{$lang.przejdz_do_tresci}

Szukaj

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych prognozowanie zatrudnienia

Prognoza dla 10 grup zawodów o największej liczbie pracujących w 2020 roku w województwie mazowieckim (w tys.).

Nazwa grupy Lata Zmiana
w %
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Sprzedawcy uliczni i bazarowi,
Pracownicy sprzedaży w sklepach,
Inni pracownicy sprzedaży i pokrewni (521, 522, 524)
191,3 188,6 190,5 193,2 195,1 197,5 200,0 200,8 202,3 5,7%
Specjaliści do spraw administracji i zarządzania;
Specjaliści do spraw sprzedaży, marketingu i public relations (242, 243)
104,0 107,6 113,8 121,2 128,2 135,6 143,3 149,6 156,5 50,4%
Specjaliści do spraw finansowych (241) 72,8 74,9 79,0 84,0 88,7 93,7 98,8 103,0 107,7 47,9%
Kierowcy ciężarówek i autobusów (833) 76,2 75,1 76,2 78,0 79,4 81,1 83,1 84,3 85,8 12,7%
Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej (613) 150,1 138,4 130,7 123,5 116,1 108,6 101,2 92,7 84,8 -43,5%
Analitycy systemowi i progamiści;
Specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych (251, 252)
48,1 50,1 53,6 57,7 61,7 65,9 70,3 74,0 78,1 62,4%
Średni personel do spraw finansowych (331) 66,8 66,0 66,7 67,7 68,4 69,2 69,9 70,1 70,5 5,6%
Agenci i pośrednicy handlowi (332) 52,9 52,2 52,7 53,4 54,0 54,6 55,2 55,3 55,6 5,2%
Pracownicy usług ochrony (541) 50,7 50,1 50,8 51,7 52,4 53,2 54,1 54,6 55,2 9,1%
Pracownicy obsługi biurowej (411) 55,9 54,5 54,5 54,8 54,8 55,0 55,2 54,9 54,7 -2,2%

Drukuj, pdf

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Narzędzie prognostyczne

Projekt „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ul. Bellottiego 3b, 01-022 Warszawa, tel.: (+48 22) 53 67 511, fax (+48 22) 53 67 514, e-mail: portal@prognozowaniezatrudnienia.pl

Poprawny kod XHTML 1.0

Na skróty, Pliki do pobrania

Subskrybuj nagłówki wiadomości poprzez RSS lub ATOM.

RSS , Atom