{$lang.przejdz_do_tresci}

Szukaj

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych prognozowanie zatrudnienia

Prognoza dla 10 grup zawodów o największej liczbie pracujących w 2020 roku w województwie łódzkim (w tys.).

Nazwa grupy Lata Zmiana
w %
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Sprzedawcy uliczni i bazarowi,
Pracownicy sprzedaży w sklepach,
Inni pracownicy sprzedaży i pokrewni (521, 522, 524)
87,4 87,7 88,6 89,2 89,4 89,9 90,6 90,8 91,1 4,2%
Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej (613) 104,2 98,8 94,5 89,8 84,8 79,8 75,1 69,7 64,8 -37,9%
Kierowcy ciężarówek i autobusów (833) 44,0 45,0 46,5 48,0 49,4 50,9 51,4 51,5 51,7 17,6%
Specjaliści do spraw administracji i zarządzania;
Specjaliści do spraw sprzedaży, marketingu i public relations (242, 243)
32,0 33,6 35,5 37,5 39,3 41,3 43,4 45,1 47,1 46,9%
Specjaliści do spraw finansowych (241) 25,1 26,2 27,6 29,1 30,4 31,9 33,4 34,7 36,2 44,3%
Pracownicy usług ochrony (541) 28,7 28,9 29,3 29,6 29,8 30,1 30,4 30,6 30,9 7,5%
Analitycy systemowi i progamiści;
Specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych (251, 252)
17,9 18,9 20,2 21,6 22,9 24,2 25,7 27,0 28,3 58,5%
Pracownicy obsługi biurowej (411) 23,6 23,8 24,3 24,6 24,9 25,3 25,7 26,0 26,3 11,3%
Pracownicy do spraw ewidencji materiałowej i transportu (432) 24,8 24,7 25,0 25,2 25,3 25,4 25,7 25,7 25,8 4,0%
Rolnicy produkcji roślinnej (611) 32,3 31,8 31,4 31,0 29,8 28,5 27,4 26,0 24,7 -23,6%

Drukuj, pdf

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Narzędzie prognostyczne

Projekt „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ul. Bellottiego 3b, 01-022 Warszawa, tel.: (+48 22) 53 67 511, fax (+48 22) 53 67 514, e-mail: portal@prognozowaniezatrudnienia.pl

Poprawny kod XHTML 1.0

Na skróty, Pliki do pobrania

Subskrybuj nagłówki wiadomości poprzez RSS lub ATOM.

RSS , Atom