{$lang.przejdz_do_tresci}

Szukaj

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych prognozowanie zatrudnienia

Prognoza dla 10 grup zawodów o największej liczbie pracujących w 2020 roku w województwie podlaskim (w tys.).

Nazwa grupy Lata Zmiana
w %
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej (613) 85,8 78,8 73,9 70,9 67,8 66,7 65,5 64,2 63,0 -26,6%
Sprzedawcy uliczni i bazarowi,
Pracownicy sprzedaży w sklepach,
Inni pracownicy sprzedaży i pokrewni (521, 522, 524)
36,8 35,4 34,7 34,8 34,8 34,7 34,5 34,3 34,1 -7,4%
Pomoce i sprzątaczki domowe, biurowe, hotelowe;
Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki (911; 941)
13,8 13,0 12,7 12,6 12,5 12,4 12,2 12,0 11,8 -14,4%
Kierowcy ciężarówek i autobusów (833) 12,4 11,8 11,5 11,5 11,5 11,4 11,4 11,3 11,3 -9,5%
Specjaliści do spraw administracji i zarządzania;
Specjaliści do spraw sprzedaży, marketingu i public relations (242, 243)
8,8 8,7 8,7 9,0 9,3 9,5 9,7 9,9 10,0 14,1%
Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni (712) 10,9 10,3 10,1 10,3 10,4 10,3 10,2 10,1 9,9 -8,9%
Średni personel do spraw finansowych (331) 10,2 9,9 9,8 9,8 9,9 9,9 9,9 9,8 9,8 -4,2%
Agenci i pośrednicy handlowi (332) 8,7 8,4 8,3 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,3 -4,6%
Nauczyciele szkół podstawowych i specjaliści do spraw wychowaniamałego dziecka (234) 9,9 9,2 8,8 8,7 8,5 8,4 8,1 7,9 7,7 -22,0%
Pielęgniarki (222) 8,5 8,0 7,8 7,8 7,8 7,7 7,6 7,5 7,4 -12,7%

Drukuj, pdf

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Narzędzie prognostyczne

Projekt „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ul. Bellottiego 3b, 01-022 Warszawa, tel.: (+48 22) 53 67 511, fax (+48 22) 53 67 514, e-mail: portal@prognozowaniezatrudnienia.pl

Poprawny kod XHTML 1.0

Na skróty, Pliki do pobrania

Subskrybuj nagłówki wiadomości poprzez RSS lub ATOM.

RSS , Atom