{$lang.przejdz_do_tresci}

Szukaj

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych prognozowanie zatrudnienia

Prognoza dla 10 grup zawodów o najniższej liczbie pracujących w 2020 w Polsce

Nazwa grupy Lata Zmiana
w %
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Robotnicy leśni i pokrewni; Rybacy (621, 622) 23,9 23,4 23,2 23,1 22,9 22,8 22,6 22,3 22,0 -8%
Kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych (133) 15,7 16,0 16,4 16,9 17,4 17,9 18,4 18,8 19,2 22%
Technicy telekomunikacji i urządzeń transmisyjnych (352) 17,0 17,1 17,3 17,6 17,8 18,0 18,3 18,4 18,6 9%
Sportowcy, trenerzy i pokrewni (342) 18,7 18,4 18,2 18,0 17,9 17,7 17,5 17,3 17,2 -8%
Przedstawiciele władz publicznych i wyżsi urzędnicy (111) 16,9 16,7 16,6 16,7 16,7 16,8 16,9 16,8 16,9 0%
Lekarze weterynarii (225) 13,0 13,1 13,4 13,9 14,2 14,6 15,0 15,3 15,6 20%
Dietetycy i żywieniowcy; Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii; Technicy weterynarii (322, 323, 324) 11,9 11,9 12,1 12,2 12,4 12,5 12,7 12,8 12,9 8%
Stewardzi, konduktorzy i przewodnicy (511) 14,3 14,0 13,8 13,6 13,5 13,3 13,2 13,0 12,8 -10%
Bibliotekoznawcy, archiwiści i muzealnicy (262) 12,2 12,1 12,1 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 0%
Pracownicy transportu morskiego, żeglugi śródlądowej i lotnictwa (315) 8,9 8,9 8,9 9,0 9,0 9,0 9,1 9,1 9,1 2%

Drukuj, pdf

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Narzędzie prognostyczne

Projekt „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ul. Bellottiego 3b, 01-022 Warszawa, tel.: (+48 22) 53 67 511, fax (+48 22) 53 67 514, e-mail: portal@prognozowaniezatrudnienia.pl

Poprawny kod XHTML 1.0

Na skróty, Pliki do pobrania

Subskrybuj nagłówki wiadomości poprzez RSS lub ATOM.

RSS , Atom