{$lang.przejdz_do_tresci}

Szukaj

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych prognozowanie zatrudnienia

Prognoza dla 10 grup zawodów o największej liczbie pracujących w 2020 roku w województwie śląskim (w tys.).

Nazwa grupy Lata Zmiana
w %
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Sprzedawcy uliczni i bazarowi, Pracownicy sprzedaży w sklepach,
Inni pracownicy sprzedaży i pokrewni (521, 522, 524)
179,6 186,3 188,0 190,6 191,2 191,3 191,9 191,7 192,1 7%
Operatorzy maszyn i urządzeń górniczych i pokrewni (811) 66,5 66,9 66,7 67,2 67,1 67,2 67,5 67,3 67,5 1%
Specjaliści do spraw administracji i zarządzania;
Specjaliści do spraw sprzedaży, marketingu i public relations (242, 243)
42,2 45,9 48,4 51,5 54,1 56,5 59,1 61,3 63,8 51%
Inżynierowie (z wyłączeniem elektrotechnologii) (214) 43,3 46,1 48,0 50,4 52,3 54,1 56,0 57,5 59,3 37%
Kowale, ślusarze i pokrewni (722) 74,4 71,0 67,4 65,2 63,7 62,2 61,1 59,0 57,4 -23%
Analitycy systemowi i progamiści;
Specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych (251, 252)
34,6 37,9 40,5 43,5 46,2 48,7 51,4 53,8 56,4 63%
Pracownicy usług ochrony (541) 49,1 51,0 51,7 52,6 53,0 53,2 53,6 53,8 54,1 10%
Specjaliści do spraw finansowych (241) 35,5 38,5 40,5 43,0 45,0 47,0 49,0 50,8 52,8 48%
Pracownicy obsługi biurowej (411) 45,4 47,0 47,5 48,2 48,5 48,7 49,0 49,0 49,2 9%
Kierowcy ciężarówek i autobusów (833) 47,0 48,3 48,3 48,7 48,4 48,2 48,2 48,0 48,0 2%

Drukuj, pdf

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Narzędzie prognostyczne

Projekt „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ul. Bellottiego 3b, 01-022 Warszawa, tel.: (+48 22) 53 67 511, fax (+48 22) 53 67 514, e-mail: portal@prognozowaniezatrudnienia.pl

Poprawny kod XHTML 1.0

Na skróty, Pliki do pobrania

Subskrybuj nagłówki wiadomości poprzez RSS lub ATOM.

RSS , Atom