{$lang.przejdz_do_tresci}

Szukaj

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych prognozowanie zatrudnienia

Prognoza dla 10 grup zawodów o największej liczbie pracujących w 2020 roku w województwie kujawsko-pomorskim (w tys.).

Nazwa grupy Lata Zmiana
w %
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Sprzedawcy uliczni i bazarowi,
Pracownicy sprzedaży w sklepach,
Inni pracownicy sprzedaży i pokrewni (521, 522, 524)
67,1 65,7 66,4 67,2 67,7 68,1 68,6 68,9 69,3 3,3%
Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej (613) 79,0 74,6 72,8 71,2 69,3 67,1 65,1 62,8 60,8 -23,1%
Kierowcy ciężarówek i autobusów (833) 25,2 24,5 24,6 24,9 25,0 25,2 25,6 25,8 26,1 3,3%
Pomoce i sprzątaczki domowe, biurowe, hotelowe; Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki (911; 941) 23,9 23,1 23,1 23,3 23,3 23,3 23,3 23,1 23,0 -3,6%
Robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni (711) 24,2 23,1 23,2 23,8 23,7 23,5 23,5 23,1 22,9 -5,3%
Rolnicy produkcji roślinnej (611) 19,5 19,1 19,3 19,6 19,4 19,1 18,9 18,7 18,5 -5,5%
Pracownicy usług ochrony (541) 17,2 16,9 17,2 17,4 17,6 17,8 18,0 18,2 18,4 6,5%
Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni (712) 18,5 17,6 17,7 18,0 17,8 17,6 17,5 17,1 16,9 -8,7%
Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle (932) 15,6 15,2 15,3 15,5 15,6 15,7 15,9 15,9 16,0 2,9%
Operatorzy pojazdów wolnobieznych i pokrewni; Marynarze i pokrewni (834; 835) 14,1 14,0 14,3 14,8 15,2 15,3 15,4 15,5 15,6 10,2%

 

Drukuj, pdf

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Narzędzie prognostyczne

Projekt „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ul. Bellottiego 3b, 01-022 Warszawa, tel.: (+48 22) 53 67 511, fax (+48 22) 53 67 514, e-mail: portal@prognozowaniezatrudnienia.pl

Poprawny kod XHTML 1.0

Na skróty, Pliki do pobrania

Subskrybuj nagłówki wiadomości poprzez RSS lub ATOM.

RSS , Atom