{$lang.przejdz_do_tresci}

Szukaj

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych prognozowanie zatrudnienia

Prognoza dla 10 grup zawodów o największej liczbie pracujących w 2020 roku w województwie warmińsko-mazurskim(w tys.).

Nazwa grupy Lata Zmiana
w %
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Sprzedawcy uliczni i bazarowi,
Pracownicy sprzedaży w sklepach,
Inni pracownicy sprzedaży i pokrewni (521, 522, 524)
47.1 47.9 48.1 48.6 49.0 49.5 50.0 50.4 50.9 8%
Średni personel do spraw finansowych (331) 17.6 18.0 18.2 18.4 18.6 18.8 19.0 19.2 19.4 10%
Kierowcy ciężarówek i autobusów (833) 16.1 16.4 16.6 16.9 17.1 17.5 17.9 18.3 18.7 16%
Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni (712) 17.4 17.4 17.5 18.0 18.1 18.2 18.4 18.2 18.3 5%
Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej (613) 27.3 26.3 25.1 23.9 22.8 21.7 20.6 19.4 18.2 -33%
Robotnicy obróbki drewna, stolarze meblowi i pokrewni (752) 19.5 18.8 18.3 18.1 17.6 17.6 17.6 17.4 17.3 -11%
Robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni (711) 12.7 12.7 12.9 13.3 13.4 13.6 13.8 13.7 13.8 9%
Pomoce i sprzątaczki domowe, biurowe, hotelowe;
Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki (911; 941)
14.2 14.1 13.9 13.8 13.6 13.5 13.4 13.2 13.0 -8%
Specjaliści do spraw administracji i zarządzania;
Specjaliści do spraw sprzedaży, marketingu i public relations (242, 243)
8.7 9.2 9.7 10.2 10.7 11.3 11.9 12.4 13.0 49%
Nauczyciele szkół podstawowych i specjaliści do spraw wychowaniamałego dziecka (234) 12.2 12.3 12.2 12.3 12.3 12.4 12.4 12.4 12.4 2%

Drukuj, pdf

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Narzędzie prognostyczne

Projekt „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ul. Bellottiego 3b, 01-022 Warszawa, tel.: (+48 22) 53 67 511, fax (+48 22) 53 67 514, e-mail: portal@prognozowaniezatrudnienia.pl

Poprawny kod XHTML 1.0

Na skróty, Pliki do pobrania

Subskrybuj nagłówki wiadomości poprzez RSS lub ATOM.

RSS , Atom