{$lang.przejdz_do_tresci}

Szukaj

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych prognozowanie zatrudnienia

Prognoza dla 10 grup zawodów o największej liczbie pracujących w 2020 roku w województwie małopolskim (w tys.).

Nazwa grupy Lata Zmiana
w %
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Sprzedawcy uliczni i bazarowi,
Pracownicy sprzedaży w sklepach,
Inni pracownicy sprzedaży i pokrewni (521, 522, 524)
115,4 115,8 116,6 116,7 117,2 117,3 118,4 120,2 121,0 4,8%
Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby (631, 632, 633, 634) 83,8 78,6 74,7 69,8 65,1 60,3 55,8 51,4 46,6 -44,3%
Specjaliści do spraw administracji i zarządzania;
Specjaliści do spraw sprzedaży, marketingu i public relations (242, 243)
30,8 32,2 33,7 35,3 36,9 38,5 40,3 42,4 44,1 43,5%
Specjaliści do spraw finansowych (241) 27,3 28,4 29,7 31,0 32,4 33,7 35,3 37,0 38,5 41,1%
Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej (613) 68,1 64,0 59,9 56,0 52,2 48,2 44,7 41,5 38,0 -44,1%
Robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni (711) 37,7 36,9 36,9 37,3 37,1 36,8 36,8 36,7 36,4 -3,4%
Kierowcy ciężarówek i autobusów (833) 34,1 34,0 34,0 34,0 34,1 34,1 34,5 35,1 35,4 3,7%
Pomoce i sprzątaczki domowe, biurowe, hotelowe;
Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki (911; 941)
38,4 37,7 37,2 36,6 36,1 35,6 35,2 35,0 34,6 -10,0%
Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni (712) 36,7 35,8 35,6 35,9 35,5 35,0 34,9 34,6 34,2 -6,8%
Nauczyciele szkół podstawowych i specjaliści do spraw wychowaniamałego dziecka (234) 32,6 32,3 32,3 32,2 32,1 31,9 32,0 32,1 31,9 -2,0%

Drukuj, pdf

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Narzędzie prognostyczne

Projekt „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ul. Bellottiego 3b, 01-022 Warszawa, tel.: (+48 22) 53 67 511, fax (+48 22) 53 67 514, e-mail: portal@prognozowaniezatrudnienia.pl

Poprawny kod XHTML 1.0

Na skróty, Pliki do pobrania

Subskrybuj nagłówki wiadomości poprzez RSS lub ATOM.

RSS , Atom