{$lang.przejdz_do_tresci}

Szukaj

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych prognozowanie zatrudnienia

Prognoza dla 10 grup zawodów o największej liczbie pracujących w 2020 roku w województwie podkarpackim (w tys.).

Nazwa grupy Lata Zmiana
w %
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby (631, 632, 633, 634) 101,5 96,8 92,4 91,4 90,2 89,3 88,4 87,2 86,5 -14,8%
Sprzedawcy uliczni i bazarowi,
Pracownicy sprzedaży w sklepach,
Inni pracownicy sprzedaży i pokrewni (521, 522, 524)
65,7 64,3 62,3 62,8 63,5 64,4 65,4 66,7 68,2 3,7%
Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej (613) 72,8 69,6 65,3 64,6 63,8 62,9 62,4 62,2 62,2 -14,5%
Kierowcy ciężarówek i autobusów (833) 26,1 25,6 25,0 25,5 26,0 26,7 27,5 28,4 29,4 12,8%
Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni (712) 17,8 16,8 16,1 16,2 16,2 16,1 16,2 16,1 16,1 -9,5%
Średni personel do spraw finansowych (331) 15,0 14,7 14,3 14,4 14,6 14,8 15,0 15,3 15,6 4,2%
Pielęgniarki (222) 14,9 14,5 14,0 14,1 14,2 14,4 14,6 14,9 15,1 1,4%
Nauczyciele szkół podstawowych i specjaliści do spraw wychowania małego dziecka (234) 16,2 15,6 14,8 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 -9,4%
Pracownicy usług ochrony (541) 13,6 13,3 13,0 13,1 13,3 13,6 13,8 14,2 14,5 6,9%
Robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni (711) 15,2 14,4 13,8 14,0 14,1 14,1 14,2 14,2 14,3 -6,1%

Drukuj, pdf

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Narzędzie prognostyczne

Projekt „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ul. Bellottiego 3b, 01-022 Warszawa, tel.: (+48 22) 53 67 511, fax (+48 22) 53 67 514, e-mail: portal@prognozowaniezatrudnienia.pl

Poprawny kod XHTML 1.0

Na skróty, Pliki do pobrania

Subskrybuj nagłówki wiadomości poprzez RSS lub ATOM.

RSS , Atom