{$lang.przejdz_do_tresci}

Szukaj

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych prognozowanie zatrudnienia

Prognoza zatrudnienia dla województwa dolnośląskiego według grup zawodów

W województwie dolnośląskim w horyzoncie prognozy 2012-2020 przewidywany jest wzrost liczby pracujących o 45,8 tys. osób (z 1092,9 tys. osób do 1138,7 tys. osób), co stanowi wzrost o blisko 4,2%  w stosunku do stanu z roku 2012.

W województwie tym wzrost liczby pracujących w latach 2012-2020 prognozowany jest w sześciu wielkich grupach zawodowych: 2: Specjaliści (21,8%), 8: Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń (17,8%), 0: Siły zbrojne (12,4%), 5: Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy (8,3%) oraz 3: Technicy i inny średni personel (5,6%). Spadek liczby pracujących w horyzoncie prognozy 2012-2020 przewiduje się w grupach wielkich 7: Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (19,4%), 9: Pracownicy przy pracach prostych (10,6%) oraz 6: Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy (6,9%), natomiast w wielkich grupach zawodowych 1: Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy oraz 4: Pracownicy biurowi zakłada się względną stabilizację liczby pracujących (zmiany liczby pracujących w tych grupach zawodowych ukształtują się w okresie prognozy w następujący sposób: spadek o 2,5% oraz wzrost o 3,6%).

Liczba pracujących (w tys. osób) w przekroju wielkich grup zawodowych (KZiS2010) w województwie dolnośląskim w latach 1995-2011 (prognoza na lata 2012-2020)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1995

2,9

42,4

135,9

104,7

86,1

128,2

96,4

240,1

95,5

84,4

1996

3,7

51,4

154,5

101,6

77,4

135,0

99,4

247,2

105,7

86,6

1997

3,7

81,6

163,4

107,4

76,7

150,2

97,3

241,5

118,5

89,3

1998

2,0

73,5

164,8

116,8

97,9

165,0

81,3

236,2

130,0

100,5

1999

8,0

53,9

178,4

137,6

80,9

177,9

82,0

243,8

147,1

92,8

2000

5,8

45,0

163,8

122,9

72,8

151,2

84,6

226,0

104,8

89,3

2001

2,5

47,5

138,2

96,2

62,9

128,6

68,7

193,6

114,0

75,1

2002

0,7

50,1

141,3

112,8

52,6

128,9

70,8

182,1

105,9

77,0

2003

2,3

45,1

152,3

111,9

52,5

131,4

71,3

159,5

87,8

67,4

2004

6,3

43,5

184,8

113,6

56,2

155,2

62,7

166,8

106,3

79,6

2005

6,2

44,5

204,9

124,4

66,4

162,1

65,1

179,1

138,3

78,9

2006

2,8

64,3

183,5

124,2

83,1

163,9

76,7

200,6

156,9

76,4

2007

1,6

61,3

169,0

119,3

80,8

159,1

62,9

223,2

154,6

72,8

2008

3,7

59,7

153,6

128,0

80,7

160,9

57,0

247,2

157,4

80,5

2009

9,0

61,4

194,3

150,7

85,2

184,3

58,0

202,3

153,7

81,4

2010

7,1

64,4

209,0

137,0

87,1

169,8

58,5

188,6

144,2

83,6

2011

2,8

64,0

207,9

129,7

73,7

173,0

57,0

172,7

147,9

81,2

2012

5,3

57,2

202,0

130,5

72,5

166,9

51,1

186,7

147,4

73,3

2013

5,3

56,3

204,9

130,7

72,1

167,5

48,8

177,2

148,4

71,6

2014

5,5

56,3

210,8

132,3

72,7

169,9

47,1

173,4

151,8

70,9

2015

5,6

56,4

217,1

133,5

73,2

172,0

45,3

171,7

155,5

70,3

2016

5,6

56,4

223,6

134,8

73,8

174,3

45,9

168,0

159,3

69,6

2017

5,7

56,4

230,0

136,0

74,3

176,4

46,5

164,3

163,1

68,9

2018

5,8

56,3

235,7

136,6

74,7

177,9

46,9

160,7

166,9

67,9

2019

5,9

56,0

240,9

137,3

74,8

179,4

47,2

155,2

170,2

66,7

2020

5,9

55,8

246,1

137,8

75,0

180,8

47,6

150,5

173,7

65,6

POWIĘKSZ TABELĘ


Siły zbrojne

Liczba pracujących (w tys. osób)

do góry

Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy

Liczba pracujących (w tys. osób)

do góry

Specjaliści

Liczba pracujących (w tys. osób)

do góry

Technicy i inny średni personel

Liczba pracujących (w tys. osób)

do góry

Pracownicy biurowi

Liczba pracujących (w tys. osób)

do góry

Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy

Liczba pracujących (w tys. osób)

do góry

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy

Liczba pracujących (w tys. osób)

do góry

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy

Liczba pracujących (w tys. osób)

do góry

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń

Liczba pracujących (w tys. osób)

do góry

Pracownicy przy pracach prostych

Liczba pracujących (w tys. osób)

do góry


Załączniki

Drukuj, pdf

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Aktualności

29 Sep 2015

Prognozy

Manpower przedstawił Barometr Perspektyw Zatrudnienia dla IV kwartału 2015 r. Spośród przebadanych firm 11% przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, ...

więcejz Prognozy

30 Aug 2015

Prognozy globalne

W narzędziu prognostycznym zamieszczono moduł prognoz analogowych, który jest dostępny dla zarejestrowanych Użytkowników z uprawnieniami drugiego stopnia w zak...

więcejz Prognozy globalne

30 Mar 2015

Charakterystyka Zadania

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych wraz z Konsorcjum Ekonometrycznym zakończył prace merytoryczne w ramach przedłużenia realizacji Zadania 2 „Opracowanie zintegr...

więcejz Charakterystyka Zadania

25 Feb 2015

Działania realizowane prze...

Szanowni Państwo, w ramach przedłużenia realizacji Zadania 2 „Opracowanie zintegrowanego systemu prognostyczno-informacyjnego umożliwiającego prognozowanie za...

więcejz Działania realizowane przez IPiSS

31 Oct 2014

Rejestracja do narzędzia p...

Szanowni Państwo, zapraszamy do rejestrowania i korzystania z zaawansowanych funkcji narzędzia prognostycznego. Narzędzie Prognostyczne

więcejz Rejestracja do narzędzia prognostycznego została otwarta!!!

Informacje o Projekcie

Projekt "Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej"

więcejz: Informacje o Projekcie

FAQ

Przejdź do FAQ

Narzędzie prognostyczne

Projekt „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ul. Bellottiego 3b, 01-022 Warszawa, tel.: (+48 22) 53 67 511, fax (+48 22) 53 67 514, e-mail: portal@prognozowaniezatrudnienia.pl

Poprawny kod XHTML 1.0

Na skróty, Pliki do pobrania

Subskrybuj nagłówki wiadomości poprzez RSS lub ATOM.

RSS , Atom