{$lang.przejdz_do_tresci}

Szukaj

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych prognozowanie zatrudnienia

Prognoza dla 10 grup zawodów o największej liczbie pracujących w 2020 roku w województwie pomorskim (w tys.).

Nazwa grupy Lata Zmiana
w %
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Sprzedawcy uliczni i bazarowi,
Pracownicy sprzedaży w sklepach,
Inni pracownicy sprzedaży i pokrewni (521, 522, 524)
78,3 79,1 80,0 81,2 82,1 82,8 83,7 84,3 85,1 8,8%
Specjaliści do spraw administracji i zarządzania;
Specjaliści do spraw sprzedaży, marketingu i public relations (242, 243)
22,5 23,8 25,0 26,6 28,0 29,4 30,9 32,3 33,8 50,1%
Średni personel do spraw finansowych (331) 27,8 28,4 28,9 29,6 30,2 30,6 31,1 31,5 32,0 15,2%
Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej (613) 38,6 37,7 36,9 36,2 35,4 34,4 33,4 32,3 31,4 -18,7%
Robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni (711) 33,1 32,3 32,2 32,6 32,4 32,1 32,0 31,3 30,9 -6,7%
Kierowcy ciężarówek i autobusów (833) 25,3 25,5 25,8 26,3 26,7 27,2 27,8 28,3 28,9 14,3%
Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni (712) 30,5 29,6 29,3 29,6 29,2 28,8 28,6 27,9 27,4 -10,0%
Pracownicy usług ochrony (541) 24,4 24,7 25,1 25,6 25,9 26,3 26,7 27,0 27,3 12,2%
Pomoce i sprzątaczki domowe, biurowe, hotelowe;
Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki (911; 941)
27,6 27,2 26,9 26,8 26,6 26,3 26,0 25,6 25,2 -8,6%
Inżynierowie (z wyłączeniem elektrotechnologii (214) 18,0 18,6 19,3 20,2 21,1 21,9 22,8 23,6 24,5 36,1%

Drukuj, pdf

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Narzędzie prognostyczne

Projekt „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ul. Bellottiego 3b, 01-022 Warszawa, tel.: (+48 22) 53 67 511, fax (+48 22) 53 67 514, e-mail: portal@prognozowaniezatrudnienia.pl

Poprawny kod XHTML 1.0

Na skróty, Pliki do pobrania

Subskrybuj nagłówki wiadomości poprzez RSS lub ATOM.

RSS , Atom