{$lang.przejdz_do_tresci}

Szukaj

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych prognozowanie zatrudnienia

Prognoza dla 10 grup zawodów o największej liczbie pracujących w 2020 roku w województwie lubelskim (w tys.).

Nazwa grupy Lata Zmiana
w %
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej (613) 144,0 135,7 128,3 122,0 115,8 110,2 104,7 98,7 92,9 -35,5%
Sprzedawcy uliczni i bazarowi,
Pracownicy sprzedaży w sklepach,
Inni pracownicy sprzedaży i pokrewni (521, 522, 524)
68,0 67,9 68,1 68,9 69,6 70,8 72,2 73,4 74,8 10,1%
Rolnicy produkcji roślinnej (611) 69,7 68,0 66,5 65,7 63,4 61,5 59,6 57,4 55,2 -20,8%
Kierowcy ciężarówek i autobusów (833) 25,6 25,8 26,3 27,0 27,1 27,5 28,0 28,4 28,9 12,9%
Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni (712) 25,9 25,3 25,3 25,9 26,1 26,4 26,8 26,9 27,2 5,1%
Nauczyciele szkół podstawowych i specjaliści do spraw wychowaniamałego dziecka (234) 24,7 24,6 24,7 25,0 25,3 25,7 26,2 26,6 27,0 9,3%
Specjaliści do spraw administracji i zarządzania;
Specjaliści do spraw sprzedaży, marketingu i public relations (242, 243)
16,2 17,0 17,9 19,0 20,2 21,5 22,9 24,3 25,8 60,0%
Pomoce i sprzątaczki domowe, biurowe, hotelowe;
Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki (911; 941)
21,0 20,8 20,8 21,0 21,2 21,5 21,9 22,1 22,5 7,1%
Średni personel do spraw finansowych (331) 17,5 17,8 18,2 18,7 19,2 19,8 20,4 21,1 21,7 24,2%
Robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni (711) 18,7 18,4 18,5 19,0 19,2 19,5 20,0 20,1 20,4 9,0%

Drukuj, pdf

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Narzędzie prognostyczne

Projekt „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ul. Bellottiego 3b, 01-022 Warszawa, tel.: (+48 22) 53 67 511, fax (+48 22) 53 67 514, e-mail: portal@prognozowaniezatrudnienia.pl

Poprawny kod XHTML 1.0

Na skróty, Pliki do pobrania

Subskrybuj nagłówki wiadomości poprzez RSS lub ATOM.

RSS , Atom