{$lang.przejdz_do_tresci}

Szukaj

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych prognozowanie zatrudnienia

Prognoza dla 10 grup zawodów o największej liczbie pracujących w 2020 roku w województwie zachodniopomorskim (w tys.).

Nazwa grupy Lata Zmiana
w %
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Sprzedawcy uliczni i bazarowi,
Pracownicy sprzedaży w sklepach,
Inni pracownicy sprzedaży i pokrewni (521, 522, 524)
52.0 50.0 49.9 49.6 49.4 49.2 48.9 48.6 48.2 -7%
Specjaliści do spraw administracji i zarządzania;
Specjaliści do spraw sprzedaży, marketingu i public relations (242, 243)
19.6 19.7 20.6 21.5 22.5 23.4 24.3 25.2 26.0 33%
Średni personel do spraw finansowych (331) 19.4 18.9 19.1 19.3 19.4 19.6 19.7 19.7 19.8 2%
Kierowcy ciężarówek i autobusów (833) 16.9 15.9 15.7 15.5 15.3 15.1 14.9 14.8 14.6 -14%
Pomoce i sprzątaczki domowe, biurowe, hotelowe;
Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki (911; 941)
14.5 13.9 13.8 13.8 13.7 13.7 13.6 13.4 13.3 -8%
Pracownicy usług ochrony (541) 13.5 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 12.9 12.9 12.9 -4%
Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni (712) 17.3 15.9 15.5 15.3 14.8 14.3 13.8 13.2 12.7 -27%
Technicy nauk fizycznych i technicznych;
Mistrzowie produkcji w górnictwie, przemyśle przetwórczym i budownictwie (311; 312)
12.2 11.8 11.9 11.9 11.9 11.9 11.8 11.8 11.8 -4%
Rolnicy produkcji roślinnej (611) 11.7 10.8 10.4 9.9 10.0 10.0 10.0 10.1 10.1 -14%
Agenci i pośrednicy handlowi (332) 9.8 9.6 9.7 9.8 9.8 9.9 9.9 10.0 10.0 2%

Drukuj, pdf

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Narzędzie prognostyczne

Projekt „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ul. Bellottiego 3b, 01-022 Warszawa, tel.: (+48 22) 53 67 511, fax (+48 22) 53 67 514, e-mail: portal@prognozowaniezatrudnienia.pl

Poprawny kod XHTML 1.0

Na skróty, Pliki do pobrania

Subskrybuj nagłówki wiadomości poprzez RSS lub ATOM.

RSS , Atom