projektu  „Pomorski barometr zawodowy – diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa pomorskiego”.

Więcej informacji na: http://www.pomorskibarometr.pl/


28 stycznia 2014 w Warszawie odbyła się konferencja „Zatrudnienie w Polsce 2012 – Rynek pracy w okresie wyjścia z kryzysu”, podczas której zaprezentowane zostały wyniki raportu  opracowanego w ramach projektu "Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej".

 
Więcej informacji na:

http://www.crzl.gov.pl/

http://ibs.org.pl/


W dniu 6 grudnia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się międzynarodowa debata "Projekt praca dla młodych", w której udział wzieli m.in. Komisarz Laszlo Andor i Minister Władysław Kosiniak-Kamysz. Podczas debaty zostały przedstawione prognozy zatrudnienia w Polsce do 2020 roku.

Więcej informacji na:

Program debaty

http://projektpraca.evenea.pl/

http://ec.europa.eu/

http://wyborcza.pl/

http://www.uni.lodz.pl/


W dniach 24-25 października w Norymberdze odbyła się międzynarodowa konferencja „Long-term labour market forecasting in Europe”, na której były prezentowane wystąpienia dotyczące prognozowania rynku pracy w Austrii, Czechach, Danii, Finlandii, Niemczech, Szwecji. Na Konferencji został również zaprezentowany nowy system prognozowania zatrudnienia w Polsce (przyjęta metodologia prognozowania, wyniki prognoz oraz narzędzie prognostyczne). Uczestnicy Konferencji pozytywnie ocenili zaprezentowane polskie rezultaty, w szczególności narzędzie prognostyczne, za pomocą którego już niedługo będzie można zwizualizować i pobrać na swój komputer wyniki prognoz w dostępnych przekrojach.

Konferencja w Norymberdze - 24-25 października 2013 r.

Konferencja w Norymberdze - 24-25 października 2013 r.

Więcej informacja na: http://www.iab.de/

* * *

W dniu 4 października 2013 r. w Warszawie w Centrum Konferencyjnym Golden Floor odbyła się Konferencja Zatrudnienie i wynagrodzenia w polskiej administracji publicznej - fakty i mity. Konferencja ma za zadanie przedstawić opinii pub­licznej rzeczy­wis­ty stan zatrud­nienia i poziom wyna­grodzeń w pol­skiej admin­is­tracji pub­licznej.

Więcej informacji na: https://www.ipiss.com.pl/


W Szczecinie w dniach 15-16 października 2013 r. odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa "Nauka - edukacja - rynek pracy w perspektywie europejskich doświadczeń. Konferencja została zorganizowana przez Uniwersytet Szczeciński, Wyższą Szkołę Integracji Europejskiej w Szczecinie oraz Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.

Więcej informacji na: http://www.wsie.pl/


8 października 2013 r. we Wrocławiu odbyła się konferencja "Absolwent na rynku pracy". Konferencja jest organizowana przez Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Marka Bojarskiego i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbarę Kudrycką.

Więcej informacji na: http://www.uni.wroc.pl/


W dniach 26-27 września w Olsztynie odbyła się IV Ogólnopolska konferencja naukowo-dydaktyczna "Rynek pracy i ubezpieczenia w dobie innowacji" zorganizowana przez Katedrę Polityki Społecznej i Ubezpieczeń Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Więcej informacji na: www.ipiss.com.pl


9 września w Krakowie w trakcie seminarium "Młodzi na rynku pracy - dylematy dla gospodarki i edukacji" zostały zaprezentowane wyniki III edycji badań Bilansu Kapitału Ludzkiego.

Więcej informacji na: http://bkl.parp.gov.pl/krakow


20 czerwca 2013 r. w siedzibie MPiPS odbyła się konferencja "Spółdzielczość jako forma przeciwdziałania bezrobociu oraz kształtowania integracji i ekonomii społecznej.

Więcej informacji na: http://www.mpips.gov.pl/


W dniach 5-20 czerwca 2013 r. odbyła się 102. sesja Międzynarodowej Konferencji Pracy. 14 czerwca na sesji wystąpił Minister Jacek Męcina.

Więcej informacji na: http://www.mpips.gov.pl/


22 maja 2013 r. w Warszawie odbyła się konferencja prezentująca raport "Zatrudnienie w Polsce 2011. Ubóstwo a praca" przygotowany przez Instytut Badań Strukturalnych z inicjatywy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w ramach realizacji projektu pn. "Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej”.

Więcej informacji na: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/


W dniach 22-23 października 2013 r. Katedra Studiów Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego organizuje międzynarodową konferencję "Regional dimension of European Labour Market".

Więcej informacji na: http://www.europeistyka.uni.wroc.pl/


W dniach 16-18 września 2013 r. obędzie się kolejna konferencja z cyklu "Dylematy współczesnego rynku pracy" organizowana przez Katedrę Rynku Pracy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.


Kolejne konferencje regionalne "Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ - Solidarność pokoleń" odbyły się 10 kwietnia 2013 r. w Opolu i 24 kwietnia 2013 r. w Toruniu.

Więcej informacji na http://zielonalinia.gov.pl/Konferencje-regionalne-26677


W Warszawie w dniach 8-9 kwietnia odbyła się wspólna konferencja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Typowe i nietypowe umowy o świadczenie pracy. Wady i zalety z perspektywy rynku pracy”.
Więcej informacji na: http://www.mpips.gov.pl/


25 marca 2013 r. w Warszawie odbyła się konferencja "Wyzwania dla polskiego rynku pracy w kontekście wyników III edycji badań Bilans Kapitału Ludzkiego".
Więcej informacji na temat Konferencji: http://www.parp.gov.pl/index/more/31665


26 kwietnia 2013 r. w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się IV Konferencja Naukowa "Edukacja techniczna dla rynku pracy - ETDRP'2013".
Więcej informacji na: http://www.pwsz.pl/index.php/79-podstrony/aktualnosci-strony-glownej/2838-edukacja-techniczna-dla-rynku-pracy-etdrp-2013.html


12 marca 2013 roku w Centrum Konferencyjnym Wrocławskiego Parku Przemysłowego przy ul. Fabrycznej 10 we Wrocławiu odbyła się Konferencja "Innowacje społeczno - ekonomiczne na rynku pracy".
Więcej informacji na http://www.nowaperspektywa.org/index.php?p=new&idg=mg,2&id=12&action=show


W ramach projektu „Telepracownik przyszłości – innowacyjny model aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych absolwentów” organizowany jest cykl seminariów popularyzujących model aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością.

Więcej szczegółowych informacji na http://www.telepracownik-przyszlosci.pl/pl,4,0,0,0,0,Harmonogram_seminariow,0,index.html


13 maja 2013 r. odbyła się Konferencja "Praca tymczasowa - droga do kariery czy ślepy zaułek?" zorganizowana przez Katedrę Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego. Konferencja skierowana była przede wszystkim do praktyków biznesu, agencji pracy tymczasowej, urzędów pracy, przedstawicieli organizacji związkowych i studentów.

Więcej informacji na http://www.uni.lodz.pl/strefa/konferencje/konferencje,szczegoly,479


W dniach 12-13 grudnia 2012 r. w Brukseli odbyła się Konferencja "Adult Learning. Spotlight on Investment" zorganizowana przez Komisję Europejską - Dyrekcję ds. Edukacji i Kultury oraz CEDEFOP. Konferencja była poświęcona problematyce kształcenia osób dorosłych w kontekście celów Strategii Europa 2020 i ograniczenia budżetu na kształcenie wynikającego z kryzysu gospodarczego w krajach Unii Europejskiej. W trakcie Konferencji dr Łukasz Arendt promował portal www.prognozowaniezatrudnienia.pl

Więcej informacji na http://adult-learning-investment.eu/


Portal www.prognozowaniezatrudnienia.pl był promowany podczas Seminarium na temat prognozowania sytuacji gospodarczej w Polsce, które odbyło się 19 listopada 2012r. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Dr Łukasz Arendt i dr Artur Gajdos zaprezentowali założenia Portalu oraz metodologię, jaka zostanie wykorzystania do opracowania prognozy zatrudnienia w Polsce do roku 2020 w ramach Zadania 2 - Opracowanie zintegrowanego systemu prognostyczno-informacyjnego umożliwiającego prognozowanie zatrudnienia.

Więcej informacji na: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,5989,prognozowanie-sytuacji-gospodarczej-i-stanu-zatrudnienia-w-polsce-seminarium-w-mpips.html


Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w dniach 8 listopada w Lublinie oraz 15 listopada 2012 r. we Wrocławiu zorganizowały regionalne konferencje „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ - Solidarność pokoleń".

Ramowy program Konferencji i więcej informacji na stronie: http://zielonalinia.gov.pl/default.aspx?docId=26677


W dniach 12-13 listopada 2012r. w Nikozji odbędzie się Konferencja "Vocational Education and Training: Policy and Practice in the field of Special Education", podsumowująca rezultaty 3-letniego projektu. Jednym z przewodnich tematów Konferencji będzie analiza bieżących trendów na rynku pracy, które charakteryzują się wzrostem zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności oraz problematyka sytuacji osób o niskich kwalifikacjach.
Więcej informacji na:
http://www.cy2012.eu/index.php/en/political-calendar/areas/education-youth-culture-and-sport/vocational-education-and-training-policy-and-practice-in-the-field-of-special-education


W dniach 18-19 października odbyła się I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Przemiany na rynku pracy w wymiarze lokalnym, regionalnym i globalnym".
Więcej informacji na: http://konferencja.rzeszow.pl/


W dniach 24-26 września 2012 r. w Warszawie odbyła się Konwencja: Międzypokoleniowe Dni Aktywności, organizowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przy współpracy Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz z udziałem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Zdrowia.
Szczegóły znajdą Państwo na:
KONWENCJĘ: MIĘDZYPOKOLENIOWE DNI AKTYWNOŚCI – Warszawa 24-26 września 2012 r.


W październiku 2012 roku Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji zorganizowało dwie międzynarodowe konferencje poświęcone badaniom rynku pracy: EUROPEAN DAY i ANNUAL MEETING.

 • EUROPEAN DAY - spotkanie członków Sieci Regionalnych Obserwatoriów Rynku Pracy odbędzie się w Krakowie  11 października 2012 r. Tematem przewodnim spotkania będzie mobilność geograficzna w kontekście monitorowania regionalnego rynku pracy

Więcej informacji na stronie http://www.obserwatorium.malopolska.pl/pl/konferencje-european-day-annual-meeting.html


Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zorganizowały regionalne konferencje „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ - Solidarność pokoleń", które odbyły się w Kielcach 12 września 2012r. i w Olsztynie 27 września 2012r. Więcej informacji na stronie: http://zielonalinia.gov.pl/default.aspx?docId=26677


W dniach 27-28 czerwca 2012 roku w warszawskim hotelu Novotel Centrum odbyła się Konferencja "Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ Solidarność pokoleń" realizowana w ramach projektu systemowego B.1.16 „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+”.
Więcej informacji na: http://www.mpips.gov.pl/


21 czerwca 2012 r. w Brukseli odbyło się spotkanie zorganizowane przez Biuro Promocji Nauki "PolSCA" Polskiej Akademii Nauk na temat "The impact of ageing societies on public finances in Europe" poświęcone możliwościom realizacji projektów w ramach 7 Programu Ramowego. Podczas spotkania wspomniano o realizacji Zadania 2 Opracowanie zintegrowanego systemu prognostyczno-informacyjnego umożliwiającego prognozowanie zatrudnienia w projekcie „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej” i Portalu www.prognozowaniezatrudnienia.pl


W dniu 15 czerwca 2012 r. w Toruniu odbyło się seminarium dotyczące realizacji projektu partnerskiego WUP w Toruniu pt.:  Rynek Pracy pod Lupą. Podczas spotkania przedstawiono wyniki badań prowadzonych w 2011 r., a zaproszeni prelegenci zaprezentowali aktualne tematy związane z rynkiem pracy.

Więcej informacji na stronie: http://podlupa.wup.torun.pl/biblioteka/seminarium-2012/


Doktor Artur Gajdos, członek Konsorcjum Ekonometrycznego odpowiedzialnego w Zadaniu 2 za opracowanie prognoz zatrudnienia w Polsce do 2020 roku, uczestniczył w warsztacie Forecasting skill supply and demand in Europe, który odbył się w dniach 10-11 maja 2012 roku w Wenecji.

Warsztaty podsumowały prace realizowane przez CEDEFOP w zakresie prognozowania popytu na pracę na poziomie Unii Europejskiej. W spotkaniu uczestniczyli także autorzy ekspertyz na temat prognozowania popytu na pracę według zawodów, które zostały opracowane w ramach realizacji Zadania 2 i niedługo zostaną opublikowane w formie książkowej.


W dniach 24-26.09.2012 r. odbędzie się IV Konferencja naukowa „Dylematy współczesnego rynku pracy” organizowana przez Katedrę Rynku Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN i Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Tematyka Konferencji obejmuje szeroki wachlarz zagadnień dotyczących rynku pracy i polityki rynku pracy. Więcej informacji na stronie http://www.ue.katowice.pl/?contentid=14070


 W dniach 10-11 maja 2012 roku w Wenecji odbył się 12 warsztat na temat prognozowania umiejętności w Europie, organizowany przez CEDEFOP. Warsztat miał charakter zamknięty jedynie dla uczestników zaproszonych przez CEDEFOP. Tematem warsztatu była problematyka dotycząca najnowszych rozwiązań w zakresie modelowania popytu na pracę, analiz scenariuszowych oraz porównania prognoz CEDEFOPu z prognozami opracowywanymi na poziomie krajowym. Więcej informacji na stronie: http://www.cedefop.europa.eu/EN/events/19414.aspx


22 marca 2012 roku  w Brukseli została przedstawiona najnowsza prognoza popytu na pracę w wymiarze umiejętności opracowana przez CEDEFOP.
Wydarzenie miało charakter otwarty. Językiem Konferencji był język angielski. Więcej informacji na stronie http://www.cedefop.europa.eu/EN/events/19579.aspx

]]>
Charakterystyka Zadania Tue, 29 Sep 2015 19:29:34 +0200 http://www.prognozowaniezatrudnienia.pl/aktualnosci/charakterystyka-zadania.html http://www.prognozowaniezatrudnienia.pl/aktualnosci/charakterystyka-zadania.html * * *

W okresie przedłużenia realizacji Zadania 2 „Opracowanie zintegrowanego systemu prognostyczno-informacyjnego umożliwiającego prognozowanie zatrudnienia„ rolę Administratora Portalu i narzędzia prognostycznego pełni Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Pytania związane z działaniem Portalu www.prognozowaniezatrudnienia.pl i narzędzia prognostycznego prosimy kierować na adres e-mail: prognozowaniezatrudnienia@mpips.gov.pl

* * *

Jedną z podstawowych bolączek polskiego rynku pracy jest brak rozeznania co do wielkości i struktury zapotrzebowania na pracę w przyszłości. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, jako Partner Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, podjął się bezprecedensowego w Polsce zadania, polegającego na opracowaniu systemu prognozowania zatrudnienia według zawodów.

System ten powstaje w projekcie „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej” w ramach Zadania 2 - Opracowania zintegrowanego systemu prognostyczno-informacyjnego umożliwiającego prognozowanie zatrudnienia.

System prognozowania zatrudnienia przeznaczony będzie do wykorzystania przede wszystkim przez instytucje rynku pracy (zwłaszcza publiczną służbę zatrudnienia, agencje zatrudnienia oraz instytucje szkoleniowe), a także instytucje: pomocy społecznej, edukacyjne, władzy i administracji rządowej oraz samorządowej. Jego odbiorcami będą w przyszłości także osoby pozostające bez pracy, które uzyskają źródło informacji, w jakim kierunku powinny się przekwalifikować.

W dłuższej perspektywie system będzie adresowany także bezpośrednio do osób poszukujących pracy oraz ludzi młodych, planujących dopiero karierę zawodową i stojących przed wyborem kierunku kształcenia. Pośrednio projekt będzie adresowany także do rodziców młodzieży, bardzo często pomagających swoim dzieciom wybrać kierunek edukacji, czy wręcz wybierając go np. na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum.

Powszechne wykorzystanie globalnego modelu prognozy zatrudnienia według grup zawodów będzie możliwe przez dostęp on-line tak skonstruowany, by każda instytucja czy osoba poszukująca informacji mogła z niego korzystać. Opracowywany system prognostyczno-informacyjny ma być z jednej strony w pełni profesjonalny, oparty na najnowszych narzędziach i metodach stosowanych w świecie, a z drugiej - przyjazny dla użytkowników, czyli dla nas wszystkich.

]]>
Działania realizowane przez IPiSS Tue, 29 Sep 2015 19:34:04 +0200 http://www.prognozowaniezatrudnienia.pl/aktualnosci/dzialania-realizowane-przez-ipiss.html http://www.prognozowaniezatrudnienia.pl/aktualnosci/dzialania-realizowane-przez-ipiss.html * * *

W ramach realizacji Zadania 2 „Opracowanie zintegrowanego systemu prognostyczno-informacyjnego umożliwiającego prognozowanie zatrudnienia„ będącego częścią projektu „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej”, do końca 2014 roku Instytut Pracy i Spraw Socjalnych podjął się następujących zadań:

 1. Opracowanie pilotażowej prognozy zatrudnienia dla wybranego województwa.
 2. Opracowanie raportu z pilotażową prognozą zatrudnienia dla wybranego województwa.
 3. Opracowanie trzech prognoz popytu na pracę w ujęciu globalnym.
 4. Opracowanie i publikacja dziewięciu raportów końcowych obejmujących zagadnienia prognozowania popytu na pracę w Polsce i innych krajach.
 5. Uruchomienie, utrzymanie i obsługa w trakcie realizacji zadania portalu internetowego www.prognozowaniezatrudnienia.pl zawierającego informacje dotyczące prognozowania popytu na pracę w Polsce.
 6. Opracowanie, na podstawie modelu prognozowania zatrudnienia według grup zawodów w ujęciu globalnym do 2020 r., narzędzia prognozującego popyt na pracę w wersji do zamieszczenia i wdrożenia na stronach portalu internetowego www.prognozowaniezatrudnienia.pl.
 7. Przeszkolenie trzystu osób (przedstawicieli publicznych służb zatrudnienia) z obsługi portalu internetowego.
 8. Zorganizowanie trzech konferencji ogólnopolskich prezentujących problematykę prognozowania zatrudnienia, a także opracowanie i wydanie drukiem materiałów konferencyjnych.
 9. Upowszechnienie wyników zadania poprzez wydawanie informatora poświęconego problematyce prognozowania popytu na pracę w Polsce.
 10. Powołanie i zapewnienie działania Rady Programowej opiniującej i recenzującej wyniki prac w ramach Zadania 2.
]]>
Rejestracja do narzędzia prognostycznego została otwarta!!! Tue, 11 Feb 2014 10:38:43 +0100 http://www.prognozowaniezatrudnienia.pl/aktualnosci/rejestracja-do-narzedzia-prognostycznego-zostala-otwarta.html http://www.prognozowaniezatrudnienia.pl/aktualnosci/rejestracja-do-narzedzia-prognostycznego-zostala-otwarta.html

Zarejestrowany Użytkownik może uzyskać dostęp do zaawansowanych funkcji narzędzia prognostycznego wymagających logowania, które opisane są między innymi w artykule „Portal www.prognozowaniezatrudnienia.pl i narzędzie prognostyczne jako przykład systemu informacyjno-prognostycznego” opublikowanym w numerze tematycznym czasopisma „Polityka Społeczna”, który jest dostępny na Portalu: Polityka Społeczna

Rejestracja Użytkownika w Narzędziu PrognostycznymAby zarejestrować się jako Użytkownik w narzędziu prognostycznym należy kliknąć przycisk Przycisk - Rejestracja znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu i wypełnić zamieszczony formularz, wskazując w jakim celu narzędzie prognostyczne będzie wykorzystywane. Niezbędne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Po wypełnieniu formularza, na adres mailowy Użytkownika zostanie wysłany e-mail z informacją, iż jego dane zostały zarejestrowane w systemie, z prośbą o kliknięcie w link potwierdzający, że to właśnie Użytkownik (a nie osoba trzecia) wystąpił o nadanie uprawnień dostępu do narzędzia prognostycznego. Po weryfikacji zgłoszenia w osobnym e-mailu Użytkownik zostanie poinformowany o nadaniu uprawnień.

Panel logowania do Narzędzia PrognostycznegoAby zalogować się do narzędzia prognostycznego należy kliknąć w przycisk Przycisk - Logowanie , a następnie wpisać adres e-mail i hasło, które Użytkownik otrzymał w wiadomości e-mail potwierdzającej nadanie uprawnień do dostępu do narzędzia prognostycznego i kliknąć przycisk Przycisk - Zaloguj się.

]]>
Informator numer dwunasty Wrzesień 2014 Mon, 30 Mar 2015 20:36:20 +0200 http://www.prognozowaniezatrudnienia.pl/aktualnosci/informator-numer-dwunasty-wrzesien-2014.html http://www.prognozowaniezatrudnienia.pl/aktualnosci/informator-numer-dwunasty-wrzesien-2014.html  Dowiedz się więcej o Informatorze Zadania 2

]]>
Informator numer jedenasty Czerwiec 2014 Thu, 26 Feb 2015 19:18:17 +0100 http://www.prognozowaniezatrudnienia.pl/aktualnosci/informator-numer-jedenasty-czerwiec-2014.html http://www.prognozowaniezatrudnienia.pl/aktualnosci/informator-numer-jedenasty-czerwiec-2014.html Dowiedz się więcej o Informatorze Zadania 2

]]>
Międzynarodowa Konferencja Thu, 26 Feb 2015 19:17:37 +0100 http://www.prognozowaniezatrudnienia.pl/aktualnosci/miedzynarodowa-konferencja.html http://www.prognozowaniezatrudnienia.pl/aktualnosci/miedzynarodowa-konferencja.html WIĘCEJ INFORMACJI O KONFERENCJI...

]]>
Rozpoczęcie naboru do udziału w szkoleniu Mon, 22 Sep 2014 13:59:59 +0200 http://www.prognozowaniezatrudnienia.pl/aktualnosci/rozpoczecie-naboru-do-udzialu-w-szkoleniu.html http://www.prognozowaniezatrudnienia.pl/aktualnosci/rozpoczecie-naboru-do-udzialu-w-szkoleniu.html Pobierz załączniki:

Pismo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Dla pracowników Urzędów Marszałkowskich:

Zaproszenie do udziału w szkoleniu

Informacje na temat szkolenia oraz formularz zgłoszenia udziału

Dla pracowników Powiatowych Urzędów Pracy:

Zaproszenie do udziału w szkoleniu

Informacje na temat szkolenia oraz formularz zgłoszenia udziału

]]>
Szkolenie z zakresu obsługi narzędzia prognozowania zatrudnienia dla pracowników MPiPS Thu, 04 Dec 2014 13:31:20 +0100 http://www.prognozowaniezatrudnienia.pl/aktualnosci/szkolenie-z-obslugi-narzedzia-prognozowania-zatrudnienia.html http://www.prognozowaniezatrudnienia.pl/aktualnosci/szkolenie-z-obslugi-narzedzia-prognozowania-zatrudnienia.html Szkolenia z zakresu obsługi narzędzia prognozowania zatrudnienia Fri, 04 Jul 2014 19:48:10 +0200 http://www.prognozowaniezatrudnienia.pl/aktualnosci/szkolenia-z-zakresu-obslugi-narzedzia-prognozowania-zatrudnienia.html http://www.prognozowaniezatrudnienia.pl/aktualnosci/szkolenia-z-zakresu-obslugi-narzedzia-prognozowania-zatrudnienia.html Informator numer dziesiąty Marzec 2014 Sun, 29 Jun 2014 14:04:52 +0200 http://www.prognozowaniezatrudnienia.pl/aktualnosci/informator-numer-dziesiaty-marzec-2014.html http://www.prognozowaniezatrudnienia.pl/aktualnosci/informator-numer-dziesiaty-marzec-2014.html Dowiedz się więcej o Informatorze Zadania 2

]]>
Informacje ogólne Thu, 28 May 2015 20:00:05 +0200 http://www.prognozowaniezatrudnienia.pl/aktualnosci/informacje-ogolne.html http://www.prognozowaniezatrudnienia.pl/aktualnosci/informacje-ogolne.html

Do 2012 roku Polska nie dysponowała zintegrowanym systemem prognozowania rynku pracy na poziomie krajowym czy regionalnym, co utrudniało prowadzenie polityki rynku pracy i równoważenie w średnim horyzoncie podaży pracy i popytu na pracę w wymiarze kwalifikacyjno-zawodowym.
Główną inicjatywą krajową w obszarze prognozowania popytu na pracę był System Prognozowania Popytu na Pracę (SPPP). Był to system informatyczny, generujący prognozy zatrudnienia na podstawie aktualizowanej na bieżąco bazy danych. System bazował na banku danych, który był zasilany danymi Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), OECD, bankiem danych makroekonomicznych modeli serii “W” opracowanych na Uniwersytecie Łódzkim. Umożliwiał prognozowanie kwartalne w różnych przekrojach (grup zawodowych, płci, poziomu wykształcenia, sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności, województw, itp.) przy użyciu różnych metod analitycznych (m.in. wygładzania wykładniczego, modeli trendu, VAR, modeli autoregresji).

Inicjatywa utworzenia SPPP została podjęta w 1998 roku, kiedy powołano Międzyresortowy zespół do prognozowania popytu na pracę, działający przy Rządowym Centrum Studiów Strategicznych (RCSS). SPPP uruchomiono w listopadzie 2004, od grudnia 2004 do marca 2006 był na bieżąco aktualizowany oraz wykorzystywany do generowania prognoz popytu na pracę. W marcu 2006 roku, w związku z likwidacją RCSS, system wraz z administratorem został przeniesiony do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Był dostępny na stronie http://www.sppp.gov.pl/ administrowanej przez Ministerstwo i umożliwiał użytkownikowi zdalne generowanie wielowariantowych prognoz. Od marca 2006 roku system nie był aktualizowany i przestał być udostępniany (strona www została wyłączona w czerwcu 2006).

W 2011 roku w ramach projektu „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w Zadaniu 2 „Opracowanie zintegrowanego systemu prognostyczno-informacyjnego umożliwiającego prognozowanie zatrudnienia” podjęto się zadania zbudowania nowego, zintegrowanego systemu umożliwiającego prognozowanie zatrudnienia. System ten ma służyć, po pierwsze, lepszemu dostosowaniu kwalifikacyjno-zawodowego pomiędzy podażową i popytową stroną rynku pracy, a po drugie, zwiększeniu skuteczności działań podejmowanych przez instytucje edukacyjne i instytucje rynku pracy, w szczególności publiczne służby zatrudnienia.

System prognostyczno-informacyjny po zakończeniu prac w ramach przedłużenia realizacji Zadania 2 „Opracowanie zintegrowanego systemu prognostyczno-informacyjnego umożliwiającego prognozowanie zatrudnienia„ będzie generował prognozy zatrudnienia do 2022 roku w przekroju grup zawodów (zgodnie z Klasyfikacją Zawodów i Specjalności na potrzeby rynku pracy), sektorów ekonomicznych i obszarów statystycznych NUTS II.
]]>