Video

Jak działa telewizja OTT?

W społeczności medialnej nie ma jednoznacznej definicji terminu OTT (over-the-top TV). Jedni uważają, że OTT to telewizja internetowa, inni – że to możliwość oglądania kanałów telewizyjnych na smart TV i urządzeniach mobilnych, dla innych jest to technologia transmisji danych poprzez wiadomości unicast. Przyczyną zamieszania i różnicy zdań jest brak poprawnej definicji OTT w otwartych źródłach. Postaramy się wyjaśnić, czym jest OTT i dlaczego, dzięki tej technologii możemy oglądać filmy za darmo.  

telewizor photo

Jak to działa?

Najczęściej operator telewizji interaktywnej udostępnia abonentowi usługę w swojej sieci. Druga opcja: ten sam abonent ogląda kanały telewizyjne dostępne mu w abonamencie poza domem (w pracy lub poza domem), gdzie dostawcą jest inny operator telekomunikacyjny. Abonent korzysta ze swojego smartfona, ma przy sobie dekoder lub po prostu używa swojego loginu na czyimś smart TV. W tym przypadku dla abonenta część techniczna pozostaje taka sama, odwiedzając, odbiera usługę, jak w domu, korzystając z aplikacji swojego operatora, ale znajduje się w innej sieci. Oglądając filmy za darmo online, jest nam zazwyczaj obojętne, z jakiej sieci korzystamy.

Należy zwrócić uwagę, że opcja 1 jest klasyczna dla świadczenia usług telewizji kablowej, co oznacza pewne wymagania dla operatora, które są regulowane przez zasady świadczenia usług telewizji kablowej. Na przykład wyposażenie systemu warunkowego dostępu i ochrony treści musi mieć certyfikat w dziedzinie komunikacji. Jednocześnie OTT nie podlega takim regułom: z chwilą opuszczenia przez abonenta terytorium sieci domowej, z mocy prawa przestaje być użytkownikiem telewizji kablowej, a wymagania „znikają” – OTT jest poza polem prawnym. Wraz ze zmianą punktu przyłączenia zmienia się procedura świadczenia usług przez operatora telekomunikacyjnego. Linia między usługą OTT a usługą telewizji kablowej przebiega wzdłuż granicy sieci operatora.

Usługę OTT można również odróżnić od usług telewizji kablowej na podstawie obecności lub braku bezpośredniego stosunku umownego. Zwróć uwagę na specyfikę pracy agregatorów treści. Agregator w oficjalnej terminologii to ten sam operator telekomunikacyjny, co jego klienci-dostawcy. Agregator posiada koncesję na nadawanie telewizji kablowej oraz umowy licencyjne z kanałami telewizyjnymi. Brakuje tylko jednej rzeczy: własnej sieci abonenckiej, więc wynajmuje ją od operatorów telekomunikacyjnych, z którymi pracuje. Obecność umowy dzierżawy świadczy o tym, że agregator działa na polu prawnym nadawania programów telewizyjnych i świadczy usługę kablową.

Czym jest OTT?

Technologia OTT (w skrócie z języka angielskiego. Over the Top) to metoda świadczenia usług wideo przez Internet. Warto jednak być świadomym, że telewizja internetowa to nie OTT. Termin OTT oznacza bowiem dostarczanie sygnału wideo od dostawcy treści do urządzenia użytkownika (dekoder, komputer, telefon komórkowy) za pośrednictwem sieci danych, często bez bezpośredniego kontaktu z operatorem telekomunikacyjnym, w przeciwieństwie do tradycyjnych usług IPTV, które są świadczone z reguły wyłącznie pod kontrolą operatora sieć z gwarantowaną QoS. Wszystkie protokoły przesyłania danych przechodzą przez główny protokół IP, dlatego każda technologia używana do transmisji wideo (nawet multicast, nawet unicast) to IPTV. Nie ma podziału na transmisję danych przez globalny Internet lub wewnętrzną zarządzaną sieć. Różnią się tylko same protokoły transmisji wideo, ale wszystkie są oparte na protokole IP, który z definicji jest IPTV.

Czym więc jest technologia OTT i czym różni się od IPTV? Uważamy, że nie można ich w ogóle bezpośrednio porównywać, są to różne zjawiska. W rzeczywistości OTT nie jest technologią transmisji danych. Nie jest to termin techniczny, ale marketingowy wskazujący, że usługa jest świadczona ponad istniejącą infrastrukturą, często będącą własnością osób trzecich. Tak więc platformę zamówień online Aliexpress można uznać za projekt OTT, ponieważ do dostarczania towarów wykorzystywane są zewnętrzne usługi kurierskie, w przeciwieństwie do pizzerii, które mają własnych pracowników dostawczych. Wykorzystaliśmy ten egzotyczny przykład, aby udowodnić, że model OTT nie ogranicza się do Internetu. W rzeczywistości rozwiązania OTT TV wykorzystują technologię IPTV.

Zanim omówimy kilka schematów rozwiązań OTT, przypomnijmy sobie jeszcze jeden termin: Middleware IPTV. Tak zwane oprogramowanie pośrednie należy do klasy oprogramowania pośredniego. Patrząc na poniższą ilustrację, staje się jasne dlaczego.