{$lang.przejdz_do_tresci}

Szukaj

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych prognozowanie zatrudnienia

Prognoza dla 10 grup zawodów o największej liczbie pracujących w 2020 roku w województwie lubuskim (w tys.).

Nazwa grupy Lata Zmiana
w %
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Sprzedawcy uliczni i bazarowi,
Pracownicy sprzedaży w sklepach,
Inni pracownicy sprzedaży i pokrewni (521, 522, 524)
32,5 32,2 31,0 29,8 29,3 29,2 28,9 28,5 28,4 -12,5%
Kierowcy ciężarówek i autobusów (833) 17,9 18,0 17,6 17,3 17,3 17,7 18,0 18,1 18,4 3,3%
Pomoce i sprzątaczki domowe, biurowe, hotelowe;
Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki (911; 941)
12,5 12,3 11,8 11,3 11,1 11,0 10,9 10,7 10,6 -15,6%
Pracownicy usług ochrony (541) 11,0 10,9 10,6 10,2 10,1 10,1 10,0 9,9 9,9 -9,8%
Monterzy (821) 9,6 9,6 9,3 9,1 9,0 9,1 9,2 9,2 9,3 -3,5%
Robotnicy przy pracach porstych w przemyśle (932) 10,1 10,0 9,7 9,4 9,3 9,3 9,2 9,1 9,1 -9,8%
Robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni (711) 10,5 10,3 9,9 9,7 9,5 9,4 9,3 9,0 8,9 -15,3%
Specjaliści do spraw administracji i zarządzania;
Specjaliści do spraw sprzedaży, marketingu i public relations (242, 243)
6,6 6,9 6,9 7,0 7,2 7,5 7,8 8,0 8,3 25,5%
Nauczyciele szkół podstawowych i specjaliści do spraw wychowaniamałego dziecka (234) 9,6 9,4 9,1 8,7 8,6 8,5 8,4 8,3 8,2 -14,3%
Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni (712) 8,7 8,4 8,1 7,9 7,7 7,6 7,5 7,2 7,1 -18,4%

Drukuj, pdf

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Narzędzie prognostyczne

Projekt „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ul. Bellottiego 3b, 01-022 Warszawa, tel.: (+48 22) 53 67 511, fax (+48 22) 53 67 514, e-mail: portal@prognozowaniezatrudnienia.pl

Poprawny kod XHTML 1.0

Na skróty, Pliki do pobrania

Subskrybuj nagłówki wiadomości poprzez RSS lub ATOM.

RSS , Atom