{$lang.przejdz_do_tresci}

Szukaj

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych prognozowanie zatrudnienia

Strona główna»Produkty»Wyniki badań empirycznych

wróć do listy Wyniki badań empirycznych

Wyniki badań empirycznych

Streszczenia i raporty

Raporty "Synteza wyników badania mikropodmiotów w województwie łódzkim" "Synteza wyników badania mikropodmiotów w Polsce", prezentujące analizę zapotrzebowania na pracę w podmiotach zatrudniających do 9 pracowników w, odpowiednio, województwie łódzkim i całym kraju, są dostępne w formacie pdf w zakładce Produkty


Raport "Synteza wyników badania mikropodmiotów w województwie łódzkim"

Raport "Synteza wyników badania mikropodmiotów w Polsce"

Informacje wstępne o badaniach

W ramach realizacji Zadania 2 „Opracowanie zintegrowanego systemu prognostyczno-informacyjnego umożliwiającego prognozowanie zatrudnieniaw projekcie „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej” przewidziano przeprowadzenie trzech badań pierwotnych specjalnie na potrzeby projektu.

Dwa badania mają charakter ilościowy. Pierwsze, które zostało już przeprowadzone (obecnie trwają prace nad raportem zawierającym analizę zgromadzonego materiału empirycznego), objęło 1000 podmiotów gospodarczych z województwa łódzkiego  zatrudniających 0-9 pracowników. Jego głównym celem było sformułowanie wniosków niezbędnych dla procesu konstrukcji modelu prognostycznego, a następnie korekty eksperckiej prognoz zatrudnienia wygenerowanych na podstawie tego modelu dla województwa łódzkiego. Jednym z celów szczegółowych badania było Wskazanie potrzeb pracodawców wobec systemu prognozowania zatrudnienia.

Drugie badanie ilościowe będzie miało podobny charakter, przy czym zostanie przeprowadzone na ogólnopolskiej próbie mikropodmiotów i osób samozatrudnionych i posłuży określeniu wskazówek dla konstrukcji modelu i prognoz ogólnopolskich (globalnych). Faza terenowa badania powinna zakończyć się w połowie 2012 roku.

Trzecie badanie (zaplanowane na II i III kwartał 20102 roku) będzie miało charakter jakościowy i obejmie przedstawicieli publicznych służb zatrudnienia. Badanie to będzie miało na celu określenie oczekiwań związanych z budowanym systemem prognozowania zatrudnienia w Polsce. Wyniki badania posłużą dostosowaniu narzędzia prognostycznego do konkretnych potrzeb przyszłych użytkowników, dzięki czemu narzędzie powinno być przyjazne dla użytkownika.

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Aktualności

29 Sep 2015

Prognozy

Manpower przedstawił Barometr Perspektyw Zatrudnienia dla IV kwartału 2015 r. Spośród przebadanych firm 11% przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, ...

więcejz Prognozy

30 Aug 2015

Prognozy globalne

W narzędziu prognostycznym zamieszczono moduł prognoz analogowych, który jest dostępny dla zarejestrowanych Użytkowników z uprawnieniami drugiego stopnia w zak...

więcejz Prognozy globalne

30 Mar 2015

Charakterystyka Zadania

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych wraz z Konsorcjum Ekonometrycznym zakończył prace merytoryczne w ramach przedłużenia realizacji Zadania 2 „Opracowanie zintegr...

więcejz Charakterystyka Zadania

25 Feb 2015

Działania realizowane prze...

Szanowni Państwo, w ramach przedłużenia realizacji Zadania 2 „Opracowanie zintegrowanego systemu prognostyczno-informacyjnego umożliwiającego prognozowanie za...

więcejz Działania realizowane przez IPiSS

31 Oct 2014

Rejestracja do narzędzia p...

Szanowni Państwo, zapraszamy do rejestrowania i korzystania z zaawansowanych funkcji narzędzia prognostycznego. Narzędzie Prognostyczne

więcejz Rejestracja do narzędzia prognostycznego została otwarta!!!

Informacje o Projekcie

Projekt "Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej"

więcejz: Informacje o Projekcie

FAQ

Przejdź do FAQ

Narzędzie prognostyczne

Projekt „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ul. Bellottiego 3b, 01-022 Warszawa, tel.: (+48 22) 53 67 511, fax (+48 22) 53 67 514, e-mail: portal@prognozowaniezatrudnienia.pl

Poprawny kod XHTML 1.0

Na skróty, Pliki do pobrania

Subskrybuj nagłówki wiadomości poprzez RSS lub ATOM.

RSS , Atom