{$lang.przejdz_do_tresci}

Szukaj

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych prognozowanie zatrudnienia

Prognoza dla 10 grup zawodów o największej liczbie pracujących w 2020 roku w województwie wielkopolskim (w tys.).

Nazwa grupy Lata Zmiana
w %
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Sprzedawcy uliczni i bazarowi,
Pracownicy sprzedaży w sklepach,
Inni pracownicy sprzedaży i pokrewni (521, 522, 524)
114.1 113.3 115.1 117.2 119.0 120.7 122.7 124.3 126.3 11%
Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej (613) 109.4 103.0 99.1 95.5 91.5 87.3 83.2 78.7 74.5 -32%
Kierowcy ciężarówek i autobusów (833) 45.6 45.3 46.2 47.3 48.4 49.5 50.9 52.1 53.5 17%
Specjaliści do spraw administracji i zarządzania;
Specjaliści do spraw sprzedaży, marketingu i public relations (242, 243)
27.8 28.6 30.0 31.7 33.3 35.0 36.7 38.3 40.0 44%
Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle (932) 33.9 33.2 33.4 33.9 34.2 34.4 34.7 34.9 35.1 4%
Robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni (711) 34.1 32.9 33.1 33.9 33.9 33.9 34.0 33.6 33.5 -2%
Kierownicy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i dystrybucji;
Kierownicy produkcji w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie (132; 131)
34.7 33.7 33.5 33.6 33.5 33.4 33.4 33.2 33.1 -5%
Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni (712) 33.4 32.1 32.1 32.7 32.6 32.4 32.4 31.9 31.7 -5%
Kowale, ślusarze i pokrewni (722) 32.9 31.1 30.7 30.9 30.1 29.4 28.8 27.8 27.1 -18%
Specjaliści do spraw finansowych (241) 18.9 19.3 20.2 21.3 22.4 23.4 24.6 25.6 26.7 41%

Drukuj, pdf

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Narzędzie prognostyczne

Projekt „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ul. Bellottiego 3b, 01-022 Warszawa, tel.: (+48 22) 53 67 511, fax (+48 22) 53 67 514, e-mail: portal@prognozowaniezatrudnienia.pl

Poprawny kod XHTML 1.0

Na skróty, Pliki do pobrania

Subskrybuj nagłówki wiadomości poprzez RSS lub ATOM.

RSS , Atom