{$lang.przejdz_do_tresci}

Szukaj

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych prognozowanie zatrudnienia

Prognoza dla 10 grup zawodów o największej liczbie pracujących w 2020 roku w województwie świętokrzyskim (w tys.).

Nazwa grupy Lata Zmiana
w %
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej (613) 92.5 89.5 86.4 83.4 80.2 77.0 73.8 69.7 66.1 -29%
Sprzedawcy uliczni i bazarowi,
Pracownicy sprzedaży w sklepach,
Inni pracownicy sprzedaży i pokrewni (521, 522, 524)
48.6 50.1 51.5 52.9 54.3 55.8 57.4 58.4 59.6 23%
Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni (712) 20.2 20.0 20.1 20.6 20.6 20.8 21.0 20.7 20.7 2%
Kierowcy ciężarówek i autobusów (833) 17.4 17.7 18.0 18.4 18.7 19.2 19.8 20.1 20.6 18%
Rolnicy produkcji roślinnej (611) 22.6 22.7 22.6 22.7 22.2 21.7 21.2 20.5 19.9 -12%
Pomoce i sprzątaczki domowe, biurowe, hotelowe;
Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki (911; 941)
14.8 14.9 15.1 15.3 15.4 15.6 15.8 15.8 15.9 7%
Robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni (711) 14.2 14.1 14.2 14.6 14.7 14.9 15.1 15.0 15.0 6%
Pielęgniarki (222) 12.4 12.7 13.1 13.5 13.6 13.7 13.8 13.7 13.7 10%
Specjaliści do spraw administracji i zarządzania;
Specjaliści do spraw sprzedaży, marketingu i public relations (242, 243)
9.4 10.0 10.7 11.4 11.8 12.3 12.8 13.1 13.5 44%
Pracownicy usług ochrony (541) 9.4 9.7 10.1 10.4 10.7 11.0 11.4 11.6 11.9 26%

Drukuj, pdf

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Narzędzie prognostyczne

Projekt „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ul. Bellottiego 3b, 01-022 Warszawa, tel.: (+48 22) 53 67 511, fax (+48 22) 53 67 514, e-mail: portal@prognozowaniezatrudnienia.pl

Poprawny kod XHTML 1.0

Na skróty, Pliki do pobrania

Subskrybuj nagłówki wiadomości poprzez RSS lub ATOM.

RSS , Atom